Skip to main content

Miljöeffektiva produkter av trä

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 16:27 CEST

 Sedan 2013 driver Swerea IVF och SP gemensamt EcoBuild, ett kompetenscentrum för eko-effektiva och innovativa träbaserade material. Förutom samverkan med KTH och andra universitet samt flera andra forskningsinstitut, både nationellt och internationellt, finns redan ett 20-tal industriföretag som medlemmar. Alla med ett stort intresse kring eko-effektiva och innovativa träbaserade material!

– EcoBuild erbjuder nya spännande möjligheter för Akzo Nobel att utveckla hållbara produkter. Tillgång till multidisciplinär kompetens och samverkan stimular innovation! säger Ulf Odda, inköpsansvarig för hartser i Europa.

– EcoBuild samlar olika branscher och intressenter till en gemensam agenda, i kombination med SPs och Swerea IVFs traditionella kompetenser stödjer centret industrin och ger hävstångseffekt i att hitta nya potenta ved- och biobaserade produkter, säger Lars Wiklund, ansvarig för koordinering av extern FoU vid Holmen AB.

Bakgrunden till EcoBuild är skärpta internationella krav på en miljömässigt uthållig utveckling samt ökad efterfrågan på nya biobaserade material och produkter. Syftet med centret är bland annat att utveckla innovativa och eko-effektiva slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella träbaserade produkter.

Förutom att vara ett ledande internationellt kompetenscentrum för trämaterialutveckling är EcoBuild en uthållig mötesplats för högskolor, universitet och industri.

Centrets aktiviteter är strukturerade i fem tekniska områden:
– Biobaserade bindemedel & ytbehandlingar
– Biokompositer 
– Modifierat trä & träfibrer 
– Biobaserade textilfibrer & tekniska textilier 
– Beständighet & Eko-effektivitet.

Sedan EcoBuilds start har ett stort antal nya produkter utvecklats och kommit ut på marknaden via partnerföretagens försorg.

 


Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera