Skip to main content

Strategiska samarbeten för att främja svensk industris deltagande inom Europaforskningen

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 09:00 CEST

RISE har tilldelat Swerea MEFOS medel för att i samarbetet med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genomföra två strategiska projekt under 2013. Arbetet är ett led i Swerea MEFOS engagemang för att genom nätverkande stärka kundernas position inom det kommande europeiska forskningsprogrammet.

Det ena projektet syftar till att bygga upp en svensk nod för det europeiska initiativet SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency) som förväntas bli ett så kallat Public-Private-Partnership kopplat till det europeiska forskningsprogrammet Horizon 2020. SPIRE är ett samarbete mellan 16 processindustrisegment i Europa och omfattar kemiindustrin, stålindustrin, cementindustrin, basmetaller, energiproduktion, verkstadsindustri, olja/gas industri, industrimineraler och järnmineraler. Ett av projektets mål är att samordna det svenska deltagandet i SPIRE genom att bygga ett nätverk med intressenter från svensk akademi och näringsliv. Syftet är att kraftsamla, sprida och dela information, kunskap och kontaktytor kring SPIRE för att de svenska industrierna och industrigrenarna skall bli väl representerade i framtida ansökningar och beviljade projekt.

Det andra projektet består i att bevaka utvecklingen av europeiska forskningsprogram och partnerskap med fokus på råvarufrågor kopplat till Horizon 2020 och en framtida utlysning för en så kallad KIC, Knowledge and Innovation Community, för råvaror. KIC är ett partnerskap mellan näringsliv, universitet och forskningsinstitut med fokus på innovation och entreprenörskap. En viktig del i detta projekt är kopplingen till regeringens mineralstrategi ”för hållbart utnyttjande av Sveriges mineraltillgångar” som antogs i februari år. Swerea MEFOS och SP ska på RISE:s uppdrag bevaka råvarufrågor inom EU-samarbetet, kopplat både till Horizon 2020 och andra initiativ, för att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Mer information
SPIRE: Projektledare Mikael Larsson, gruppchef Swerea MEFOS, 0920-201925
Mineralstrategi och Horizon 2020: Projektledare Anna Utsi, gruppchef Swerea MEFOS, 0920-201912.

 

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Jönköping, Linköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy