Skip to main content

Nytt ras i Bolmentunneln – reparationerna förlängs

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 15:07 CET

 

Vid Sydvattens pågående besiktning av Bolmentunneln har ett omfattande ras upptäckts på den sista sträckan. Rasmassorna måste avlägsnas och berget förstärkas.

 

I samband med raset som inträffade 2008 tömdes Bolmentunneln etappvis på vatten för att möjliggöra reparationer. Sydvatten har därefter besiktigat delar av tunneln. Innan en tunnel-sträcka kan besiktigas måste den tömmas på vatten och syretillgången för tunnelarbetarna måste säkerställas. Det ras som nu har upptäckts har inträffat i den sista delen av tunneln som tidigare inte har varit tillgänglig. Tack vare de resurser som bolaget redan har på plats kommer reparationsarbetena att genomföras samtidigt som det redan pågående förstärkningsarbetet.

 

– Det är i nuläget svårt att avgöra hur lång tid reparationerna kommer att ta, men vi får ställa in oss på att det nya raset förlänger reparationstiden. Dessutom vet vi inte vad som väntar på andra sidan raset. Vi har ytterligare 3 km att besiktiga när vi har forcerat raset, berättar Jörgen Johansson, VD Sydvatten.

 

För de kommuner som vanligtvis har Bolmenvatten beräknas leveransen av vatten från reservtäkten Ringsjön att åtminstone fortsätta till senare delen av sommaren.

 

– Trots problemen som uppstått kan vi i någon mån glädjas över att raset inträffade medan tunneln är avstängd och tillgänglig för reparation, avslutar Jörgen Johansson.Kontaktperson

 

Jörgen Johansson, VD Sydvatten, tfn 040-35 15 51 (direkt/mobil)Fakta om Bolmentunneln

 

Bolmentunneln är en 8 mil lång bergsprängd tunnel som byggdes 1975–1986. Den finns 60–100 meter under markytan. Tunneln har en tvärsnittsyta på 8 kvadratmeter och är vanligtvis helt vattenfylld.

 

Efter ett ras stängdes tunneln för reparationer i april 2009. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle reparationerna av Bolmentunneln ha varit klara i november för att tunneln skulle kunna tas i bruk vid årsskiftet 2009–2010. Vid en utökad besiktning visade det sig dock att ytterligare förstärkningsarbeten behövde utföras och reparationstiden förlängdes. Vid besiktning av den sista sträckan har ännu ett ras upptäckts vilket medför att tunneln kommer att vara stängd längre än beräknat.

 

Leveransen av dricksvatten fortgår som vanligt med vatten från reservvattentäkten Ringsjön till de kommuner som berörs: Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv och Staffanstorp (Hjärup).

 

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 800 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy