Skip to main content

Hyvido bäst i sortförsök

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 13:44 CEST

Totalt har sju officiella sortförsök rapporterats in och i allihop ligger hybridhöstkornet Hyvido* i topp. Ett genomsnitt visar att marknadssorten Wootan gett 11.8 ton per hektar (relativtal 114), vilket är 1.2 ton mer än högst avkastande markandssorten bland linjesorterna och hela 20 % mer än mätarsorten Apropos. 

Som nummer två i avkastning kommer den nya Hyvido -sorten Mercurioo (SY 211-98 H) som ännu inte finns på marknaden.

Från början fanns 8 officiella sortförsök, men ett av de skånska försöken har strukits på grund av rödsotvirus.

Det är verkligen kul att se att försöken gett så bra resultat i hela Sverige. Vi har haft det på känn eftersom vi sett så fina skördar på flera håll hos de odlare sådde hybridhöstkorn förra året. 

- Avkastningen är ju bara en av fördelarna, den tidiga skörden, som gör den till en perfekt förfrukt till raps är en stor fördel ett år som detta då många upplever att det är svårt att hinna med på grund av den sena skörden, säger Oskar Björling, Sales and Field Technician på Syngenta.

Ska sås med låg utsädesmängd

Särskilt intressant med årets försök är att man testat att reducera utsädesmängden.

- Den delen av försöket visar tydligt att det är helt rätt att så Hyvido med betydligt lägre utsädesmängd än linjesorterna. De hybridsorter som såtts med halverad utsädesmängd och 3/4-delar av utsädesmängden ligger fortfarande högre än linjesorterna i avkastning, säger Oskar Björling

Med utgångspunkt i ett genomsnitt från de skånska försöken ligger Hyvido även vid halverad utsädesmängd hela 11% över mätarsorten Apropos och 6 % över den högst avkastande linjesorten Frigg. 

- Det är helt i linje med vad vi rekommenderar. Full utsädesmängd i försöken är 400 kärnor per kvadratmeter vilket betyder att Hyvido-sorten såtts med 200 kärnor per kvadrat meter. Vår rekommendation i Skåne vid tidig sådd är så pass låg som 130-160 kärnor per kvadratmeter, så 200 kärnor är inget extremt, berättar Oskar Björling.

Intressanta resultat i mellansverige

Höstkorn odlas traditionellt sett i södra Sverige, men årets försöksresultat visar på att Hyvido-sorterna har potential även i Mellansverige.

- Höstkorn odlas framförallt i södra Sverige, men årets försöksresultat visar att Hyvido-sorterna har potential även i Mellansverige. Utanför Vadstena i Östergötland avkastade Wootan 13,3 ton/ha, vilket var mycket mer än linjesorterna på marknaden. Även de två försöken utanför Vara och Örsundsbro är imponerande. Det frågetecken som kvarstår är hur grödan presterar under en riktigt tuff mellansvensk vinter, helt enkelt därför att vi inte har haft en sådan under tiden vi arbetat med Hyvido i området, menar Oskar. 

Se mer detaljer i bifogade tabeller.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Vad är egentligen Hyvido?
HYVIDO™ är samlingsnamnet för Syngentas nya sexradiga hybridhöstkorn. En helt ny gröda som inkluderar flera sorter, bland annat Wootan och Sy Leoo som är de sorter som marknadsför idag. Grödan har utvecklats för att ge hög avkastning vid tidig sådd. På så sätt blir HYVIDO™ en ny gröda i växtföljden eftersom den kan ersätta andraårsvete och är en bra förfrukt till raps. 

Bengt Ekelund odlar både konventionellt höstkorn och hybridhöstkornet Hyvido på sin gård utanför Åstorp. I videon diskuteras skillnaderna mellan grödorna.

Syngenta är ett av världens ledande företag inom lantbruk.  Mer än 26 000 anställda i över 90 länder arbetar mot ett gemensamt mål - Bringing plant potential to life. 

Genom förstklassig forskning, lokal närvaro och med engagemang för våra kunder bidrar vi till att lantbrukare har tillgång till bra sorter och framgångsrika lösningar för växtskydd. 

Bifogade filer

PDF-dokument