Skip to main content

Hybrider visar vägen för framtiden

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2016 06:18 CEST

Hyvido är samlingsnamnet för Syngentas hybridhöstkornsorter.

Intresset för att odla höstkorn ökar. Sådden av höstkorn 2015 uppgick till 18300 hektar vilket är näst intill en fördubbling i jämförelse med femårsgenomsnittet. Hybridsorterna introducerades på den svenska marknaden första gången 2014, och i år är det hybrider som utgör de fem högst avkastande försöksleden bland marknadssorterna.

Med samtliga resultat inrapporterade står det klart att Hyvido-sorterna är de högst avkastande i årets sortförsök i höstkorn. Hybriderna står för de i genomsnitt fem högst avkastande försöksleden bland de sorter som finns på marknaden. Särskilt intressant är att även det hybridhöstkorn som såtts med 75% och 50% av normal utsädesmängd toppar försöken. 

Nyhet imponerar

Den nya sorten Mercurioo, som godkändes på EU:s sortlista i januari, är bäst på samtliga försöksplatser och hade i genomsnitt en avkastning som låg 13% över mätarsorten Apropos, vilket motsvarar 10.6 ton, en skillnad på 1.17 ton. 

I toppen finns också hybridsorten Wootan och försök där hybridsorter såtts med halv och trefjärdedels utsädesmängd, även Trooper visar stor potential.

- Många av dem som sår Hyvido gör det förstås för att få en högre avkastning, men också på grund av fördelar i växtföljden. Det kan vara väldigt värdefullt med den tidiga mognad som Hyvido har till följd av tidig sådd eftersom det gör det enklare att etablera rapsen i god tid – det sprider arbetsmomenten, säger Oskar Björling på Syngenta.

Ger stöd för ny odlingsteknik

Något som utmärker hyrbidhöstkornet är att det ska odlas på ett annat sätt än vanligt höstkorn, det viktigaste är bland annat en tidig sådd och att utsädesmängden ska vara betydlig lägre, i vissa fall bara hälften av vad man är van vid från höstkorn av linjetyp.

- Vi har sett många exempel på att den låga utsädesmängden fungerar, Hyvido bestockar sig väldigt mycket och då behövs det utrymme. Det är enkelt att se i storskaliga demos och i praktisk odling, men vi var inte säkra på att det skulle synas lika tydligt i sortförsöken som är på betydligt mindre yta – men vi ser nu att både halv- och trefjärdedels utsädemängd fungerar även i den här typen av försök, menar Oskar Björling

Bildtext: Sammanställning av sortförsök bland de sorter som finns till försäljning på marknaden i jämföresle (relativtal) med mätarsorten Apropos. Mercurioo visar en meravkastning på 13% vilket motsvarar över 1 ton per hektar gentemot Apropos. De fem försöksled som i genomsnitt gett högst avkastning utgörs av hybrider. Försöken visar tydligt att hybriderna utan problem kan sås med en kraftigt reducerad utsädesmängd.
Källa försöksresultat: SLU Fältforsk, 2016


Vad är egentligen en Hybrid?

Att en sort kallas för en ”hybrid” innebär att den är förädlad genom att korsa två genetiskt olika föräldrar, till skillnad från linjesorer som kommer från föräldrar som är genetiskt lika. Eftersom man i förädlingsprocessen av hybrider väljer ut vilket material man vill korsa, och därför blir den nya generationen starkare och mer högpresterande än föräldragenerationen – det som ibland kallas för hybrideffekt eller ”heterosis”.

Vad är egentligen Hyvido?

HYVIDO™ är samlingsnamnet för Syngentas nya sexradiga hybridhöstkorn. En helt ny gröda som inkluderar flera sorter, bland annat Wootan, Mercurioo och Trooper som är de sorter som marknadsförs idag. Grödan har utvecklats för att ge hög avkastning vid tidig sådd. På så sätt blir HYVIDO™ en ny gröda i växtföljden eftersom den kan ersätta andraårsvete och är en bra förfrukt till raps.

Syngenta är ett av världens ledande företag inom lantbruk.  Mer än 26 000 anställda i över 90 länder arbetar mot ett gemensamt mål - Bringing plant potential to life. 

Genom förstklassig forskning, lokal närvaro och med engagemang för våra kunder bidrar vi till att lantbrukare har tillgång till bra sorter och framgångsrika lösningar för växtskydd.