Media no image
A2wkhqulioezwkzrppgb

Äntligen har helt avgörande beslut för Täbys framtid fattats – Roslagsbanan dras till city via Odenplan!

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 11:39 CEST

- Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Täby kommun kommer finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor. Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till norrort.

- Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda, avslutar en mycket nöjd Leif Gripestam (M).

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Media no image

Täbys webbplats i toppen!

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 14:01 CET

I veckan har Sveriges kommuner och landsting släppt rapporten Information till alla. Där framgår att Täbys webbplats nu ligger i toppen och placerar sig bäst av kommunerna i Stockholmsregionen.

Under året har taby.se gjorts om för att göra det enklare för invånare och företagare i kommunen.

- Den nya webbplatsen ska göra det lätt att få svar på sina frågor – oavsett om man vill veta kostnaden för en förskoleplats, eller få reda på om det är krav på bygglov för en altan, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.

Taby.se ska också göra det lättare att komma i kontakt med kommunen och underlätta att hitta alla stadsutvecklingsprojekt som planeras och pågår i kommunen.

- Täbys nya webbplats är bara en del i Täbys nya digitaliseringsarbete, fortsätter Leif Gripestam (M). Nästa år kommer vi satsa på flera digitala lösningar för att underlätta för alla som bor och verkar i Täby.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Yj55psbr8ubt1vp6jijh

Täbys kommunala grundskolor bland Sveriges mest effektiva

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 12:01 CET

Täby kommuns grundskolor är rankad fyra av landets 290 kommuner enligt en nationell studie från Svenskt näringsliv om effektiviteten inom svensk grundskola.

Media no image

Unikt underjordiskt sopsystem i Täby

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 07:48 CET

Invånarna i den kommande stadsdelen Täby park kommer att kunna slänga sina sopor i ett sopsugssystem där avfallet töms via ledningar under marken.

De sorterade soporna transporteras vidare i ett ledningssystem till en terminal där soporna samlas i olika containrar.

- Så här minskar vi både trängsel och är miljösmarta när vi planerar framtidens Täby, säger Johan Algernon (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande i en kommentar.

Lägre partikelutsläpp och mindre buller

Med en stationär sopsug behöver inte den tyngre trafiken släppas in i området. Samtidigt frigörs plats som gör det möjligt att få fler öppna bottenvåningar i husen för till exempel kaféer. Det tillför ytterligare kvaliteter till området.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Media no image

Så utvecklas det framtida Täby – Business Arena 20 september

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 11:54 CEST

Täby är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Här skapas goda förutsättningar för företagande och boende. Just nu planeras och byggs för det framtida Täby med 30 000 fler invånare och 20 000 nya arbetstillfällen. Besök Täby kommun på Stockholm Business Arena och se planerna på det framtida Täby!

Täby har en hög tillväxttakt och enligt prognosen kommer Täby fortsätta att växa under lång tid framöver. Förutom de stora utvecklingsområdena Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna tar Täby kommun nu också fram en fördjupad översiktsplan för att visa hur Täbys centrala delar kan utvecklas framöver.

När Täbys centrala delar utvecklas med fler bostäder, arbetsplatser och service prioriteras områden nära kollektivtrafik. Det ska göra det enklare att resa mellan bostad, arbete och andra delar i regionen. Närhet till kollektivtrafik med hög kapacitet är också något som lyfts fram som en av de viktigaste frågorna från näringslivet i Täby.

- Bra kommunikationer och en fungerande kollektivtrafik är helt avgörande. Täby är redan idag en av Sveriges bästa kommuner att bo, arbeta och driva företag i – det är något vi ska bibehålla och vidareutveckla för framtiden, säger Camilla Brodin (KD), ordförande i arbetsmarknads- och näringslivsutskottet i Täby.

Därför genomförs nu en dubbelspårsutbyggnad för Roslagsbanan vilket kommer leda till högre turtäthet där tågen kommer att gå var tionde minut från samtliga stationer i Täby och var femte minut från stationen i Roslags-Näsby. Täby kommun har också ingått avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen om utbyggnad av Roslagsbanan. Genom kopplingen till Centralen via Odenplan skapas direktförbindelse med Stockholms innerstad. Det gör det enkelt att ta sig till Täby, både för dem som jobbar i och utanför kommunen.

Bostäder, arbete, handel och nöjen för invånare, företagare och besökare – se hur stadslivet i centrala Täby kan komma att se ut i framtiden.

Besök Täby kommun på Business Arena 20 september.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Täby är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Här skapas goda förutsättningar för företagande och boende. Just nu planeras och byggs för det framtida Täby med 30 000 fler invånare och 20 000 nya arbetstillfällen. Besök Täby kommun på Stockholm Business Arena och se planerna på det framtida Täby!

Läs vidare »
I9ccmdh8j1czxfgmfimm
Lhrlsyje5plrgib8w0ro

Nytt trygghetsboende, nya vårdbostäder och en ny förskola i Roslags-Näsby

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 16:00 CEST

Täby växer och i Roslags-Näsby kommer minst 1400 nya bostäder byggas. Det är nu klart vilka som vann Täby kommuns markansvisningstävling i Roslags-Näsby för bygget av förskola för 120 barn, 64 trygghetsbostäder och ett vårdboende med 95 platser.

