Skip to main content

Sandra Roos ny doktor i Miljösystemanalys av kläder

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 11:06 CET

Sandra Roos, Swerea IVF och professor Michael Hauschild, DTU.

Vilka kläder ska man köpa? Vilken temperatur ska man tvätta i? Både företag och privatpersoner har upplevt att det finns motstridiga fakta om kläders miljöpåverkan. Sandra Roos har tagit fram kvantitativ data om miljöpåverkan av kläder ur ett livscykelperspektiv. Nu är det möjligt att räkna ut miljöpåverkan av ett plagg och hur effektiva olika förbättringsåtgärder är.

Den 19 januari disputerade Sandra Roos, Swerea IVF, i Miljösystemanalys. Hon försvarade då sin avhandling ”Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals. Inventory data and toxicity impact assessment.” på Chalmers tekniska högskola.

Sandra har använt livscykelanalys (LCA) för att bedöma klädernas miljöpåverkan. Fördelen med LCA är att det ger ett kvantitativt mått på miljöpåverkan (t ex klimatpåverkan och vattenbrist) och ser till hela livscykeln från utvinning av råvaror till produktens avfallshantering. När det gäller att bedöma just kläders miljöpåverkan har däremot LCA en svaghet, nämligen att det (hittills) inte har hanterat påverkan av toxiska ämnen särskilt väl. Toxicitet är en viktig fråga för textilindustrin, där det i dag används ca 15 000 olika kemikalier. Variationen är i sig ett hinder för att man ska kunna samla in data om alla kemikalier.

Sandras avhandling beskriver ett tillvägagångssätt för att systematiskt inventera och karakterisera kemikalier i LCA för textilier. Tillvägagångssättet bygger på de funktioner som kemikalierna har i textila produkter och processer. Genom att inventera och karakterisera en noga utvald delmängd av alla kemikalier i bruk inom textilindustrin, kan man ändå göra en god helhetsbedömning av kläders miljöpåverkan.

Opponent var professor Michael Hauschild från DTU i Danmark, en av skaparna bakom metoden USEtox, som Sandra har använt för att karakterisera toxiciteten på kemikalierna.

Arbetet har främst finansierats inom Mistra Future Fashion som nu kommer att ta resultatet vidare och göra det praktiskt användbart för de svenska modeföretagen.

Kontakt:
Sandra Roos
+46 (0)31-706 61 17
sandra.roos@swerea.se
www.swerea.se

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan, Olofström och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy