Skip to main content

Korrosion i slutna system för komfortkyla

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 09:05 CEST

Seminarium den 18 november 2010.
id 10:00 - 15:00
Plats Van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm

Klimatsystem med komfortkyla används ofta framgångsrikt i stora kontorskomplex, sjukhus etc. Då klimatsystemet levererar ett behagligt inomhusklimat i byggnaden har det fått stor utbredning i Sverige. Ett slutet klimatsystem med kylbafflar använder cirkulerande vatten som kylmedium. Kylbafflarna består av ett stort antal parallella tunnväggiga kopparrör.

Swerea KIMAB har de senaste åren noterat en ökande trend av korrosionsskador på kylbafflar. I ett flertal utredningar har vi observerat att de tunna kopparrören har perforerats. Detta har medfört vattenläckage, förlust av kylkapacitet samt kostsamma avbrott i verksamheten.

Utredningarna som Swerea KIMAB har gjort pekar på vikten av att luft inte tränger in i systemet. Kan man inte eliminera korrosionsrisken riskerar man att det uppstår små lokala angrepp från kopparrörens insida, enligt Ulf Sender, skadeutredare och forskare på Swerea KIMAB. Angreppen kommer snabbt och är inte alltid lätta att lokalisera. I flera skadefall har orsaken till korrosionsangreppen fastställts, men ibland har det varit svårare att med enkla medel åtgärda problemet.

Swerea KIMAB anordnar därför ett seminarium i Stockholm, torsdag den 18 november 2010. Förutom presentationer av Swerea KIMAB, kommer representanter från tillverkare av kopparrör, kylbafflar och avgasningsutrustning att tillsammans med en slutanvändare (fastighetsförvaltare i ett av Sveriges större sjukhus) presentera kunskap och belysa aktuella frågeställningar. En målsättning med seminariet är att överbrygga redan känd kunskap, men också att vaska fram kvarstående frågor som ännu inte har besvarats på ett tillfredsställande sätt.

För teknisk information kontakta: Ulf Sender, ulf.sender@swerea.se, 08-674 17 19

Frågor kring anmälan: Brita Bäckströmn, brita.backstrom@swerea.se, 08-674 17 02.

Anmälan och ytterligare information: www.swereakimab.se 

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera