Skip to main content

Ordförandeklubba till Swerea KIMAB

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 17:59 CET

Swerea KIMAB har nu kopplat greppet om korrosionsstandardiseringen. Göran Engström är utsedd till ordförande för ISO:s korrosionskommitté ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys, för en period av 6 år (2011-2016). Ordförandeskapet är ett led i ett "Twinning"-samarbete mellan Sverige och Kina, som håller i sekretariatet. Arbetet finansieras av SIS och Swerea KIMAB:s Intressentföreningen för Korrosionsforskning och förväntas ha positiva effekter för svensk exportindustri.

– För Swerea KIMAB och Sverige är det positivt att vi har fått ordförandeskapet, säger Göran Engström. Vi får en starkare roll och kan lättare få gehör för svenska intressenters behov och önskemål om standarder.

Vidare ser Göran Engström det som sin roll att försöka samordna den korrosionsstandardisering som sker i olika produktkommittéer. För närvarande arbetar kommittén med 40 standarder. Det gäller både revidering av befintliga och framtagande av helt nya standarder. Nedan några av de standarder som kommittéerna arbetar med:

  • revidering av metoden om bestämning av mässings avzinkningshärdighet; svensk projektledare och direkt deltagande av svenska mässingstillverkare
  • revidering och utveckling av standarderna om atmosfärisk fältexponering och klassificering av atmosfärer; svensk projektledare
  • vägledning för val av accelererad korrosionsprovningsmetod för produktkvalificering; svensk projektledare
  • elektrokemiska provningsmetoder för korrosion i vätskor; svensk projektledare för en ny standard
  • katodiskt skydd av konstruktioner på land, onshore och offshore; i samarbete med europeisk kommitté 
  • ingenjörssymboler för katodiskt skydd
  • provningsmetoder för högtemperaturkorrosion

Kontaktperson: Göran Engström, 08-674 17 24, goran.engstrom@swerea.se

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 450 anställda och omsätter 550 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy