Skip to main content

Swerea IVF spinner textilfibrer i industriell pilotskala med ny, miljövänlig process

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 11:55 CET

I pilotanläggningen för våtspinning i Mölndal framställs textilfibrer från skogsråvara baserad på en nyutvecklad, miljövänlig process. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med svensk industri.

Pilotanläggningen för våtspinning av textilfibrer som installerades, för drygt ett halvår sedan, har använts för att verifiera tidigare forskning i laboratorieskala. Swerea IVF har tillsammans med svenska intressenter gjort strategiska och långsiktiga investeringar. Målsättningen är att med miljövänlig teknik kunna framställa textilfibrer baserade på cellulosa från skogsråvara.

– Det är ett stort steg som har tagits mot implementeringen av en ny, miljövänlig process för produktion av biobaserade textilfibrer. Detta ligger också helt i linje med uttalade svenska ambitioner om att med en biobaserad samhällsekonomi kunna möta globala utmaningar, säger Pernilla Walkenström, vice VD Swerea IVF. Det ska bli oerhört spännande att driva utvecklingen vidare.

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Borlänge, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera