Skip to main content

Luftföroreningar och kulturhistoria

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 13:28 CEST

Hur klimatparametrar, partiklar, svaveldioxid, kväveoxider med mera påverkar olika material har vi sedan länge forskat om på Korrosions- och Metallforskningsinstitutet. Nu är det dags för nästa steg – att omsätta forskningsrön till praktiska verktyg för politiker och för ansvariga för kulturhistoriska objekt. • Med lågsvavlig olja och övergång till fjärrvärme har svaveldioxidhalterna i stadsluften minskat betydligt, åtminstone i västvärlden, men istället har trafiken ökat – har förhållanden blivit bättre eller sämre för utsmyckade fasader, statyer och andra känsliga objekt? • Måste man stänga av all trafik i hela stadskärnan, eller räcker det att styra trafikströmmen lite längre ifrån de känsligaste områdena? • Hur mycket tjänar man på att förbättra luftkvaliteten i centrum och därmed inte behöva göra ren husfasaderna så ofta? • Finns det många kulturhistoriskt värdefulla objekt som hotas av dålig luftmiljö, hur stort är problemet egentligen? Inom CULT-STRAT, med deltagare från Norge, Italien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Spanien, Schweiz och Sverige, och med stöd från EU:s ramprogram för forskning, kommer vi att ta fram en ”verktygslåda” för beslutsfattare, och andra med intresse för kulturminnesvård. Med hjälp av ”verktygslådan” skall man kunna uppskatta hur stor del av våra kulturhistoriska byggnader och objekt som löper förhöjd risk att förstöras, hur man bäst bevarar de objekt som finns, hur man kan sätta gränsvärden för luftföroreningar, utifrån ett kostnads/nytto-perspektiv. Kontaktpersoner: Vladimir Kucera och Johan Tidblad Korrosions- och Metallforskningsinstitutet, telefon 08-440 48 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera