Skip to main content

Taggar

cad-q fm services

bim (building information modeling)

simulation

lean engineering

lean plm

naviate

sovelia

bimeye

Symetris affärsområde för Facility Management och den internationella aktören Service Works Global går samman för att tillsammans erbjuda marknadens vassaste FM-system.

Symetris affärsområde för Facility Management och den internationella aktören Service Works Global går samman för att tillsammans erbjuda marknadens vassaste FM-system.

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 15:39 CET

Symetris affärsområde Facility Management, som har ett starkt produkt- och tjänsteerbjudande för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige, går samman med systerbolaget Service Works Global (SWG). Stärker rollen som Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.

Mariestads kommun väljer TopoDirekt

Mariestads kommun väljer TopoDirekt

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 15:25 CEST

Mariestads kommun väljer TopoDirekt som heltäckande system för sin kart- och mätverksamhet

Telge väljer Symetris moderna grafiska verksamhetsstöd för ritnings- och modellhantering

Telge väljer Symetris moderna grafiska verksamhetsstöd för ritnings- och modellhantering

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 14:28 CEST

Telge AB, Södertälje kommuns bolag där bl a Telge Bostäder och Telge Fastigheter ingår, väljer Symetri som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering. Avtalet gäller i tre år med möjlighet till förlängning i fyra år. Affären har föregåtts av en offentlig upphandling i konkurrens.

Lantmäteriet godkänner Addnode-bolagens system för det nya utbytesformatet Registerkarte-GML

Lantmäteriet godkänner Addnode-bolagens system för det nya utbytesformatet Registerkarte-GML

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:36 CEST

Symetri arbetar tillsammans med systerbolagen Adtollo och Sokigo för att kunna erbjuda marknadens bästa MBK-lösning TopoDirekt. Stödet för utbyte av data enligt Registerkarte-GML blir en naturlig del i TopoDirekt. Det kommer även levereras till kunder som använder lösningen Geodatapaketet. I april i år godkände Lantmäteriet bolagen som leverantör av det nya formatet.

Chaos desktop stärks med ny lösning för effektivare hantering av metadata

Chaos desktop stärks med ny lösning för effektivare hantering av metadata

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 15:45 CET

​Nu släpps Congeria, en ny molnlösning för dokumenthantering utvecklad av Adtollo som ger effektivare leveranser med hantering av valfri metadata.

Nytt samarbete runt digital informationsförsörjning

Nytt samarbete runt digital informationsförsörjning

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:47 CET

Symetri och Logiq har signerat ett samarbetsavtal där målsättningen är att kunna erbjuda byggbranschens aktörer stöd genom att kunna knyta samman sitt specifika BIM-processdrivna byggprojekts valda byggdelar och komponenter, med den produktinformation som finns i Finfo, Sveriges största branschdatabas för byggmaterial.

Symetri och Tengbom signerar strategiskt samarbetsavtal

Symetri och Tengbom signerar strategiskt samarbetsavtal

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:05 CET

Symetri och Tengbom signerar strategiskt samarbetsavtal som innefattar BIM-lösningar, konsultstöd och utbildningsdagar från Symetri, som har gedigen erfarenhet av att hjälpa den nordiska bygg-och fastighetsbranschen att optimera arbetsflöden, hantera fastighetsdata och förbättra kvaliteten genom hela byggprojektets livscykel. Målet med samarbetet är att maximera digitaliseringens möjligheter.

Addnode Group-bolag samarbetar för starkare system vid kommunal karthantering

Addnode Group-bolag samarbetar för starkare system vid kommunal karthantering

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 09:35 CET

De tre Addnode Group-företagen Adtollo, Sokigo och Symetri skapar tillsammans en lösning för kommunal MBK-hantering, TopoDirekt. Lösningen bygger på Topocad från Adtollo som klient, Sokigos ISM-lösning och Symetris Geodatakunskaper i databaser.

Stockholms universitet väljer Symetris IWMS-system.  Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering

Stockholms universitet väljer Symetris IWMS-system. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 12:30 CET

Symetris fastighetsteam har fått i uppdrag att vara samarbetspartner till Stockholms universitet (SU) när de handlar upp ett modernt IWMS-system. IWMS-systemet kommer att ersätta SUs egenutvecklade system och vara en långsiktig lösning som kan bidra till ett nytt, strategiskt angreppssätt i fastighetsrelaterade frågor. Uppdragets värde för avtalsperioden på fem år är 7,7 miljoner SEK.

Fastighetskontoret, Stockholms stad väljer Symetris IWMS-lösning för fastighetsförvaltning

Fastighetskontoret, Stockholms stad väljer Symetris IWMS-lösning för fastighetsförvaltning

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:07 CET

Fastighetskontoret, Stockholms stad, en av Sveriges största fastighetsägare, väljer Symetri, ett dotterbolag till Addnode Group, som samarbetspartner för nytt IT-stöd. Kontraktet gäller i sex år till ett initialt värde av 17,5 miljoner SEK med option på nio års förlängning.

Digitalisering av byggprojekt med BIM och Virtual Reality i fokus

Digitalisering av byggprojekt med BIM och Virtual Reality i fokus

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 12:13 CEST

Via ett nytt samarbetsavtal mellan Symetri och Tikab får marknaden nu tillgång till djup kompetens inom BIM. De båda företagen har, med stöd av avancerad BIM metodik via moltjänsten BIMeye skapat förutsättningarna för att två stora projekt; nya Slussen och renoveringen av Botkyrkabyggens bestånd av hyresfastigheter, lyckats införa BIM processer med ett maximerat informationsutbyte som mål.

Symetri inleder samarbete med Zynka BIM AB

Symetri inleder samarbete med Zynka BIM AB

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 10:23 CEST

I en digitaliserad byggprocess kopplas information till varje byggdel. Informationen lever sedan vidare under byggnadens drift- och underhållsfas. Til detta behövs ett väl definierat och integrerat IT-stöd för hela byggnadens livscykel. Nu har vi på Symetri därför inlett ett samarbete med Zynka BIM AB, med vars hjälp vi har möjlighet att säkra upp en del av resursbehovet kring detta.

Symetri FM och 5D systemkonsult går samman och stärker sin position som leverantör till fastighetssektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 07:50 CEST

 Sammanslagningen innebär att Symetri nu kan erbjuda marknaden den mest attraktiva lösningen inom ramen för hela Building Lifecycle Managementområdet (BLM) från ett  och samma bolag.  Då kan man samordna, utveckla erbjudanden och förenkla för kunderna inom fastighetssektorn liksom ge kunderna tillgång till hela företagets samlade  kompetens.

Rymdpionjären och grundare av Mars One, Bas Lansdorp, till Design Management Forum

Rymdpionjären och grundare av Mars One, Bas Lansdorp, till Design Management Forum

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 07:30 CET

På Design Management Forum, Stockholm 13-14 mars, är en av huvudtalarna Bas Lansdorp som under rubriken ”Drömmen om ett liv på Mars” berättar om varför man vill göra en permanent bosättning på Mars och hur det ska gå till. Hur komplext det är i att hitta en besättning på fyra personer som kan lämna sina vänner, familjen och planer bakom sig för den ultimata drömmen: landa och leva på Mars.

Internationella framtidsexperten Thimon de Jong till Design Management Forum

Internationella framtidsexperten Thimon de Jong till Design Management Forum

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 11:30 CET

På evenemanget Design Management Forum, som anordnas av Symetri i Stockholm 13-14 mars, är en av huvudtalarna managementgurun Thimon de Jong som under rubriken ”Re-Thinking the Future” talar om hur företag kan möta de sociala beteendeförändringar som teknikutvecklingen innebär och ifrågasätter om mänskligt beteende är i synk med den snabba tekniska utvecklingen?

Sokigo och Symetri i samverkan kring svensk geodata för effektivare myndighetshantering

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 10:22 CEST

Addnode Groups två dotterbolag, Sokigo och Symetri, har ingått ett samarbete för att aktivt driva arbetet kring enhetliga specifikationer för geodata. Genom samarbetet skapas maximal kundnytta för kommuner, myndigheter och landsting och arbetet bidrar även till ökade förutsättningar för en enhetlig distribution av öppen data.

Cad-Q är nu Symetri

Cad-Q är nu Symetri

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 10:35 CEST

Idag byter Cad-Q bytt namn till Symetri. Det nya namnet speglar Cad-Qs förvandling till marknadsledande, mångfacetterad affärspartner som förser kunder i Norden och Storbritannien med vägledning inom allt ifrån 3D-modellering och simulering till Product- och Building Lifecycle Management.

Cad-Q/Symetri partners with Tacton Systems

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 13:27 CEST

Cad-Q/Symetri have entered into a partnership with Tacton Systems, a global supplier of Design Automation and Configure Price Quote (CPQ) solutions for the manufacturing industry. The partnership will enable Cad-Q/Symetri to deliver world class solutions to enhance processes within design, engineering and sales.

Karta som visualiseringshjälpmedel när Falköpings kommun förbättrar dialogen med invånarna

Karta som visualiseringshjälpmedel när Falköpings kommun förbättrar dialogen med invånarna

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2016 09:00 CET

Falköpings kommun ville förnya arbetssättet i samband med framtagande av den nya översiktsplanen och kontaktade Cad-Q för att diskutera olika alternativ. Lösningen blev en helt digital process som avsevärt förbättrar medborgardialogen.