Skip to main content

Partiklar möter gas i ny pilotanläggning

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 16:10 CEST

En unik pilotanläggning för utveckling av fluidbäddprocesser har invigts på Swerea MEFOS med mingel, tal och knutna band. Den totala investeringen uppgår till ca 15 Mkr och finansieras av Swerea MEFOS, Boliden och Kempestiftelsen. – I och med byggande av den här pilotanläggningen skapar vi också ett nytt av många efterfrågat affärsområde på Swerea MEFOS, vilket känns väldigt utmanade, säger Mats Sundgren, forskningschef.

Fluidbäddprocessen är en sedan länge industriellt använd process med industriella tillämpningar inom energiomvandling och processmetallurgi. Den används även för torkning och avdrivning av restprodukter och för andra miljötillämpningar. Behovet av långsiktig kompetensuppbyggnad av fluidbäddtekniken inom industrin har ökat, dels på grund av det ökade råvarubehovet inom tillverkning av såväl basmetaller som ferrolegeringar och stål, dels på grund av att metallinnehållet minskar i de brytvärda malmkropparna. Fluidbäddprocessen skapar goda förutsättningar att effektivt använda alltmer komplexa råvaror med högre halter av föroreningar i råvaran, genom att driva av dessa. Den nya pilotanläggningen på Swerea MEFOS kompletterar såväl pilotutrustning vid Swerea MEFOS för smältning och raffinering av metaller som övrig försöksutrustning i regionen inom förgasning och återvinning.

– Tidigare har det saknats en oberoende storskalig pilotanläggning i Europa för processmetallurgisk utveckling av fluidbäddprocesser, berättar Lars-Olov Nordberg, projektledare. Genom uppbyggandet av en avancerad pilotanläggning vid Swerea MEFOS och bildandet av kunskapscentret FLUBET kan vi skapa en världsledande position för utveckling av metallurgiska processer i stor pilotskala. Och via samverkan mellan regionala spetskompetenser och basindustrin förbättras möjligheterna för en långsiktig utveckling av innovativa och industriellt tillämpbara processer.

Partners i kunskapscentret FLUBET är förutom Swerea MEFOS också Boliden – leverantör av bland annat koppar och zink som framställs via fluidbäddprocessen, ETC – som utvecklar förgasningsprocesser av biobränslen samt LTU Energiteknik och Processmetallurgi. Ett vidareutvecklat samarbetet mellan parterna skapar möjligheter att bedriva såväl akademisk forskning som utbildning och industriellt tillämpad utveckling av fluidbäddprocesser.

– Pilotrostugnen ger oss möjligheter att öka kunskapen om hur vi kan optimera våra processer, säger Marie Holmberg, avdelningschef för Processutveckling på Rönnskärsverken. Nu ser vi fram emot att få börja göra försök i pilotanläggningen.

– Den nya pilotanläggningen kompletterar mycket väl den utrustning inom bioenergiområdet som finns i regionen. Att utföra forskning i pilotskala är viktigt för oss, detta stärker våra möjligheter att nå ut till industrin med våra resultat, säger Marcus Öhman, professor och tillika ämnesföreträdare i energiteknik vid LTU.

Uppförandet av anläggningen har tagit ca 12 månader, och den är huvudsakligen konstruerad och uppförd av lokala entreprenörer från Luleåområdet. Även reaktorn, som specialdesignats i samarbete med Boliden, är tillverkad lokalt.

Den totala investeringen uppgår till ca 15 Mkr och finansieras av Swerea MEFOS, Boliden och Kempestiftelsen.

Bild Lars-Olov Nordberg, projektledare, ser fram emot att få inleda försöksverksamheten. Foto: Maria Åsén

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy