Skip to main content

Industriell Dynamik fortsätter

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:32 CET

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslutade vid sitt sammanträde 8/12 att tilldela projektet Industriell Dynamik 6 Mkr i bidrag för perioden 1/5 2010 - 30/4 2011.

Industriell Dynamik drivs av Swerea IVF som tillsammans med 12 andra forskningsorganisationer  verkar för att stärka små och medelstora industriföretag i regionen genom tillförsel av ny kunskap och forskningskompetens. Industriell Dynamik mottog tidigare i år pris som årets mest innovativa projekt av den europeiska organisationen Assembly of European Regions.

-Vi är mycket glada över att få fortsatt förtroende av regionen, säger Björn Westling, projektledare på Sweres IVF. Utvärderingar har tydligt visat att Industriell Dynamik gör konkret nytta i företagen, något som verkligen behövs i dessa tider.


För ytterligare information kontakta Björn Westling, 070-780 6169, bjorn.westling@swerea.se

Swerea IVF är ett ledande svenskt industriforskningsinstitut med 150 välkvalificerade medarbetare. Vårt mål är att skapa affärsmässig nytta och stärka medlemmars och kunders konkurrens- och innovationsförmåga. Swerea IVF bedriver industrinära forskning och utveckling i samarbete med såväl industri som högskola, i Sverige och internationellt. Huvudkontoret ligger i Mölndal.
För mer information om Swerea gå in på www.swereaivf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy