Skip to main content

Lättviktsarena Lighter del av miljardsatsning för att stärka Sveriges konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 18:03 CEST

Under fyra år har forskningskoncernen Swerea fokuserat på lättviktsområdet och är nu den ledande aktören i Sverige. Swerea driver Lighter, en nationell lättviktsarena, som avser att skapa en struktur för effektivisering av teknikutveckling och förkovran av människor med unik förmåga att skapa produkter med låg vikt. Närmare 100 organisationer och företag står bakom lättviktsarenan.

– Swerea har fått förtroende att leda det nya programmet kring lättviktsmaterial, berättar verksamhetsledare Stefan Gustafsson Ledell vid Swerea SWECAST. Programmet med en budget på drygt 300 Mkr under 3½ år ska stärka svensk konkurrenskraft när det gäller sysselsättning, ekonomisk tillväxt, export och hållbarhet. Målet för programmet är att mer än 75 procent av att lättviktsteknologin som utvecklas inom programmet ska nå industriell tillämpning.

Under 2013 arbetar vi framförallt med tre större projekt inom: 

  • Struktur- och materialoptimering 
  • Tillverkning av högvolym och lågkostnadskompositer 
  • Innovativa koncept för design och tillverkning av svetsade strukturer

– Det är oerhört stimulerande att forskningskoncernen Swerea får ta del av den miljardsatsning som Vinnova, Energimyndigheten och Formas nu gör genom att satsa på Strategiska Innovationsprogram. Det är ett kvitto på vår kompetens inom området, avslutar Stefan Gustavsson Lindell.

De Strategiska Innovationsområdena är en omfattande långsiktig statlig satsning som görs på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft, öka svensk export och skapa fler arbetstillfällen. Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. De vill bidra till att stärka kraftsamling mellan näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor och stärka de visionära individer och organisationer som bidrar till att förnyelse sker.

För mer information och bilder

Stefan Gustafsson Ledell, verksamhetsledare Lighter, 036-30 12 04,
stefan.gustafsson-ledell@swerea.se,

Information om programmen finns på Vinnovas hemsida: www.vinnova.se
Information om om lättviktsarena Lighter: www.lighterarena.se

 

 

 

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera