Skip to main content

Rune Lagneborg priset 2012

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 16:16 CEST

Tadeusz Siwecki, Senior Scientific Advisor vid Swerea KIMAB, har tilldelats Rune Lagneborgspriset 2012, om 30 000 kr,  i samband med invigningsmiddag i Swerea KIMABs nya lokaler den 23 oktober, 2012.

Motivering:
Tadeusz Siwecki har under lång tid på ett föredömligt systematiskt sätt byggt upp en högklassig forskningsverksamhet inom området termomekaniska processer. Detta har gjorts genom uppbyggnad av laboratorieutrustning och metoder, insamlande av data från verksförsök samt genom utvecklande av semiempiriska simuleringsprogram där produktegenskaper kan simuleras som funktion av material- och processdata. Hans arbete har skett inom ett område där institutet sedan länge haft en stark position och arbetet har bedrivits i den skola som startades av Rune Lagneborg och Bevis Hutchinson. Han har också på ett frikostigt sätt delat med sig av sina kunskaper till sina medarbetare i detta arbete.

Tadeusz har utöver denna, för institutet mycket viktiga insats, utmärkt sig som en av våra mest uppskattade forskare på det internationella planet och flitigt anlitats som ”invited speaker” vid de termomekaniska konferenserna. Genom sitt internationella kontaktnätverk har han och hans medarbetare kunnat bedriva en omfattande uppdragsverksamhet åt uppdragsgivare utanför Sverige som bidragit till ökad överblick och kunskapsuppbyggande inom det termomekaniska området.

Kontakt 
Staffan Söderberg, VD, 08-440 48 01
Tadeusz Siwecki, pristagare, 08-440 48 85

 

 

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda och omsätter 600 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även ett helägt dotterbolag i Frankrike med verksamhet i Brest och St Etienne. 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera