Skip to main content

Pressinbjudan - Invigning av ny pilotanläggning där partiklar möter gas (måndag 17 juni)

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 10:00 CEST

En unik pilotanläggning för utveckling av fluidbäddprocesser har byggs på Swerea MEFOS i Luleå. Den totala investeringen uppgår till ca 15 Mkr och finansieras av Swerea MEFOS, Boliden och Kempestiftelsen. Pressen inbjuds att närvara vid invigningen, med mingel, tal och knutna band.

Behovet av långsiktig kompetensuppbyggnad av fluidbäddtekniken inom industrin har ökat, dels på grund av det ökade råvarubehovet inom tillverkning av såväl basmetaller som ferrolegeringar och stål, dels på grund av att metallinnehållet minskar i de brytvärda malmkropparna. Fluidbäddprocessen skapar goda förutsättningar för att effektivt använda alltmer komplexa råvaror med högre halter av föroreningar i råvaran. Anläggningen på Swerea MEFOS kompletterar nu övrig försöksutrustning i regionen.

– I och med byggande av den här pilotanläggningen skapar vi också ett nytt av många efterfrågat affärsområde på Swerea MEFOS, vilket känns väldigt utmanande, säger Mats Sundgren, forskningschef.

‐ Pilotrostugnen ger oss möjligheter att öka kunskapen om hur vi kan optimera våra processer, säger Marie Holmberg, avdelningschef för Processutveckling på Rönnskärsverken. Nu ser vi fram emot att få börja göra försök i pilotanläggningen.

Information/Kontakt
Projektledare Lars‐Olov Nordberg, tfn 0920‐245228, 070‐600 96 65

Invigningsceremoni måndag den 17 juni

Program

11.30 Samling i Swerea MEFOS reception, Aronstorpsvägen 1, Luleå
Skyddskläder delas ut
Promenad till anläggningen

11.45 Samling vid anläggningen Göran Carlsson (vd Swerea MEFOS) hälsar välkommen tillsammans med våra partners och berättar kort om anläggningen.

12.00 Invigning!

12.05 Mingel och rundvandring i anläggningen

Välkommen!

 

Bild: I den nya pilotanläggningen kan nya processer utvecklas för att effektivt kunna använda råvaror med högre halter av föroreningar. Foto: Maria Åsén

 

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy