Skip to main content

Kinas miljödepartement besöker Swerea IVF

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 16:39 CET

Representanter för Kinas miljödepartement MEP (Ministry of Environmental Protection) besökte forskningsinstitutet Swerea IVF i Mölndal den 19–20 november. Vid besöket deltog också representanter för FN-organet UNIDO. Mötet syftade till att de kinesiska myndigheterna ska få del av Swerea IVFs världsunika kompetens kring utfasning av långlivade organiska föreningar.

Långlivade organiska föreningar (Persistent Organic Pollutants - POPs) är ett globalt problem.
På grund av att POPs bryts ned extremt långsamt och sprider sig återfinns de i djur och människor över hela jorden. Ju mer man studerat dessa ämnen, desto fler negativa hälsoeffekter har man hittat. Cancer, störningar på immunsystemet och reproduktionen är tre allvarliga effekter som satts i samband med POPs.

Kända exempel på POPs är bland annat DDT, PCB och dioxiner. Detta är kemikalier som är förbjudna sedan länge i de flesta länder i världen. Det pågår ett arbete i FN-organet UNIDO att via regelverket ”Stockholmskonventionen” förbjuda och fasa ut ytterligare POPs. Ett sådant exempel är kemikalien PFOS (perflouro-okatansulfonat) andra exempel är bromerade flamskydds¬medel. PFOS är känt bland annat för sin användning inom kromatering, olje- och mineralutvinning, insekticid, släckskum och som vatten- och smutsavvisande medel vanliga på kläder och skor. PFOS är förbjudet och används inte längre i Europa och USA medan utfasningen i Kina precis har påbörjats.

Ett av problemen med utfasning av POPs är att man måste hitta kemikalier som har samma funktion som kemikalien man önskar ersätta. För att få hjälp med den praktiska utfasningen ville den kinesiska delegation ta del av den unika metod för substitution av POPs som Swerea IVF varit med att utarbeta. I metoden ingår att ta fram ersättningskemikalier som fungerar i industriell produktion och i den slutliga produkten. Den kinesiska delegation ville också gärna lära sig av sättet som Swerea IVF har att införa ny teknik och nya arbetssätt i industrin.

Swerea IVF har lång erfarenhet av att ersätta toxiska och miljöskadande kemikalier i processer och produkter. Exempel på detta är ersättning av sexvärt krom, införande av blyfri lödning, ersättning av asbest eller utfasning av freoner vid tvättning av elektronik. Swerea IVF har deltagit i ett framgångsrikt EU-projekt om ersättning av toxiska bromerade flamskyddsmedel. Swerea IVF leder också ett nystartat svenskt projekt som finansieras av FORMAS och handlar om ersättning och utfasning av perfluorerade kemikalier, www.supfes.eu. Spännande diskussioner har förts mellan den kinesiska delegationen och forskarna på Swerea IVF. Vi hoppas att dessa skall leda till en effektiv utfasning av ämnesgruppen PFOS och också till stärkta relationer mellan länderna med nya kanaler för utbyte av expertkunskap.

Kontaktperson:
Stefan Posner, Swerea IVF
031-706 63 07
stefan.posner@swerea.se

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy