Skip to main content

Taggar

22 mars 2019 – Världsvattendagen.

22 mars 2019 – Världsvattendagen.

Nyheter   •   Mar 21, 2019 16:05 CET

​För att vara klimatsmarta behöver vi spara på vatten! I Sverige har vi länge tagit vatten och vattenförsörjningen för given, men sedan torkan 2016 och 2018 har vatten blivit en av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Handbok ger stöd för att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

Handbok ger stöd för att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

Nyheter   •   Feb 15, 2019 10:23 CET

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet.

“Stora höjningar av VA-avgifter” /SVT – Morgonstudion 8 feb 2019

“Stora höjningar av VA-avgifter” /SVT – Morgonstudion 8 feb 2019

Nyheter   •   Feb 08, 2019 13:48 CET

Morgonstudion på SVT tar upp frågan om Sveriges åldrande VA-infrastruktur och det omfattande nationella renoveringsbehov som finns.

Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

Nyheter   •   Feb 08, 2019 13:44 CET

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen.

Sweden Water Research-dagen 2018

Sweden Water Research-dagen 2018

Nyheter   •   Dec 18, 2018 12:00 CET

Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom och gjorde dagen till en spännande mötesplats med en bredd från mikroplast till klimatförändring.

Teknisk samverkan över gränserna

Teknisk samverkan över gränserna

Nyheter   •   Dec 05, 2018 11:10 CET

Onsdag 20 november träffades VA-chefer, ingenjörer och projektledare från Sydvatten, tillsammans med delägarkommunerna, VA SYD, NSVA samt danska Novafos i ett tekniskt samrådsmöte för att utbyta erfarenheter och kunskap om hur man kan detektera och spåra läckor i ledningsnätet.

Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

Nyheter   •   Nov 27, 2018 11:20 CET

För att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten, delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet Tänk H2O! erbjuder gymnasielärare och deras elever en heltäckande tvådagars vattenkurs vid sjön Bolmen.

Klimatsäkert vatten

Klimatsäkert vatten

Nyheter   •   Nov 23, 2018 11:00 CET

Sydvatten, LRF, Länsstyrelsen Skåne och VA SYD ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

Goda bakterier i fokus för framtidens dricksvatten

Goda bakterier i fokus för framtidens dricksvatten

Nyheter   •   Okt 27, 2018 11:10 CEST

Fredagen den 26 oktober disputerade Sandy Chan med sin avhandling ”Processes governing the drinking water microbiome”. Sandy har forskat på vilken roll mikroorganismer i dricksvattnet har för rening av vattnet. Hennes resultat visar att vårt dricksvattensystem kan ändra på sammansättningen av bakterier i vårt dricksvatten vilket kan vara en viktig nyckel för att säkra framtidens dricksvatten.

Sydvattens dricksvatten: långt under gränsvärdet för fluor

Sydvattens dricksvatten: långt under gränsvärdet för fluor

Nyheter   •   Aug 11, 2015 16:25 CEST

Fluorhalten i det dricksvatten som Sydvatten producerar är låg. Fluorhalten ligger betydligt under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Vid våra två vattenverk är den endast 0,13 mg/l vid Ringsjöverket samt 0,23 vid Vombverket. Sydvatten levererar säkert dricksvatten till 900 000 invånare i 16 kommuner i Skåne.

NOM 6 – First call for abstracts

NOM 6 – First call for abstracts

Nyheter   •   Okt 31, 2014 12:00 CET

Abstracts for oral and poster presentations are being accepted for NOM 6, the 6th International Water Association (IWA) Specialist Conference on Natural Organic Matter in Water.

Dricksvattnet från Sydvatten är säkert

Dricksvattnet från Sydvatten är säkert

Nyheter   •   Okt 07, 2014 16:56 CEST

Branschorganisationen Svenskt Vatten har genomfört en landsomfattande undersökning av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten. Kartläggningen genomfördes efter att förhöjda värden av PFAA-ämnen har påvisats på flera platser i Sverige.

Forskning vid Vombsjön för säkrare dricksvatten

Forskning vid Vombsjön för säkrare dricksvatten

Nyheter   •   Aug 15, 2014 08:10 CEST

Under sommaren genomför Sydvatten två utvecklings- och forskningsprojekt vid Vombsjön med syftet att trygga dricksvattenkvaliteten. Projektens gemensamma syfte är att hitta lösningar på problem med algtoxin som kan uppstå till följd av fortsatt övergödning och kommande klimatförändringar.

Almedalen: Sveriges dricksvattenförsörjning – klarar kommunerna utmaningarna?

Almedalen: Sveriges dricksvattenförsörjning – klarar kommunerna utmaningarna?

Nyheter   •   Jun 26, 2014 13:45 CEST

Välkommen till Sydvattens seminarium i Almedalen fredag 4 juli kl. 10.30–11.30 i Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats.

Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

Nyheter   •   Maj 14, 2014 14:14 CEST

Sedan den 1 januari 2014 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma FoU-bolaget, Sweden Water Research AB.

Vombsjön är värd 1,6 miljarder - varje år

Vombsjön är värd 1,6 miljarder - varje år

Nyheter   •   Maj 14, 2014 11:14 CEST

En ny studie visar att samhällsnyttan av vattnet i sjön Mälaren uppgår till cirka 127 miljarder årligen och från vattnet i Vombsjön i Skåne till cirka 1,6 miljarder årligen. Samtidigt är de som åstadkommer det hållbara vattnet underfinansierade.

Dags att ta gemensamt ansvar för dricksvattnet

Dags att ta gemensamt ansvar för dricksvattnet

Nyheter   •   Feb 15, 2014 08:00 CET

Ny kunskap och regional samverkan är nyckelord för framtidens dricksvattenförsörjning. Det skriver ledamöter ur Sydvattens styrelse i en debattartikel. En förkortad version av debattartikeln publicerades i Kvällsposten igår, fredag 14/2.

Inga högfluorerade ämnen i Sydvattens dricksvatten

Inga högfluorerade ämnen i Sydvattens dricksvatten

Nyheter   •   Feb 11, 2014 11:41 CET

Med anledning av Livsmedelsverkets varning om farliga ämnen från brandskum i dricksvatten vill Sydvatten meddela att inga sådana ämnen har påträffats i bolagets vattentäkter.

Membranteknik för säkrare dricksvatten

Membranteknik för säkrare dricksvatten

Nyheter   •   Jan 17, 2014 13:41 CET

Alla är beroende av ett säkert dricksvatten. Avancerad membranteknik kan minska risken för sjukdomsutbrott.

Gymnasielärare? Välkommen till en inspirationsdag om världens viktigaste ämne!

Gymnasielärare? Välkommen till en inspirationsdag om världens viktigaste ämne!

Nyheter   •   Jan 07, 2014 11:42 CET

Hur hänger vatten och mänskliga rättigheter ihop? Vad menas med water grabbing? Varför har kubmaneten 24 ögon? Vad kan lotusblomman lära oss? Det är frågor som besvaras fredagen 21 mars när vi firar Världsvattendagen.