Skip to main content

Nytt projekt om Simhallar

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 11:01 CET

Till badhus går man för att lära sig simma, motionera, träna, leka och umgås i en sund och kreativ miljö. Så vill vi åtminstone föreställa oss en modern anläggning. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut med dålig miljö, bristande säkerhet, ras, läckage och dålig energieffektivitet. Detta är förstås varken hållbart eller attraktivt.

Projektet ”Hållbara innemiljöer för fritid i staden – Simhallar” kommer att fokusera på det stora behov som finns för simhallar vad gäller längre livslängd, mindre energiåtgång och bättre miljö. Projektet kraftsamlar användare, beställare, näringsliv och forskare för samverkan om framtida optimala helhetslösningar. Samhällsutmaningen ligger i att kunna bygga dessa arenor på hållbart sätt inklusive säkerhet och hälsa.

Kick off för det treåriga Vinnovaprojektet hölls den 19 januari på Swerea KIMAB. Drygt trettio personer deltog. Sju arbetspaket ingår i projektet som på olika sätt och i samverkan identifierar och utvecklar nya lösningar.

– Vi kommer att ta fram riktlinjer för materialval för framför allt de delar i badanläggningen som idag har en kort livslängd. Även riktlinjer för nya renoveringsmetoder tas fram för äldre badanläggningar, berättar Bror Sederholm, Swerea KIMAB som projektleder den del som heter Hållbart materialval.

Flera av våra badanläggningar som är byggda under 1970–1980-talet är idag i ett mycket dåligt skick och behöver renoveras eller helt rivas. Under 1970-talet så valdes material i badanläggningar under de förutsättningar som då gällde. Idag är oftast badtemperaturerna betydligt högre än under 1970-talet och badanläggningarna används i många fall som äventyrsanläggningar med vågsvalp och rutschbanor som ger upphov till vattenstänk som påverkar de olika konstruktionerna i närheten av bassängen. För att klara de nya aktiviteterna i t.ex. äventyrsbad fordras mer hållbara material.

Projektet siktar på:

 • Fler hållbara, attraktiva och säkra anläggningar med nöjda besökare, nöjd personal och ägare.
 • Entreprenörer med helhetstänk och innovativa nya smarta lösningar för material, reningsteknik och upphandlingsprocesser.
 • En hållbar och självfinansierad kompetensplattform, med kunskap som lever vidare och utvecklas.

Vi inventerar genom enkät, litteratur och intervjuer. Vad fungerar? Vad fungerar inte och varför? Vad saknas? Vad kan vi göra på kort och lång sikt? Hur tar vi oss an utmaningen mest effektivt?

Projektfakta

 • Projektet är treårigt och har beviljats en budget om 9 160 000 kr av Vinnova och tillhör programmet Utmaningsdriven Innovation. Hållbara attraktiva städer.
 • Projektet drivs av CBI Betonginstitutet i samarbete med Swerea KIMAB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Badmästarförbundet och SFK (Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening).
 • Dessutom medverkar: Byggkeramikrådet, GAFS, GPA, GT Plastmontage, NCC, Nordic Galvanizers, Outokumpu, Rebet, Sika, SBB, Sveriges Byggindustrier, Svensk Byggtjänst, Teknikmarknad och We Group. Till detta kommer några sim- och badanläggningar.

7 arbetspaket

 1. Projektledning, Administration, Internationell samverkan, Etablering av kunskaps- och erfarenhetsorg, Kunskaps- och erfarenhetsinsamling och överföring samt kartläggning av behov. CBI - Ylva Edward
 2. Samverkan mellan anläggningar samt testanläggningar. Badmästarförbundet/Skellefteå, Lund och Värmdö kommuner – Elisabeth Söderström
 3. Reningsanläggning och miljö. SBB/We Group – Erik Svensson
 4. Byggnadsfysik och installationsteknik/Energi. SP – Gunilla Bok
 5. Hållbart materialval. Swerea KIMAB – Bror Sederholm
 6. Projektering, Drift och Underhåll. NCC – Hans Ericsson
 7. Standarder, Guidelines, Certifiering. SP – Kristina Fyhr


  Kontaktperson: Bror Sederholm, 08-674 17 40, bror.sederholm@swerea.se

  Bilder: Margaretha Sönnergaard, sonnergaard@swerea.se

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Borlänge, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera