Skip to main content

Integration via innovation

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2017 15:56 CET

Nyanlända och företag möts i projektet ”De nya jobben” för att tillsammans hitta nya lösningar på olika utmaningar. Modellen kallas innovationsbaserad integration och målet är att skapa nya jobb samtidigt som företag får hjälp med sitt innovationsarbete.

I projektet ”De nya jobben” utvecklas just nu en ny modell för innovationsbaserad integration. Företag och nyanlända möts för att tillsammans utveckla produkter, processer eller affärsmodeller. Samtidigt får de nyanlända värdefulla kontakter på den svenska arbetsmarknaden. Både företagarna och de nyanlända är mycket positiva till projektet i stort.

– Här finns personer som är intresserade av att jag ska få användning av mina kunskaper igen, säger en av de nyanlända.

– Vi välkomnar fler företag och nyanlända att ansluta sig, säger projektledare Mikael Ström från Swerea IVF. För redan existerande jobb finns det i dag många matchningstjänster, men här skapar vi nytt helt och hållet – nya jobb tillsammans med nya produkter, processer och affärer.

Projektets krav på företagen är att de ska jobba med någon typ av teknisk utveckling eller leverera tekniskt kunnande. Kravet på de nyanlända är att de ska ha en teknisk bakgrund eller utbildning.

Hittills har två workshoppar anordnats – ett entreprenörsspår och ett företagsspår. Entreprenörsspåret syftar till att stödja nyanlända som själva vill hitta affärsidéer och få metoder att förverkliga dessa. I företagsspåret är målet att deltagarna ska anställas till kvalificerade arbeten samtidigt som företagen får in ny kompetens kring innovations- och utvecklingsarbete. För att minska språkbarriären används lätt svenska med stöd på engelska, persiska och arabiska i projektet.

”De nya jobben” finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalands Regionen och pågår till årsskiftet 2017/2018.


Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling.Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan, Olofström och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera