Skip to main content

Två stålverk i samma byggnad invigs idag i Kista, Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 10:25 CEST

Forskningsinstitutet Swerea KIMAB slår idag upp dörrarna för sina nya laboratorier i Kista som bland annat omfattar en unik anläggning för simulering av processer för ståltillverkning från gjutning av göt till färdig produkt. Laboratoriet är en nationell demonstrator där nya processer och koncept för nisch produkter inom specialstål kan utvecklas. 

– Sverige är en liten nation globalt inom ståltillverkning vad gäller totala tonnage säger Staffan Söderberg, VD för forskningsinstitutet Swerea KIMAB, men inom vissa segment där högpresterande stål krävs kan våra globala marknadsandel uppgå till över 50 procent. Laboratoriet i Kista kommer bli en så kallad nationell demonstrator där industrin i samverkan med institutets forskare kan utforska nya process- och legeringskoncept i liten skala innan man går vidare med dyrbara försök i pilot- och fullskala. Fördelen är att man i Swerea KIMAB:s demonstrator kan få fram en stor parameterrymd till en rimlig kostnad under de tidiga utvecklingsskedet.

– Entligen har vi två demonstratorer för stål- och metalltillverkningsprocesser här i våra nya lokaler i Kista, fortsätter Staffan Söderberg. I vårt virtuella processimuleringslaboratorium kan vi med kraftfulla beräknings- och modelleringsverktyg också simulera inverkan av processparametrar och legeringstillsatser på slutegenskaper. Det experimentella och virtuella laboratoriet går hand i hand på så sätt att experimentella indata krävs för virtuella simuleringar samt att beräknade resultat alltid bör verifieras experimentellt.

Swerea KIMAB har investerat i över 40 miljoner kronor i sina nya laboratorier i Kista. Samtidigt har Swerea KIMAB:s hyresvärd fastighetsbolaget Akademiska Hus investerat i över 100 milj kronor för att anpassa de 10 000 kvm stora lokalerna till Swerea KIMAB:s kvalificerade och unika verksamhet.    

Till invigningen 23 oktober är mer än 350 personer anmälda och det kommer bland annat hållas en teknisk session om testbäddar och demonstratorer för processimulering inom Swereakoncernen som även består av Swerea IVF, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST.

Kontaktperson: Staffan Söderberg, 08-440 48 01


 

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda och omsätter 600 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även ett helägt dotterbolag i Frankrike med verksamhet i Brest och St Etienne. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera