Media no image
A2wkhqulioezwkzrppgb

Äntligen har helt avgörande beslut för Täbys framtid fattats – Roslagsbanan dras till city via Odenplan!

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 11:39 CEST

- Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Täby kommun kommer finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor. Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till norrort.

- Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda, avslutar en mycket nöjd Leif Gripestam (M).

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Media no image

Effektivitet i toppklass inom grundskola och äldreomsorg i Täby kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 08:25 CET

Mest valuta för pengarna för grundskola och äldreomsorg får skattebetalarna i Täby kommun. Sammantaget för äldreomsorg och grundskola är Täby den kommun i Sverige som har högst kvalitet i verksamheten samtidigt som kostnaderna hålls på en lägre nivå än i andra kommuner.

- Många års målmedvetet arbete visar sig ha gett ett väldigt positivt resultat. Hög kvalitet inom välfärden, en stabil ekonomi i balans, låg skatt och stor valfrihet är Täby kommuns signum, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet visar att Täby kommun 2016 är på fjärde plats med bäst effektivitet och hög kvalitet för grundskola respektive trettonde för bästa äldreomsorg. Sammantaget för grundskola och äldreomsorg är Täby kommun på första plats. Täby har gått från placering 17 år 2012 till att vara etta år 2015 och 2016.

Fakta om undersökningen

Undersökningen har gjorts från 2012 och görs av företaget Accel förvaltnings AB. De har utarbetat en modell som heter SIMPLERTM. Modellen mäter objektiv respektive upplevd effektivitet inom verksamheterna äldreomsorg respektive grundskola. Anledningen till att det är just de två områdena är att det är endast för de två områdena som det finns officiella nyckeltal, mätdata etc. som omfattar alla kommuner.

I undersökningen ingår samtliga kommuner i Sverige. Ekonomiska data hämtas från räkenskapssammandraget (RS) som alla kommuner rapporterar in årligen (när årsredovisningen är klar) enligt en fastslagen standard. Det är en av anledningarna till att 2016 är det senaste året i undersökningen eftersom siffror för 2017 inte finns tillgängliga ännu. Verksamhetsdata hämtas från brukarundersökningar, statistik, betyg, måluppfyllelse etc.

Bild 1: Sammanlagd effektivitet grundskola och äldreomsorg

Bild 2. Lista över topp 1-25 placeringar.

Bildkälla: Accel förvaltnings AB

Kontaktpersoner:

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande

Carina Lundberg Uudelepp, kommundirektör 

Ola Fagerstedt , ekonomichef (om undersökningen)

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Läs vidare »
Ijxs2ydlhicaemtimb7x

Täby kommun bjuder in till arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 16:34 CET

Täby kommun tar ännu ett kliv för att utveckla den centrala stadskärnan i Täby och bjuder in till en arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln. Visionen är att skapa en värdegivande stadsdel som utgör hjärtat i den framväxande regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge.

Ehqacaks3ws18eq272ej
W49nkbdqkiyun5deatqs

Cissi da Silva får 2017 års Trygg i Täby-stipendium

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 12:27 CET

För sitt stora engagemang får initiativtagaren till nattvandring i Täby kyrkby, Cissi da Silva, 2017 års Trygg i Täby-stipendium.

Bi4jurkisrhks02hieqq

Minister Åsa Regnér på besök i Täby

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 15:14 CET

Under onsdagen 24 januari fick Ångarens äldreboende ministerbesök av Åsa Regnér (S), Barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Media no image
A2wkhqulioezwkzrppgb

Samtrans ny leverantör för skolskjuts och turbundna resor från 1 mars 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 09:00 CET

Täby kommun har tecknat avtal med Samtrans som från och med 1 mars är ny leverantör av skolskjuts och turbundna resor för personer med funktionsvariationer samt äldre.

Samtrans är specialiserade på resor för personer med särskilda behov. Ett av kvalitetskraven i avtalet mellan kommunen och Samtrans är att väntetiden på en transport inte ska överstiga tio minuter. Det ställs även särskilda krav på förare när det gäller förhållningssätt och förståelse för resenärernas olika behov.

- Vi är glada och nöjda över att ha skrivit avtal med en leverantör som uppfyller kommunens kapacitets- och kvalitetskrav. Det kommer att bidra till att kvaliteten förbättras för alla elever som åker skolskjuts, säger Patrik Forshage, utbildningschef.

De förare som kommer att utföra transporterna i Täby har kunskap om förhållningssätt gentemot barn, barn med behov av särskilt stöd och personer med funktionsvariationer samt har förståelse för resenärer med olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter.

- Den nya leverantörens erfarenhet och kunskap om transporter för personer med olika typer av behov ser jag kommer bidra till att resenärerna kommer att uppleva sina resor som väl fungerande och trygga framöver, säger Claes Lagergren, socialchef.

Täby kommun och Samtrans planerar för övergången där målet är att det ska vara så smidig som möjligt för alla berörda.

Avtalet med Samtrans gäller till och med 1 mars 2019. Under den tiden gör kommunen en ny upphandling för avtal på längre tid.

De personer som har skolskjuts eller turbunden resa har fått information via brev skickat den 8 januari.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Täby kommun har tecknat avtal med Samtrans som från och med 1 mars är ny leverantör av skolskjuts och turbundna resor för personer med funktionsvariationer samt äldre.

Läs vidare »
Media no image
A2wkhqulioezwkzrppgb

Rekordmånga bostäder klubbade i Täby

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 12:36 CET

I går kväll fattade kommunfullmäktige i Täby beslut om att 2 240 bostäder i Täby park ska byggas de närmaste åren. Detaljplaner för fler än 4 000 bostäder har därmed klubbats under året.

-Nu är det rekordmånga som vill bo och arbeta i Täby. Därför är det viktigt att vägar och kollektivtrafik också utvecklas, säger Leif Gripestam, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Täby kommun befinner sig i en expansiv utbyggnadsfas. De närmaste tjugo åren ska 16 200 bostäder byggas i Täby och bara under 2017 har detaljplaner för en fjärdedel av bostäderna beslutats i kommunfullmäktige.

En del i Sverigeförhandlingen

Genom den så kallade Sverigeförhandlingen har kommunen ingått ett avtal om att bygga 16 200 bostäder. De byggs framför allt i utvecklingsområdena Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna och centrala delarna i Täby i övrigt. I gengäld ska kollektivtrafiken byggas ut. För Täbys invånare handlar det om att Roslagsbanan dras till City via Odenplan.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Media no image
A2wkhqulioezwkzrppgb

Täby kommun har tecknat ramavtal med Nordiska investeringsbanken (NIB) för lån på 450 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 14:13 CET

Ramavtalet gäller för nyupplåning på 450 miljoner kronor med löptid upp till 20 år. Att kommunen nu har ytterligare en finansieringskälla minskar sårbarheten i en eventuell finanskris.

Lånet ska användas till investeringar i dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan som förlängs till city via Odenplan och utvecklingen av trafikplats Roslags-Näsby för att öka framkomligheten.

– Idag har Täby 70 000 invånare och 10 000 företag och växer snabbt. Fram till år 2035 planeras det för 16 200 nya bostäder. Investeringar behövs för att möta framtidens behov av effektiva kommunikationer och framkomlighet för invånare, företagare och besökare i Täby, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

Täbys ekonomi är stabil och kommunen har sedan 2008 kreditbetyg AAA. Ramavtalet med NIB är i sig inte förenat med några kostnader för kommunen. Kostnader uppstår först när kommunen tecknar lån. Anledningen till att kommunen tecknat ramavtal med NIB är för att sprida risker och få tillgång till lån med långa löptider, upp till 20 år.

Kontaktperson: Ola Fagerstedt, ekonomichef
E-post: ola.fagerstedt@taby.se
Telefon: 08-555 590 00

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Täby kommun och Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ramavtal med möjlighet att låna 450 miljoner kronor för miljövänliga och hållbara investeringar.

Läs vidare »
Media no image

Täbys webbplats i toppen!

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 14:01 CET

I veckan har Sveriges kommuner och landsting släppt rapporten Information till alla. Där framgår att Täbys webbplats nu ligger i toppen och placerar sig bäst av kommunerna i Stockholmsregionen.

Under året har taby.se gjorts om för att göra det enklare för invånare och företagare i kommunen.

- Den nya webbplatsen ska göra det lätt att få svar på sina frågor – oavsett om man vill veta kostnaden för en förskoleplats, eller få reda på om det är krav på bygglov för en altan, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.

Taby.se ska också göra det lättare att komma i kontakt med kommunen och underlätta att hitta alla stadsutvecklingsprojekt som planeras och pågår i kommunen.

- Täbys nya webbplats är bara en del i Täbys nya digitaliseringsarbete, fortsätter Leif Gripestam (M). Nästa år kommer vi satsa på flera digitala lösningar för att underlätta för alla som bor och verkar i Täby.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »
Yj55psbr8ubt1vp6jijh

Täbys kommunala grundskolor bland Sveriges mest effektiva

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 12:01 CET

Täby kommuns grundskolor är rankad fyra av landets 290 kommuner enligt en nationell studie från Svenskt näringsliv om effektiviteten inom svensk grundskola.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • karin.ohlander@taby.se
  • 08 55 55 96 33

Om Täby kommun

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.