Skip to main content

Sverige återvinner aluminium tillsammans med Kina och Brasilien

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 17:39 CET

Swerea KIMAB har tillsammans med Acreo Swedish ICT fått två projekt, om tillsammans 3Mkr, beviljade av VINNOVA för att etablera och stärka samarbetet med kinesiska, respektive brasilianska forsknings- och innovationsaktörer inom området aluminiumåtervinning.

Det ena projektet vänder sig till den kinesiska marknaden och det andra projektet till den brasilianska marknaden. Båda projekten handlar om skrotanalys för ökad återvinning och minskat ekologiskt fotavtryck av aluminiumproduktion.

– Om vi kan ta vara på aluminium och återvinna denna, gör vi en energibesparing på ca 95 procent jämfört med nytillverkning, berättar Jonas Gurell, forskningsledare vid Swerea KIMAB. Totalt sett blir det en enorm besparing och det är otroligt stimulerande att få vara med och införa denna möjlighet i länder som Kina och Brasilien där efterfrågan av materialet växer, liksom behovet av återvinning.

Förutom att etablera ett starkt samarbete mellan olika aktörer kommer projektet att stärka svensk återvinningsindustris konkurrenskraft genom att Swerea KIMAB och Acreo Swedish ICT utvecklar ett verktyg för online-analys av aluminiumskrot. Projektet kommer även att identifiera potentiella partners för exploatering och kommersialisering av tekniken.

Under de närmaste månaderna kommer ett intensivt arbete att pågå med att förbereda för laboratorie- och fältförsök hos Stena Aluminium AB i Älmhult, Sveriges enda smältverk för sekundäraluminium och Stena Recycling AB i Halmstad. Detta arbete kommer även att kombineras med inledande marknadsstudier i Kina, Brasilien och Sverige. Året kommer att avslutas med att intresserade framtida deltagare bjuds in till var sin workshop med fokus på Kina respektive Brasilien.

Under första halvåret 2013 kommer laboratorie- och fältmätningar att genomföras med en prototypuppställning. Man kommer också att genomföra industribesök i Kina och i Brasilien. Resultaten från projekten kommer att presenteras under sommaren 2013.

Forskningsutförare: Swerea KIMAB och Acreo Swedish ICT
Deltagande företag: Stena Recycling och Stena Aluminium
Forskningsfinansiär: VINNOVA (Program: Internationell samverkan för miljöinnovationer 2012)

Kontaktpersoner:
Jonas Gurell, forskningsledare, Swerea KIMAB, 08-440 48 55, jonas.gurell@swerea.se
Bertrand Noharet, gruppchef, Acreo Swedish ICT, 08- 632 77 00, bertrand.noharet@acreo.se
Juha Backström, verksamhetsutvecklare, Stena Recycling, 010-445 63 91, juha.backstrom@stenarecycling.se

Swerea KIMAB är ett av Europas ledande korrosions- och materialforskningsinstitut. Vi arbetar med industrinära forskning och utveckling tillsammans med svenska och internationella företag inom främst tillverknings- och processindustrin. Swerea KIMAB har 150 medarbetare i Stockholm och ett dotterbolag i Frankrike med verksamhet i S:t Etienne och Brest.

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life Science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista (HK), Göteborg, Norrköping och Hudiksvall.
_______________________________________________________________________

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera