Skip to main content

Swerea IVF utmanar till klimatkamp

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 08:12 CEST

Swerea IVF har uppdaterat sin certifierade klimatdeklaration från 2009. Jämfört med den förra deklarationen har man nästan lyckats halvera utsläppen av växthusgaser. Vd Mats Lundin utmanar nu andra forskningsinstitut till en klimatkamp.

Swerea IVFs utsläpp har minskat från nästan 4 kg CO2eq per forskningstimme till drygt 2 kg. Till stor del beror minskningen på övergång till vattenkraftsbaserad elektricitet, men även på att fler tjänsteresor i dag görs med tåg istället för med bil eller flyg. "Nu gäller det att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att minska våra koldioxidutsläpp" säger vd Mats Lundin, som gärna ser att andra institut är med i denna utmaning.

Deklarationen, som gjorts inom ramen för det internationella EPD® systemet, baseras på branschgemensamma regler för hur man ska mäta och räkna fram klimatpåverkande utsläpp för forskningstjänster - PCR 811 Research and experimental development services in natural sciences – vilket innebär att en klimatkamp forskningsinstitut emellan nu kan genomföras på ett rättvist och relevant sätt.

Swerea IVFs mest betydelsefulla insats för klimatet är dock snarast kopplat till resultatet av den forskning som utförs – inte till själva forskningen. "Det kan tyckas som en paradox att vi klimatdeklarerar den mindre viktiga delen, själva forskningsutförandet, men dels vill vi sopa rent fram egen dörr, dels är det omöjligt att kvantifiera forskningsresultatens inverkan på klimatet på ett sätt som gör det jämförbart med andra institut" säger Mats Lundin.

För att säkra själva forskningsresultaten miljömässigt bedömer Swerea IVF hållbarheten i alla forskningsprojekt. Hållbarhets-bedömningarna syftar bland annat till att åstadkomma mesta möjliga klimatnytta av forskningsresultaten.

Swerea IVF utför forskning inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Tjänsterna omfattar forskning, utveckling, testning, förserieproduktion, utbildning, standardisering och konsultation. Swerea IVF ingår i Swerea-koncernen. Klimatdeklarationen omfattar dock endast Swerea IVF och dess 150 anställda i Mölndal och i Stockholm.

För mer information om klimatdeklarerad forskning, kontakta Mats Lundin, Swerea IVF, 031-706 60 00,mats.lundin@swerea.se

Deklarationen i sin helhet finns på http://www.climatedec.com/Documents/decl/cd206se.pdf

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda och omsätter 600 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även ett helägt dotterbolag i Frankrike med verksamhet i Brest och St Etienne. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera