Skip to main content

Odlingar värda ett besök på Borgeby Fältdagar

Nyhet   •   Jun 23, 2015 07:42 CEST

Borgeby Fältdagar är en av de viktigaste mötesplatserna för svenskt och nordiskt lantbruk. I Syngentas monter finns som vanligt mjukglass, jordgubbar och många nyheter om utsäde och växtskydd.  

I pergolan visas demonstrationsodlingar värda ett besök: 

  • Se Hybridhöstkornet Hyvido och den nya sorten Wootan som var den högst avkastande i många sortförsök 2014 och som kan ge nya möjligheter i växtföljden. Vi visar vikten av tidig sådd och rätt odlingteknik. 
  • Det är viktigt med en resistensstrategi för ogräsbehandlingen. Vi visar varför höstbehandling med Boxer är en smart lösning. 
  • I år var det världspremiär för Moddus Start. Men vad ska det vara bra för egentligen? Vi visar skillnaden mellan tidig och sen växtreglering. 
  • Operation Pollinator är ett nytt projekt med målet att använda fältkanter på ett mer effektiv sätt genom att så in fröblandningar som gynnar pollinerare. 

Båda dagarna klockan 10 & 14 har vi 30 minuters visning av nyheterna - samling vid sockerbetorna. 

VÄLKOMMEN!