Skip to main content

Utökad dialog ska motverka farliga kemikalier i våra textilier

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 09:42 CET

Swerea IVF tar över värdskapet för den så kallade Textildialogen, som initierades av Kemikalieinspektionen och ska påskynda utfasningen av farliga kemikalier. Nu vill man få med fler företag i dialogen, både från textil- och kemikalieindustrin.

Textilproduktion konsumerar stora mängder kemikalier, inte minst vidfärgning och beredning. Dessa kemikalier kan ha farliga egenskaper, och eftersom textilier är hudnära och tvättas regelbundet finns risk för skador såväl på kroppen som i miljön.

Syftet med Textildialogen är att underlätta kommunikation kring kemikaliefrågor och att skapa samsyn mellan myndigheterna och textilindustrin.

– Svensk textilindustri ligger bra till internationellt med generellt hög kunskap och stor vilja att göra rätt och gå före. Många textilföretag är med i internationella och nationella initiativ kopplade till kemikaliefrågan, säger Christina Jönsson, som är kemikalieexpert och forskare på Swerea IVF.

– Men textilproduktion är komplex med långa leverantörsled som ofta är globala och lagkrav som är olika i olika regioner. De kläder vi köper i Sverige är ofta tillverkade utanför EU, exempelvis iKina eller Bangladesh. Detta gör kemikaliefrågorna svåra att hantera för både företag och myndigheter, fortsätter hon.

Det är många aktörer som behöver kommunicera för en säker kemikaliehantering och kunskapsnivån är väldigt skiftande. Dessutom finns en ovilja att dela med sig av kritisk kemisk information och andra affärshemligheter såsom vilka leverantörer som är involverade.

Många gånger saknas kunskap i leverantörsledet om hälso- och miljövänliga alternativ. För att finna bra ersättare krävs ibland långa och kostsamma utvecklingstider för kemikalieleverantörerna på uppemot 20 år.

Kemikaliegruppen vid Swerea IVF kommer nu arbeta med att intressera fler textilföretag att ansluta sig till Textildialogen. Man tittar också på möjligheten att få till en parallell dialog med kemikalieleverantörer och branschorganisationer för kemibolag.

Textildialogen har funnits sedan 2011 och engagerat företag inom branschen såsom Haglöfs, Filippa K och Lindex. Dialogen har hittills bland annat resulterat i bidrag till två brev:

  1. Det ena undertecknades tillsammans med Svensk Handel och Teko och lämnades till
    EU-kommissionen för att uppmana till ytterligare reglering av farliga kemikalier i textil inom REACH-förordningen.
  2. Det andra togs fram i samarbete med Åsa Romson och skickades till EU-kommissionen för att främja arbetet med att minska riskerna med textil vad gäller CMR-ämnen, biocider och högfluorerade ämnen.

Det är Swerea IVF, som sedan 2005 driver Kemikaliegruppen kring frågor om kemikaliehantering med fokus på kemikalier i varor och material, som nu tar ledningen för detta kompletterande initiativ, Textildialogen. Kemikaliegruppen är en kunskapsplattform kring kemikaliefrågor med koppling till bland annat textilbranschen, som stöttar företagens operativa kemikaliearbete med expertkunskap och praktiska verktyg. Kemikalieinspektionen kommer fortsätta att vara en viktig aktör i dialogen.

Den 10 februari är det dags för nystart av Textildialogen och det kommer att ske i Göteborg i anslutning till stormöte inom Kemikaliegruppen. Läs mer på: Kemikaliegruppens nätverksmöte 10 feb

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Borlänge, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy