Äntligen har helt avgörande beslut för Täbys framtid fattats – Roslagsbanan dras till city via Odenplan!

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 11:39 CEST

- Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Täby kommun kommer finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor. Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till norrort.

- Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda, avslutar en mycket nöjd Leif Gripestam (M).

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »

Ungdomar i Täby idrottar mest i landet

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 16:15 CET

Studien Ung livsstil visar unika resultat för Täby. De färska siffrorna i studien visar att 63 procent av högstadieungdomarna är aktiva i en idrottsförening, resultatet är det högsta i landet. Ökningen bland högstadietjejer i Täby är dessutom unik för Ung livsstil.

Täbys långsiktiga och målmedvetna arbete för att öka den fysiska aktiviteten bland unga har gett resultat. Resultatet av den senaste studien Ung livsstil för 2018 visar fantastisk utveckling, jämfört med studien från 2013. Andelen högstadieungdomar som deltar i idrottsföreningar har ökat från 44 till 60 procent bland tjejer och från 56 till 66 procent bland killar. Det totala antalet deltagare är högst i landet.

- Det är mycket positiva resultat som visar att samverkan mellan kommunen och föreningslivet med en gemensam inriktning att vända trenden har gett resultat, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Resultatet av studien ska nu analyseras av kommunen för att närmare ta reda på vad som i detalj ligger bakom den positiva trenden.

Bästa resultatet någonsin

Ung livsstil genomförs i 16 kommuner i landet där samtliga skolor och klasser i varje kommun ingår i urvalsramen. I Täby ingick ca 800 elever i urvalet för högstadiet och svarsfrekvensen ligger på strax under 90 procent.

- Det här är det bästa resultatet som någon kommun någonsin har levererat under detta årtusende, säger Ulf Blomdal, forskningsledare på Ung livsstil.

Om Ung livsstil

Ung livsstil är ett fristående forsknings- och utvärderingsprojekt som startades 1984. Studien genomförs bland barn och unga i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Syftet med studien är att kartlägga bland annat fritidsvanor, hälsa och livsvillkor. Täby kommun genomförde studien 2013/2014 och har under 2018 följt upp resultaten på nytt bland barn och unga i Täby. Svarsfrekvensen för studien ligger i genomsnitt på 70-90 procent, vilket i dagsläget gör studien till en av Europas mest omfattande studie över barn och ungdomars livsstil.

Svarsresultaten bidrar till analyser för bland annat ungdomars livsvillkor, fritidsvanor och preferenser samt hälsosituation kopplat till kön, ålder, socioekonomisk bakgrund. Undersökningen genomförs anonymt och svaren bearbetas på samma sätt.

Kontaktpersoner

Birgitta Kaasik (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande: 08-555 590 00, birgitta.kaasik@taby.se

Erik Heribertsson, kultur- och fritidschef, Täby kommun: 08-555 590 00, erik.heribertson@taby.se

Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung livsstil: 070-665 11 21

Linda Lengheden, Projektledare Ung livsstil, Täby kommun: 073-681 36 33


Täby är en av regionens snabbast växande kommuner med fler än 70 000 invånare och 10 000 företag. Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många. I takt med att nya stadsdelar växer fram utvecklas också kollektivtrafiken och vägarna. På sikt blir det ännu enklare att åka till Täby när Roslagsbanan förlängs till Stockholms city via Odenplan och just nu pågår också förberedelser för en framtida förlängning till Arlanda. Idag arbetar fler än 25 000 personer i Täby och med det strategiska läget nära både och Arlanda och centrala Stockholm är prognosen att det finns ytterligare 20 000 nya arbetstillfällen här år 2040.

Läs vidare »

Vinnare utsedd i arkitekttävlingen Tibble-Åvatriangeln

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 16:54 CET

Tisdagen den 13 november presenterades vinnaren i den arkitekttävling som Täby kommun utlyste tidigare i år för Tibble-Åvaområdet. Den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects tävlingsförslag Tibble 2.0 blev juryns favorit.

Så styrs Täby – nu är politiska organisationen beslutad

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 08:48 CET

Täby kommuns nya politiska organisation för mandatperioden 2018-2022 beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november. Det innebär bland annat nya kommunalråd, ny kommunstyrelse och nytt presidium.

Ny ordförande för kommunstyrelsen i Täby är Erik Andersson (M).

- Täby är en fantastisk kommun att bo, leva och arbeta i. Med stor valfrihet, låg skatt och sunda kommunala finanser finns kraften att fortsätta arbetet att förbättra kvaliteten ytterligare i välfärden såsom skolor och äldreomsorg. Kommunen är till för Täbyborna och servicen ska fungera varje dag - i såväl stora som små frågor. Jag ser fram emot att arbeta för att utveckla Täby till det bättre, där det bland annat ska bli lättare att komma i kontakt med kommunen för invånare och företagare, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Presidium

Kommunfullmäktiges ordförande är Rolf E Ericsson (M), vice ordförande är Saga Bowallius (L) och andre vice ordförande är Nick Rejimand (S).

Kommunalråd

Den styrande majoriteten i Täby består av följande kommunalråd:

Erik Andersson (M) Johan Algernon (M)
Birgitta Kaasik (M)
Patric Hamilton (M)
Hans Ahlgren (L)
Camilla Ifvarsson (L)
Annica Nordgren (C)
Tobias Karlström (KD)

Ytterligare ett kommunalråd för liberalerna kommer att väljas vid senare tillfälle.

Oppositionsråd är Agneta Lundahl Dahlström (S). Ytterligare ett oppositionsråd för socialdemokraterna kommer att väljas vid senare tillfälle.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i Täby består av Erik Andersson (M) ordförande, Hans Ahlgren (L) vice ordförande, Agneta Lundahl Dahlström (S) andre vice ordförande, Johan Algernon (M), Birgitta Kaasik (M), Patric Hamilton (M), Anna Gustavsson (M), Camilla Ifvarsson (L), Mats Nordström (L), Annica Nordgren (C), Tobias Karlström (KD), Annica Gryhed (S) och Thore Wiberg (SD).

Kommunfullmäktiges valberedning

Valberedningen för kommunfullmäktige består av Stefan Oesman (M) ordförande, Ulf Schyldt (L) vice ordförande, Agneta Lundahl Dahlström (S) andre vice ordförande, Mats Wilhelmsson (C), Rut Casselbrant Ludwig (KD), Lisl Giertz (MP) och Per Rosengren (SD).

Nämnder utses 17 december

Den 17 december sammanträder kommunfullmäktige för sista gången i år och då utses nämnder och ledamöter i nämnderna.

De nya nämnderna gäller från den 1 januari 2019.

Täby är en av regionens snabbast växande kommuner med fler än 70 000 invånare och 10 000 företag. Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många. I takt med att nya stadsdelar växer fram utvecklas också kollektivtrafiken och vägarna. På sikt blir det ännu enklare att åka till Täby när Roslagsbanan förlängs till Stockholms city via Odenplan och just nu pågår också förberedelser för en framtida förlängning till Arlanda. Idag arbetar fler än 25 000 personer i Täby och med det strategiska läget nära både och Arlanda och centrala Stockholm är prognosen att det finns ytterligare 20 000 nya arbetstillfällen här år 2040.

Täby kommuns nya politiska organisation för mandatperioden 2018-2022 beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november. Det innebär bland annat nya kommunalråd, ny kommunstyrelse och nytt presidium.

Läs vidare »

Täby kommun vinnare av 2017 års cykelprestation

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 16:01 CEST

Täby fick under onsdagseftermiddagen den 17 oktober priset Årets cykelprestation för ”sitt målmedvetna och strategiska arbete med cykelfrågor som intensifierats under 2017” enligt motiveringen från det regionala cykelkansliet.

Ny kommundirektör i Täby

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 21:00 CEST

Katarina Kämpe utsågs ikväll den 17 september, av kommunstyrelsen i Täby, till ny kommundirektör i Täby kommun. Hon börjar sin anställning den 7 januari 2019.

​Välkommen framtid! Det bästa sättet att hitta både arbete och medarbetare

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 17:09 CEST

Bästa resultatet någonsin för Täbys kommunala grundskolor

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:33 CEST

Täbys kommunala grundskolor har fantastiska resultat. De nyligen framtagna siffrorna för läsåret 2017/2018 visar att andelen elever med betyg A-E är 93,9 procent jämfört med förra läsårets 92 procent. 80,2 procent är landets genomsnitt.

Täbys långsiktiga och målmedvetna arbete har gett resultat. Meritvärdet i Täbys kommunala grundskolor har ökat kontinuerligt sedan kommunaliseringen på 1990-talet, men tagit rejäl fart sedan läsåret 2013/2014. Läsåret 2016/2017 hade eleverna i Täbys kommunala skolor topp fem bästa resultat i landet och elevernas arbete läsåret 2017/2018 är exceptionellt. Resultatet är det bästa någonsin i Täbys historia.

- Årets fantastiska siffror är ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete, en tydlig vetenskaplig grund, skolornas arbete med tillgängligt lärande där eleverna får sina behov tillgodosedda och ett högt medarbetarengagemang. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete att utveckla Sveriges bästa skola, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Linn Eripe gick ut nian i Skolhagensskolan i våras och berättar att det är flera faktorer som gjort att det gått bra för henne i skolan.

- Bland annat har mina lärare tagit tillvara på det jag redan kan och gjort bra, inte bara på det jag ska lära mig. Det har gjort att jag känt att jag har någonting bra i grunden och därför får en gnista att fortsätta kämpa mer, säger Linn Eripe.

 


Resultat för niorna i Täbys kommunala skolor läsåret 2017/2018

2016/2017    2017/2018   
Meritvärde (exklusive nyanlända) 263,2 268,9
Andel elever A-E 92 % 93,9 %


Meritvärde är summan av 17 betyg från högstadiet där betygen räknas om till siffror. Det maximala meritvärdet är 340 poäng. Rikssnittet exklusive nyanlända var 234,4 läsåret 2016/2017. Årets nationella resultat är inte klara.

      

Täby är en av regionens snabbast växande kommuner med fler än 70 000 invånare och 10 000 företag. Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många. I takt med att nya stadsdelar växer fram utvecklas också kollektivtrafiken och vägarna. På sikt blir det ännu enklare att åka till Täby när Roslagsbanan förlängs till Stockholms city via Odenplan och just nu pågår också förberedelser för en framtida förlängning till Arlanda. Idag arbetar fler än 25 000 personer i Täby och med det strategiska läget nära både och Arlanda och centrala Stockholm är prognosen att det finns ytterligare 20 000 nya arbetstillfällen här år 2040.

Täbys kommunala grundskolor har fantastiska resultat. De nyligen framtagna siffrorna för läsåret 2017/2018 visar att andelen elever med betyg A-E är 93,9 procent jämfört med förra läsårets 92 procent. 80,2 procent är landets genomsnitt.

Läs vidare »

Kvartersfest inviger Täby centrumkvarteren

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 11:40 CEST

Mötesplatsen Esplanad är Årets stadsbyggnadsprojekt 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 17:58 CEST

Utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2018 går till Esplanad, en modern mötesplats för unga mellan 16 och 21 år. Esplanad färdigställdes 2017 och arkitekten är Britt Andersson från Arkitektgruppen GKAK.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • karpribgn.yeohlylamyndtzerye@tckabwyy.rhsemu
  • 08 55 55 96 33

Om Täby kommun

Täby är en av regionens snabbast växande kommuner med fler än 70 000 invånare och 10 000 företag. Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många. I takt med att nya stadsdelar växer fram utvecklas också kollektivtrafiken och vägarna. På sikt blir det ännu enklare att åka till Täby när Roslagsbanan förlängs till Stockholms city via Odenplan och just nu pågår också förberedelser för en framtida förlängning till Arlanda. Idag arbetar fler än 25 000 personer i Täby och med det strategiska läget nära både och Arlanda och centrala Stockholm är prognosen att det finns ytterligare 20 000 nya arbetstillfällen här år 2040.