Äntligen har helt avgörande beslut för Täbys framtid fattats – Roslagsbanan dras till city via Odenplan!

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 11:39 CEST

- Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Täby kommun kommer finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor. Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till norrort.

- Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda, avslutar en mycket nöjd Leif Gripestam (M).

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »

Täby kommun ger ytterligare stöd till föreningslivet

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 13:50 CEST

Täby kommun arbetar kontinuerligt med att på olika sätt stötta idrotts-, kultur- och fritidsföreningarna i kommunen. Nu genomförs fler åtgärder med anledning av corona.

I mitten av april skickades en enkät ut till nästan 120 föreningar i Täby kommun. Syftet var att kartlägga hur föreningarnas situation har påverkats av corona och hur de ser på behovet av stöd från kommunen då utställningar, träningar, kurser, läger och annan verksamhet har ställts in, ställts om eller skjutits upp.

Ett generöst förhållningssätt

Kultur- och fritidsnämndens inriktning är att Täby kommun på olika sätt ska stötta de föreningar som har, eller får, ekonomiska utmaningar i samband med corona.

Bland annat behöver inte utbetalda bidrag betalas tillbaka. Aktivitetsbidrag kommer att beräknas enligt tidigare verksamhet och Täby kommun erbjuder även ett generöst förhållningssätt gentemot föreningarna när det gäller avbokningar. Berörda föreningar kan eventuellt också få uppskov med fakturor och/eller hyror.

- I Täby finns över hundra föreningar inom idrott, kultur och fritid. Föreningarna gynnar samhällsutvecklingen, bidrar till fysisk aktivitet, skapar sociala mötesplatser och förutsättningar för personlig utveckling. Därför är det viktigt att kommunens föreningsliv är och förblir rikt och starkt, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Lotsverksamhet stöttar föreningar

Föreningar kan också ansöka om stöd från stat och region. Kultur- och fritidsnämnden erbjuder en lotsverksamhet som kan stötta föreningar och identifiera lämpliga stödformer.

Fler stödåtgärder kan bli aktuella

Enkäten som skickats ut till föreningarna i Täby kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram stödåtgärder. Täby kommun har en löpande dialog med föreningslivet om hur behov och lösningar kan anpassas utifrån situationen med corona.

- Det kan bli aktuellt med fler åtgärder framöver. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och att Täby kommun erbjuder allt stöd som är möjligt i dessa tider, konstaterar Birgitta Kaasik.

Mer information

Mer om Täby kommuns stöttning till föreningar

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Täby kommun arbetar kontinuerligt med att på olika sätt stötta idrotts-, kultur- och fritidsföreningarna i kommunen. Nu genomförs fler åtgärder med anledning av corona.

Läs vidare »

Stöd till näringslivet i Täby kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 12:34 CET

Täby kommun har tagit fram åtgärder som ska underlätta för näringslivet, som tillägg till de nationella insatserna. Stödpaketet gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet i samband med coronakrisen.

Täby kommun följer mycket noga utvecklingen av coronaviruset och vilka konsekvenser det får för näringslivet i Täby. Olika branscher drabbas på olika sätt och många företag står inför stora utmaningar. 

– Det är Täbys små och medelstora företag som skapar merparten av alla arbetstillfällen i kommunen och de är en förutsättning för välfärden. Vi vet att det pågår flera frivilliga initiativ för att stötta det lokala näringslivet. Samtidigt ser vi hur företagare hjälps åt och hittar kreativa lösningar, vilket är fantastiskt. Vissa fastighetsägare i kommunen har exempelvis reducerat hyrorna under en period, vilket är ett bra initiativ om man vill att företagen ska kunna överleva. I kommunen gör vi det vi kan för att hjälpa Täbys företag genom krisen. Det viktigaste är att fortsätta att handla om du vill att ditt favoritkafé eller butik ska finnas kvar, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Oron är stor för vad detta kommer att medföra på lång sikt. För många företag handlar det om ren överlevnad. Vår förhoppning är att stödpaketet ska underlätta i ett utmanande läge, säger Hans Ahlgren (L) vice ordförande kommunstyrelsen.

– Vi vill visa att kommunen tar sitt ansvar. Vi värnar om småföretagen och vill självklart att de ska finnas kvar när krisen är över, säger Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Täbys företagare är enormt viktiga och nu behöver de all stöttning de kan få. Flera åtgärder har satts in på nationell nivå, men vi vill ge ett ytterligare stöd från kommunens sida. Vi måste alla hjälpas åt för att rädda de lokala företagen, säger Tobias Karlström (KD) ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Kommunens stödpaket för företagare

 • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn.
 • Förlängd betalningstid för fakturor, efter kontakt med kommunen, på avgifter för markupplåtelse avseende uteservering.
 • Korta ner betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.
 • Återbetalning av avgifter om sökande drar tillbaka sitt ärende. Gäller för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse.
 • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.
 • Ingen avgift utgår för markupplåtelse för uteserveringar under år 2020*.
 • Möjlighet att öppna uteserveringar omgående (om polisen beviljar ansökan).
 • Möjlighet för större markupplåtelse än vanligt för uteservering.
 • Fortsatt avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser.
 • Kommunen kommer i sina kommunikationskanaler att uppmana Täbyborna att stödja de lokala företagen.

*Den politiska majoriteten i Täby kommun, Täby-Alliansen, är överens om förslagen ovan. Beslutet om att inte att ta ut någon avgift för markupplåtelse för uteserveringar förväntas att tas i kommunfullmäktige den 20 april.

Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande

Hans Ahlgren (L) vice ordförande kommunstyrelsen

Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Tobias Karlström (KD) ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

​Täby kommun har tagit fram åtgärder som ska underlätta för näringslivet, som tillägg till de nationella insatserna. Stödpaketet gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet i samband med coronakrisen.

Läs vidare »

Högsta kreditbetyg AAA till Täby kommun för trettonde året i rad

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 10:12 CET

​Täby kommun får återigen kreditbetyget AAA, vilket är det högsta betyget för välskött och stark ekonomi som en verksamhet kan få. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

- I Täby hanterar vi skattebetalarnas pengar varsamt och arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Det innebär att ansvarsfullt trygga en fortsatt god välfärd och låg skatt i Täby - inte bara för de som bor i kommunen idag, utan även kommande generationer. Att kommunen får högsta kreditbetyg är ett kvitto på att vi har ordning och redo i ekonomin, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Täby kommun har haft högsta kreditbetyg sedan 2008. Kreditbetyg är en bedömning av ett företags, kommuns eller lands betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet.

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

​Täby kommun får återigen kreditbetyget AAA, vilket är det högsta betyget för välskött och stark ekonomi som en verksamhet kan få. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

Läs vidare »

Stora satsningar på trafiklösningar i norrort – så påverkas du under byggtiden

Nyheter   •   Mar 09, 2020 08:00 CET

Fram till 2022 investerar och bygger SL, Trafikverket och Täby kommun framtidens trafiklösningar för ett hållbart resande i Täby och norrort. I april sätter flera av arbetena i gång fullt ut och får stor påverkan på trafikanter, boende och verksamma i norrort.

Täby har lägst arbetslöshet i länet

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 16:24 CET

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att Täby har lägst arbetslöshet i länet. Det gäller både räknat på alla invånare (3,3 procent) och för utrikes födda (7,8 procent).

I 23 av länets 26 kommuner har den totala arbetslösheten gått upp de senaste tolv månaderna. Täby ligger kvar på samma siffra som för tolv månader sedan. Täby har lägst arbetslöshet i länet med 3,3 procent. Därefter kommer Danderyd med 3,5 procent och Vallentuna, Vaxholm och Värmdö med 3,7 procent.

För utrikes födda ligger arbetslösheten i Täby på 7,8 procent. Det är lägst i länet och dessutom en av de största minskningarna jämfört med ett år sedan. Solna ligger närmast efter Täby med 8,6 procents arbetslöshet i denna grupp.

– Det är glädjande att Täbyborna i så stor utsträckning har arbete. Det är en viktig grundbult i ett självständigt liv och kommunen har flera åtgärder för att stötta dem som står långt från arbetsmarknaden, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Många matchningar mellan nyanlända och näringsliv

Kommunen satsar på att ge särskilt stöd till Täbybor som kan ha extra svårt att hitta ett arbete på grund av att de nyligen har kommit till Sverige. Sedan januari 2019 har satsningen Välkommen framtid – vägen till arbete matchat cirka 140 nyanlända till arbete eller praktik hos näringslivet.

– Att hjälpa till egenförsörjning är högt prioriterat för oss och ett viktigt steg i integrationsprocessen för de nya Täbyborna. När det dessutom innebär att vi kan möta näringslivets behov av kompetens känns det extra bra, säger Tobias Karlström (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Estifanos Dawit är en av personerna som blivit matchad med näringslivets behov. Sedan filmen gjordes i höstas har Estifanos fått fast anställning.

Arbetslösheten bland Täbys 18–24-åringar ligger på 4,7 procent vilket är tredje bäst i länet. Även för den här gruppen har andelen arbetslösa ökat i 22 av 26 kommuner.


Om statistiken

Statistiken gäller januari 2020 och jämfört med de senaste tolv månaderna. Siffrorna kommer från Arbetsförmedlingen och är sammanställda av ​Newsworthy 

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att Täby har lägst arbetslöshet i länet. Det gäller både räknat på alla invånare (3,3 procent) och för utrikes födda (7,8 procent).

Läs vidare »

Täbybornas nöjdhet med skolan har ökat

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2020 09:20 CET

Täbybornas nöjdhet med förskola, grundskola och gymnasieskola är det högsta under den senaste tioårsperioden. Det visar resultatet i SCB:s senaste medborgarundersökning.

Målet i Täby är att ha landets bästa skolor. Det ställer krav på långsiktig strategi, effektiva arbetssätt och rätt kompetens.

- Det är mycket glädjande att Täbybornas nöjdhet med kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ökat och är det högsta under den senaste tioårsperioden. Det visar att både metoder och arbetssätt fungerar vilket också skapar förutsättningar för kommunen att uppnå målet, att erbjuda landets bästa skolor, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

I Täby utförs ett systematiskt kvalitetsarbete med tät och grundlig uppföljning av elevernas kunskapsresultat. Ett arbetssätt som utgör grunden för att tillgängliggöra lärandet för alla elever. Insatser som görs i skolan för att stärka elevernas möjlighet att nå högt ställda kunskapskrav vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

- Kommunens långsiktiga arbete att utveckla undervisningen för alla elever utifrån vetenskaplig grund bidrar till framgång. Nu fortsätter vi framåt att utveckla Sveriges bästa skola, där varje elev ska ges möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och behov, säger Camilla Ifvarsson (L) ordförande barn- och grundskolenämnden.

Nöjdheten kring kommunens gymnasieskolor är hög. Många av eleverna kommer från andra kommuner vilket är bevis på att verksamheten är attraktiv och håller hög kvalitet.

- Att gå i gymnasiet i Täby lockar inte bara ungdomar som bor här, utan även ungdomar från andra kommuner. Jag är övertygad om att gymnasieskolorna i Täby kommer fortsätta vara populära. En ny gymnasieskola i Täby skulle bidra till att motverka den platsbrist som väntas i framtiden. Inte bara i Täby – utan i hela regionen, säger Tobias Karlström (KD) ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden.

Skolan är bland det bästa med Täby enligt gymnasieungdomar

Studien Ung livsstil som genomfördes 2019 visar resultat som bekräftar att Täby skolor håller kvalitet i landets toppklass. Gymnasieelever rankar skolan på andra plats, när de svarat på den öppna frågan vad de tycker är bäst med Täby, vilket är helt unikt för hela landet.

- Det är helt unikt att skolan hamnar så högt upp när elever får den öppna frågan, det har aldrig hänt tidigare någonstans så länge studien Ung livsstil har genomförts, säger Ulf Blomdal, forskningsledare Ung livsstil.

Om undersökningen Ung livsstil

Ung livsstil i Täby undersöker bland annat ungdomars trivsel i skolan och på fritiden, fysisk aktivitet samt hälsa och matvanor. Urvalet som gjorts är eleverna som går i skolorna i Täby.

Om medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån, SCB, frågar varje år invånare i landets kommuner vad de tycker om att leva och bo i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter och hur de upplever möjligheter till inflytande. Detta sammanfattas i tre olika nöjdhetsindex. I år har 135 kommuner deltagit i undersökningen.

​Resultat för Täby i SCB:s medborgarundersökning 2019 på kommunens webbplats


Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Täbybornas nöjdhet med förskola, grundskola och gymnasieskola är det högsta under den senaste tioårsperioden. Det visar resultatet i SCB:s senaste medborgarundersökning.

Läs vidare »

​Succé för mötesplatsen Esplanad

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 08:39 CET

Mötesplatsen Esplanad slog upp portarna 8 november 2017 och vänder sig till unga i åldern 16-21 år och som har gått ut grundskolan. Här finns allt ifrån café, biblioteksdel och ateljé till replokal, musikstudio och utställningar på galleri. Hit kan ungdomar komma för att umgås, plugga, aktivera sig eller bara vara.

Täby kommun satsar på barn och unga genom nyöppnade mötesplatser. Esplanad öppnade 2017 och vänder sig till 16-21-åringar och mötesplatsen Hörnet öppnade i början av 2019 och vänder sig till högstadieungdomar. Mötesplatserna gör det möjligt för unga att umgås på en trevlig plats med engagerad och kunnig personal nära till hands.

Syftet med Esplanad är att möjliggöra en trygg och jämställd mötesplats där ungdomar får producera sin egen fritid.En frivillig arena där det finns utrymme för unika ideér och krafter.

Nästan 100 procent fler besökare 2019

Esplanads besökarantal har stigit markant. Under år 2019 besöktes mötesplatsen av 25 938 personer, vilket är en ökning med hela 99 procent jämfört med år 2018 då besökarantalet låg på 13 014 personer. Besökarna har räknats med manuella besöksräknare. Populäraste månaden att besöka Esplanad var november.

Nästan lika många tjejer som killar besöker Esplanad

Besökarna har bestått av 46 procent tjejer och 54 procent killar, vilket är en relativt jämställd siffra jämfört med år 2018 då besökarantalet bestod av 38 procent tjejer.

- Esplanad är en trygg, tillgänglig och öppen plats för unga i Täby. Här kan besökarna ta del av en mängd aktiviteter, umgås eller bara vara. Det är glädjande att besökarantalet fortsätter stiga och att mötesplatsen lockar både tjejer och killar. Här finns verkligen något för alla, vilket de positiva resultaten är bevis på, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Nu fortsätter arbetet framåt med ett smörgåsbord av aktiviteter för ungdomarna att ta del av, som exempelvis ett generöst kursutbud, filmvisning, konserter, skapande verkstad, sällskapsspel och annat kul. Och vill man inte göra något särskilt går det givetvis lika bra, Esplanad är också en plats för att bara vara – själv eller ihop med andra.​

Några röster från Esplanad

Täby kommun har intervjuat några besökare på Esplanad. Se filmen här.

Mer information

taby.se/esplanad

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Mötesplatsen Esplanad slog upp portarna 8 november 2017 och vänder sig till unga i åldern 16-21 år och som har gått ut grundskolan. Här finns allt ifrån café, biblioteksdel och ateljé till replokal, musikstudio och utställningar på galleri. Hit kan ungdomar komma för att umgås, plugga, aktivera sig eller bara vara.

Läs vidare »

Ny gymnasieskola i Täby − viktigt för regionen

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2020 13:46 CET

Onsdag den 29 januari har ett brev skickats till Skolinspektionen från Alliansen i Täby angående Skolinspektionens avslag på nyetablering av gymnasieskola i Täby.

Skolinspektionen bad i april 2019 Täby kommun att yttra sig om en ansökan från Kunskapsskolan om att etablera en fristående gymnasieskola i Täby från och med läsåret 2020/2021.

Utifrån den brist på gymnasieplatser som prognostiserats i länet och i Täby, ställde sig kommunen positiv till en ny gymnasieskola. Elever från alla stockholmskommuner samt Håbo och Gnesta är förstahandssökande när de söker till en gymnasieskola inom dessa kommuner, vilket innebär att valfriheten att välja gymnasieskola är stor i regionen.

Kunskapsskolans fick avslag på sin ansökan. Skolinspektionen motiverar avslaget med att nyetableringen sannolikt kan attrahera elever som annars skulle ha sökt till Täbys kommunala gymnasieskola.

- Att en etablering av en ny gymnasieskola i Täby skulle minska antalet sökande till Täbys kommunala gymnasieskola, Åva gymnasium, finns det inga belägg för. Däremot skulle en ny gymnasieskola bidra till att motverka den platsbrist som väntas i framtiden. Inte bara i Täby – utan i hela regionen, säger Tobias Karlström (KD), kommunalråd och ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Åva gymnasium är en mycket populär skola där hela 50 procent av eleverna kommer från andra kommuner. Av elever folkbokförda i Täby går endast 16 procent på Åva gymnasium, medan 40 procent går i skolor utanför Täby.

- Att elever söker sig till skolor utanför sin hemkommun är en naturlig följd av den gemensamma gymnasieregionen, där alla elever i regionen fritt kan söka till samtliga gymnasieskolor och antas på lika villkor. Det höga söktrycket på Åva gymnasium gör också att elever folkbokförda i Täby som önskar gå gymnasiet i Täby redan idag tvingas gå i skola utanför kommunen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andelen elever som pendlar till Täby förväntas öka, men också andelen gymnasieelever folkbokförda i Täby. Det innebär att det behövs 1 000 nya gymnasieplatser i Täby till läsåret 2028/2029. Därefter behövs ytterligare 400 platser till läsåret 2032/2033, visar kommunens prognoser. Antagningspoängen förväntas också öka, vilket kan leda till att elever inte får möjlighet att studera i sin hemkommun, utan behöver söka gymnasieplats i annan kommun. Regionens prognoser visar även att 3 400 platser saknas i nordöstra Stockholm 2027.

Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande, Tobias Karlström (KD) ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden, Hans Ahlgren (L) kommunalråd och Annica Nordgren (C) kommunalråd har i sitt brev begärt ett möte med Skolinspektionen för att diskutera fristående gymnasieskolors etablering i Täby samt få information om hur Skolinspektionen anser att bristen på gymnasieplatser i regionen ska motverkas.

Kontaktpersoner:

Tobias Karlström (KD)
Kommunalråd
Ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden
tobias.karlstrom@taby.se
076-643 99 58

Erik Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
erik.andersson@taby.se
08-555 590 00

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Onsdag den 29 januari har ett brev skickats till Skolinspektionen från Alliansen i Täby angående Skolinspektionens avslag på nyetablering av gymnasieskola i Täby.

Läs vidare »

Täby i topp i regionen visar undersökning om trygghet och säkerhet

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 10:48 CET

Täby tillhör en av de kommuner i regionen med minst antal skador, bränder och brott, utifrån ett sammanvägt värde som utgår ifrån de fyra utfallsindikatorerna personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. I regionen är det enbart Vaxholm och Nykvarn som har ett lägre utfall av skador, bränder och brott.

Nationellt placerar sig Täby på plats 26 i undersökningen, vilket i jämförelse med 2018 års öppna jämförelser är en förbättring med hela tolv placeringar. De kommuner som placerar sig högst i undersökningen vad gäller utfallen av personskador, bränder och brott är Hammarö, Vaxholm samt Öckerö.

- Täby ska vara Sveriges mest trygga och säkra kommun att bo och vistas i. Det är glädjande att återigen se positiva resultat för Täbys del när det kommer till trygghet och säkerhet. Vårt mål är att de främjande och förebyggande arbeten som löpande genomförs i Täby även fortsättningsvis ska bidra till utmärkta resultat, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andelen som upplever otrygghet och oro för brott (hot, rån och misshandel) är lägre i Täby än landet i stort. Jämförelsevis med kommuner i regionen befinner sig Täby på liknande nivåer som Nacka.

Olika former av våldsbrott i offentlig miljö är alltjämt brottstyper som är ovanliga i Täby kommun. Enligt 2019 års öppna jämförelser är Täby kommun en av de sex kommuner i Stockholms län med minst antal anmälda våldsbrott (6 per 1000 invånare), vilket i jämförelse med 2018 års öppna jämförelser är ett oförändrat utfall.

En brand kan orsaka stora skador på människor, miljö och egendom och Täby är en av de tre kommuner i landet med lägst antal utvecklade byggnadsbränder.

Om undersökningen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet med undersökningen är att stimulera till förbättringsarbete i landets kommuner. Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Öppna jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2019

Trygghet och säkerhet i Täby kommun

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen genomfört undersökningen Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2019. Täby kommun placerar sig i topp inom flera områden och har klättrat tolv placeringar sedan 2018.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anqdnipgcamu.txeimdgmexxrmabansf@tziabguy.srsepd
 • 08-555 590 00

Om Täby kommun

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.