P0qy4bnivsnwigbhoztx
Lhrlsyje5plrgib8w0ro

Townhouse Ullna allé är Årets stadsbyggnadsprojekt 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 19:00 CEST

Utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2017 går till Townhouse Ullna allé. Moderna radhus med växthus som översta plan i vissa byggnader. Titania färdigställde radhusen 2016 och arkitekten är Thomas Sandell. Priset delades ut vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 juni.

Media no image

Esplanad och Täby kulturhus blir samlingsplats för kulturen i Täby

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 10:23 CEST

Esplanad är namnet på den nya mötesplatsen för ungdomar 16-21 år som öppnar i höst. Samtidigt sker ett namnbyte på Bibliotekshuset, som nu byter namn till Täby kulturhus. Namnen beslutades av kultur- och fritidsnämnden 12 juni 2017.

– Namnbytet från Bibliotekshuset till Täby kulturhus visar att Täby kommun nu börjar en kulturresa med både ett nyrenoverat bibliotek och en mötesplats där ungdomar får möjlighet att utveckla sina kreativa intressen. Till hösten är det äntligen dags att inviga Esplanad som då flyttar in i kulturhuset, säger Robert Stopp (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

På Esplanad kommer det förutom många olika aktiviteter även att finnas studieplatser och café. Dessutom kommer det arrangeras events och kurser, som ungdomarna själva är med och skapar. De besökande ungdomarna är delaktiga i planeringen och skapandet av mötesplatsen, som ska vara jämställd och välkomnande för alla.

Esplanad öppnar i Täby kulturhus vid Täby torg under hösten 2017, när den pågående renoveringen är avslutad.

Läs mer om Esplanad på taby.se

http://www.taby.se/Uppleva-och-gora/Barn-och-unga-i-Taby/Ny-motesplats-for-unga-/

Bakgrund

2013 genomfördes en livsstilsstudie i Täby, där 2 500 barn och ungdomar svarade på frågor om bland annat trivsel på fritiden, trygghet och önskemål om mötesplatser. Enkätsvaren i undersökningen, och kultur- och fritidsverksamhetens besöksstatistik visade att det fanns genusrelaterade mönster i de ungas fritidsvanor. Fritidsgårdar lockade generellt fler killar än tjejer och i kulturskolan och på biblioteken är situationen den omvända.

2015 startade projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar". Projektet omfattar både kompetensutveckling för berörda personalgrupper och ombyggnad av lokaler för att utveckla mötesplatsens fysiska miljö. För att förstå vad ungdomar efterfrågar har man från projektet fört dialog med unga på gymnasieskolor i Täby. Målsättningen för projektet är att nå många ungdomar genom en nyskapande, lustfylld och kreativ miljö som erbjuder varierande aktiviteter.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Media no image
A2wkhqulioezwkzrppgb

Täby bäst i länet på tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2017 07:15 CEST

Täby kommun har under flera år arbetat för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Att kommunen har kommit en bra bit på vägen visar företaget Humans undersökning, som visar att Täby kommun är länets mest tillgängliga kommun.

- När vi tar fram kommunens övergripande planer finns tillgänglighetsfrågorna alltid med. Det gör att vi också i vardagen ser till att skolgårdar och miljöer som kommunen ansvarar för blir tillgängliga för alla, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande. Jag blir förstås oerhört stolt när allt arbete även visar på ett gott resultat i jämförande undersökningar.

Det kan handla om allt från att tillgänglighetsanpassa skolgårdar till att ställa krav på att uteserveringar ska vara tillgängliga när tillstånd ges eller att se till att verksamheter som kommunen finansierar är tillgängliga för alla. Till exempel har de kommunala grundskolorna i Täby arbetat med tillgängligt lärande och ett tydligt fokus på inkludering.

Humana har sedan 2010 undersökt hur kommuner arbetar med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Resultatet från 2016 års undersökning visar att Täby kommun hamnar i topp av länets kommuner och av de 194 medverkande kommunerna på en total sjätte plats.

Läs hela undersökningen

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Media no image

Enigt kommunfullmäktige beslutade – Täby Park Hotell blir boende för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 06:30 CEST

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade under måndagen att kommunen ska hyra före detta Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 som boende för personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Täby kommuns verksamheter börjar succesivt att flytta in med start i maj 2017 samtidigt som Migrationsverket succesivt flyttar ut. Migrationsverket flyttar enligt överenskommelse ut senast den 31 augusti 2017 då Täby kommun tar över hela fastigheten.

Den del av byggnaden som inte består av boenden kommer att användas för integrationsfrämjande aktiviteter. Exempelvis öppen förskola, kompismatchning mellan nyanlända och Täbybor genom Kompis Sverige, samt aktiviteter i samarbete med civilsamhället som kan skapa vägar till arbete.

Täby kommun har genom den så kallade bosättningslagen en skyldighet att ta emot 273 personer 2016 och 290 personer 2017. I och med beslutet kan nu kommunen lösa sina åtaganden med att anordna tillfälliga bostäder. Beslutet innebär också att de personer som redan bor på Kemistvägen 30 kan bo kvar och fortsätta sin etablering i Täby.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • karin.ohlander@taby.se
  • 08 55 55 96 33

Om Täby kommun

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.