Skip to main content

Dokument

 ”Allvarliga problem med Sveriges konkurrenskraft”

SvD: Konkurrenskraften är en avgörande faktor för att bevara vårt ekonomiska välstånd. Ser man till denna är det inte alls ­säkert att det går så bra för Sverige som finansministern vill hävda, skriver åtta forskare och ekonomer.

"Dra inte ner på hastigheten på Skånes vägar”

Sydsvenskan: Vi insisterar på att på att frågan om en sänkning av hastigheten på väg 19 mellan Ystad och Kristianstad får en ny prövning hos regeringen. Det skriver Per Tryding, vice vd för Sydsvenska Handelskammaren, tillsammans med kommunstyrelseordförandena i Tomelilla, Ystad och Kristianstad.

”Bättre matchning till yrkesutbildning behövs”

Svenska Dagbladet: Det finns långt fler behöriga sökande än antagna till tekniska utbildningar. Det är tydligt att teknikintresse på olika nivåer behöver tas till vara, skriver Kerstin Lindell och Stephan Müchler i en slutreplik.

Följ Trafikverkets förslag – bygg Jämjö–Lösen snabbt

Blekinge läns tidning: Handelskammaren har i många år arbetat för utbyggnad av E 22, bland annat genom E 22 AB. Vägen är av oerhört stor vikt för såväl företagen som för övriga samhället. Det handlar både om effektiva godstransporter och att kunna hitta rätt medarbetare.

”Sluta neka ungdomar chans till teknisk utbildning”

Svenska Dagbladet: Tusentals ungdomar som sökte tekniska utbildningar förra året fick ingen utbildningsplats. Trots att arbetsmarknaden behöver dem. Trots att de är behöriga till utbildningarna.

Förslag till nationell plan för trafiksystemet 2018-2029
Sydsverige Live 2017

Sydsverige Live 2017

Dokument   •   2017-11-29 07:46 CET

Sydsverige Live är en analys som granskar sydsvenska investeringar och tillväxt. Analysen tar avstamp i ett stort antal djupgående intervjuer med företagsledare i regionen. Detta kombineras med omfattande analys av statistik, delvis från källor som ofta förbises.

BostadStorstad - tredje kvartalet 2017

BostadStorstad - tredje kvartalet 2017

Dokument   •   2017-11-27 09:12 CET

Bostadsmarknaden i de tre storstadslänen granskas regelbundet i rapporten BostadStorstad som undersöker både bostadsrätter och villor. I senaste rapporter konstateras att byggandet av nya bostäder bidrar till lägre priser.

”Fler myndigheter bör flyttas – till stora städer”

SVD: Varför inte flytta Kemikalieinspektionen till det Västsvenska kemiklustret? Livsmedelsverket kan med fördel flyttas till Skåne, Sveriges kornbod. Det skriver näringslivsdebattörerna Johan Trouvé och Per Tryding.

Placer EU's laegemiddelagentur i København

Placer EU's laegemiddelagentur i København

Dokument   •   2017-10-31 09:32 CET

Berlingske Tidene: En ny placering af Det Europaeiske Laegemiddelagentur, EMA, skal om kort tid besluttes af de eurpaeiske regeringer, da briternes Brexit sender agenturet ud af London