Skip to main content

Nätverk av oberoende pilotanläggningar ska säkra råvaruförsörjningen

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 11:42 CEST

Europeiska kommissionen har pekat ut pilotanläggningar som strategiskt viktiga för att göra europeisk industri mer konkurrenskraftig. Metnet är ett nybildat nätverk av oberoende pilotanläggningar för mineralteknik och metallurgi i Europa, som koordineras av Swerea MEFOS.

Det är inom ramen för EIP Raw Materials som Europeiska kommissionen gått ut med förfrågan till intressenter att skapa ett Raw Materials Commitment (RMC) för att möta utmaningarna i den strategiska implementeringsplanen. MetNet har fått kommissionens erkännande som ett ”Raw Materials Commitment” och tillsammans med flera andra pilotanläggningar i Europa har Swerea MEFOS åtagit sig att samarbeta för att uppnå säkrad råvaruförsörjning och stärka europeisk industri.

− Pilotanläggningar är nyckeln till att omsätta forskningsresultat till industrinytta. Genom pilotförsök utvecklas effektiva processer med minimerad risk. Samarbetet i Metnet gör oss mer konkurrenskraftiga, och genom Metnet kan vi fånga upp fler kunder i och med att vi har ett vidgat erbjudande, säger Anna Utsi, ansvarig för strategisk affärsutveckling på Swerea MEFOS. Genom nätverket kan vi också få hjälp med kompetenssäkring, utveckla nya tekniker och driva gemensamma utvecklingsprojekt.

Förutom Swerea MEFOS ingår GTK (Finland), BRGM (Frankrike), IMN (Polen), Elkem (Norge) och Eramet Research (Frankrike) i nätverket Metnet.

Kontakt
Anna Utsi, ansvarig för strategisk affärsutveckling, tfn. 0920-20 19 12
Karin Edfast, kommunikationsansvarig, tfn. 0920-20 19 67

Bildtext
− Pilotanläggningar är nyckeln till att göra europisk industri ännu mer konkurrenskraftig, säger Anna Utsi. Foto: Maria Åsén.

Fakta

European Innovation Partnership (EIP)
The European Innovation Partnerships (EIPs) are a new approach to EU research and innovation. They focus on the societal benefits of research and innovation.

The ultimate aim of the EIP on Raw Materials is to help raise industry's contribution to the EU GDP to around 20% by 2020. This will be done by ensuring the sustainable supply of raw materials to the European economy whilst increasing benefits for society as a whole. The EIP High Level Group has agreed on a Strategic Implementation Plan to meet the challenges related to raw materials supply.

Raw Materials Commitment
A commitment is a joint undertaking by several partners, who commit to activities aimed at achieving the EIP's objectives between 2014 and 2020. Commitments must aim to deliver innovative products, processes, services, technologies, business models or ideas that can be brought to the market or that would bring wider societal benefits.

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera