Skip to main content

Klimatsäkert vatten

Nyhet   •   Nov 23, 2018 11:00 CET

De senaste årens torka har aktualiserat vatten som bristresurs i Sverige. Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl värmeböljor som skyfall blir allt vanligare, vilket gör vattenresursen permanent mer sårbar. Många intressen gör anspråk på samma vattenresurs och ställs emot varandra. Samtidigt saknas adekvata former och medel för att hantera situationen, som avslöjar brister i hur vattenresursen förvaltas, med avseende på lagstiftning, finansiering, ansvarsfördelning, samordning och styrning.

Det saknas helhetsgrepp om vattenfrågan, samtidigt som läget snabbt blir alltmer akut. För att säkra vattenförsörjningen för samtliga intressenter, idag och för framtiden, krävs ett omtag.
Sydvatten, LRF, Länsstyrelsen Skåne och VA SYD ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

Därför genomlyser vi nu vattenfrågan ur en mängd samhällsperspektiv, utifrån behov, förutsättningar, hinder, konflikter och möjligheter, idag och i framtiden. Utredningen kommer att vila på intervjuer med företrädare för olika intressen och perspektiv, samt litteraturstudier och erfarenheter från andra länder. Utredningen kommer att publiceras sommaren 2019 och presenteras bland annat i Almedalen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.