Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Pressinbjudan - Klimatsäkert vatten - hur ska vattnet räcka till allas behov och vem ser till att det räcker?

Pressinbjudan - Klimatsäkert vatten - hur ska vattnet räcka till allas behov och vem ser till att det räcker?

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 08:37 CEST

Många intressen gör anspråk på vattnet och ställs mot varandra. Under seminariet diskuterar beslutsfattare och användare vattenfrågan. Vi presenterar lösningar för en holistisk och hållbar vattenförbrukning. ​Almedalen, onsdag 3 juni 8.30-10

Vem ser till att vattnet räcker till alla?

Vem ser till att vattnet räcker till alla?

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 11:50 CEST

Alla funktioner i samhället är beroende av vatten och det är många intressen som ska samsas om det sötvatten som vi idag på många håll redan har en brist av. För att klara framtidens utmaningar behöver vattenfrågan komma högst upp på agendan. Det saknas ett helhetsgrepp om vattenfrågan och nu presenterar Sydvatten ett förslag med förtydligat ansvar på alla samhällsnivåer.

Nyheter 4 träffar

22 mars 2019 – Världsvattendagen.

22 mars 2019 – Världsvattendagen.

Nyheter   •   Mar 21, 2019 16:05 CET

​För att vara klimatsmarta behöver vi spara på vatten! I Sverige har vi länge tagit vatten och vattenförsörjningen för given, men sedan torkan 2016 och 2018 har vatten blivit en av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Teknisk samverkan över gränserna

Teknisk samverkan över gränserna

Nyheter   •   Dec 05, 2018 11:10 CET

Onsdag 20 november träffades VA-chefer, ingenjörer och projektledare från Sydvatten, tillsammans med delägarkommunerna, VA SYD, NSVA samt danska Novafos i ett tekniskt samrådsmöte för att utbyta erfarenheter och kunskap om hur man kan detektera och spåra läckor i ledningsnätet.

Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

Nu är stipendiet utlyst för 2019-års Tänk H2O!kurser!

Nyheter   •   Nov 27, 2018 11:20 CET

För att öka gymnasieelevers medvetenhet om frågor som rör vatten, delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet Tänk H2O! erbjuder gymnasielärare och deras elever en heltäckande tvådagars vattenkurs vid sjön Bolmen.

Klimatsäkert vatten

Klimatsäkert vatten

Nyheter   •   Nov 23, 2018 11:00 CET

Sydvatten, LRF, Länsstyrelsen Skåne och VA SYD ser behovet av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Tillsammans vill vi lyfta vattenfrågan politiskt och föreslå lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

Blogginlägg Visa alla 12 träffar

​22 mars = världsvattendagen. För att vara klimatsmarta behöver vi spara på vatten! 💦🌍😊

​22 mars = världsvattendagen. För att vara klimatsmarta behöver vi spara på vatten! 💦🌍😊

Blogginlägg   •   Mar 22, 2019 07:19 CET

Vattnet är vår gemensamma resurs och det är hela samhällets ansvar att värna om det.

Behöver vi spara på vattnet i Sverige?

Behöver vi spara på vattnet i Sverige?

Blogginlägg   •   Mar 13, 2019 08:07 CET

​Behöver vi spara på vattnet i Sverige? Ja, det behöver vi faktiskt, av flera anledningar.

​Var rädd om ditt sötvatten! ❤️

​Var rädd om ditt sötvatten! ❤️

Blogginlägg   •   Feb 14, 2019 11:13 CET

Visste du att av allt vatten på jorden är endast ca 3% sötvatten, varav endast 1% är tillgängligt för oss.

Att jobba med vatten är världens viktigaste jobb!

Att jobba med vatten är världens viktigaste jobb!

Blogginlägg   •   Feb 13, 2019 07:20 CET

​Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden!