Pressmeddelanden 4 träffar

Tvisten om Bolmentunneln avgjord - Sydvatten har de tillstånd som krävs

Tvisten om Bolmentunneln avgjord - Sydvatten har de tillstånd som krävs

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 08:18 CEST

En fem år lång, segsliten tvist om Bolmentunneln har nu avgjorts. Efter flera omgångar i länsstyrelser och i Mark- och miljödomstolen har Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt nu fastställt en tidigare dom från Mark- och miljödomstolen. Det betyder att Sydvatten har, och har alltid haft, de tillstånd som krävs för att driva Bolmentunneln.

Länsstyrelsen i Skåne och Kronoberg har beslutat att Sydvatten ska ansöka om tillstånd för grundvattenbortledning Bolmentunneln

Länsstyrelsen i Skåne och Kronoberg har beslutat att Sydvatten ska ansöka om tillstånd för grundvattenbortledning Bolmentunneln

Pressmeddelanden   •   2013-05-31 08:30 CEST

Länsstyrelserna förelägger Sydvatten att senast 31 december 2016, till Mark- och miljödomstolen, inkomma med tillståndsansökan för att få leda bort det grundvatten som läcker in i Bolmentunneln.

Media-no-image

Sydvatten har de tillstånd som krävs för Bolmentunneln

Pressmeddelanden   •   2012-01-23 18:21 CET

De båda länsstyrelserna, Skåne och Kronoberg, har i beslut från april 2011 slagit fast att bortledning av grundvatten i Bolmentunneln inte är tillståndspliktig.

Sydvatten: Beslut i HD påverkar inte dricksvattenförsörjningen

Sydvatten: Beslut i HD påverkar inte dricksvattenförsörjningen

Pressmeddelanden   •   2012-01-23 15:50 CET

Sydvatten har tidigare begärt resning i Högsta domstolen gällande processerna kring grundvattenbortledningen i Bolmentunneln. Högsta domstolen har idag meddelat att ingen resning beviljas. Beslutet innebär endast att HD inte prövar ärendet, HD tar alltså inte ställning i själva sakfrågan..

Nyheter 4 träffar

Motivering saknas i beslut om resning

Motivering saknas i beslut om resning

Nyheter   •   2011-05-24 10:47 CEST

Mark- och miljööverdomstolen beviljar inte resning när det gäller grundvattenbortledning för Bolmentunneln. – Vi måste naturligtvis ta detta ett steg till och hoppas att Högsta domstolen väljer att pröva frågan, säger Jörgen Johansson, VD Sydvatten.

Media-no-image

Länsstyrelsen i Skåne ger klartecken för Bolmentunneln

Nyheter   •   2011-04-19 11:26 CEST

Länsstyrelsen i Skåne län avvisar kravet från Perstorps kommun om att Bolmentunneln ska tas ur drift. Länsstyrelsen har därmed kommit till samma slutsats som länsstyrelsen i Kronoberg tidigare har gjort, nämligen att Sydvatten har de tillstånd som behövs för att driva Bolmentunneln.

Bolmenvatten kommer i kranen nästa vecka

Bolmenvatten kommer i kranen nästa vecka

Nyheter   •   2011-03-21 08:51 CET

Sydvatten kommer att ta Bolmentunneln i drift vecka 13. Vi följer de domar och tillstånd som finns sedan 70-talet. Vi är ett kommunägt bolag med uppdraget att trygga en säker dricksvattenförsörjning till 800 000 människor. Nästa vecka kommer Bolmenvatten åter i kranen.

Bolmenvatten åter i kranen

Bolmenvatten åter i kranen

Nyheter   •   2011-03-10 10:00 CET

Sydvatten tar snart Bolmentunneln i drift efter snart två år med vatten från reservtäkten Ringsjön. I tunneln har två ras reparerats och förstärkningsarbeten har utförts för att säkerställa tunneln för lång tid framöver. Övergång till vatten från Bolmen är planerad att starta vecka 13.

Videor 1 träff

Det här är Sydvatten, informationsfilm

Det här är Sydvatten, inf...

Filmen tar upp vattensituationen i världen, dricksvatten i Sverige samt Sydvattens historia och verksamhet.

Licens Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
Ladda ner
Storlek

64,1 MB • 640 x 360 px

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.