Äntligen har helt avgörande beslut för Täbys framtid fattats – Roslagsbanan dras till city via Odenplan!

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 11:39 CEST

- Idag har vi undertecknat avtalet som innebär att Täbyborna i framtiden kommer kunna åka Roslagsbanan ända in till Stockholm City via Odenplan utan byte. Det innebär att Roslagsbanan kommer vara en av Sveriges modernaste järnvägar med dubbelspår och tiominuterstrafik, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Täby kommun kommer finansiera sin del av avtalet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare i Täby.  Medfinansieringen för Täbys del uppgår till 914 miljoner kronor. Totalt kostar Roslagsbanans utbyggnad 7,1 miljarder kronor. Investeringen kommer såväl befintliga som nya Täbybor till del och är mycket viktig för en robust och utvecklad kollektivtrafik till norrort.

- Genom detta historiska beslut har Täby tagit ett kliv in i framtiden på ett sätt som kommer att vara till nytta också för näringslivet i kommunen. Det som jag önskar mig nu och kommer att arbeta för är förlängningen till Arlanda, avslutar en mycket nöjd Leif Gripestam (M).

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Läs vidare »

Mötesplatsen Esplanad är Årets stadsbyggnadsprojekt 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 17:58 CEST

Utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2018 går till Esplanad, en modern mötesplats för unga mellan 16 och 21 år. Esplanad färdigställdes 2017 och arkitekten är Britt Andersson från Arkitektgruppen GKAK.

Täby bygger för framtiden i en starkt växande region

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:27 CEST

Länet växer och Stockholm är en attraktiv region att bo och verka i. För att möta behovet i framtiden utvecklas Täby med fler bostäder, mer service och förbättrad kollektivtrafik. Täby bygger fler bostäder per invånare än genomsnittet bland länets kommuner visar rapport från Länsstyrelsen.

I Täby byggs det fler bostäder per tusen invånare än genomsnittet bland länets kommuner. Det vill säga färdigställda bostäder genom nyproduktion, ombyggnation och omvandling av fritidshus. Det visar Länsstyrelsens rapport Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018.

- Det planeras och byggs mer än någonsin här i Täby. Målet är att möta det framtida behovet och att fortsätta vara en attraktiv kommun för både befintliga och nya Täbybor och företagare, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

- På så sätt ökar också närhet och tillgång till både kommunal och kommersiell service och infrastrukturen förbättras avsevärt. Därför kommer vi fortsätta att satsa på tillgänglighet och framkomlighet i trafiken, avslutar Leif Gripestam.

Här kan du läsa mer:

Rapporten från Länsstyrelsen

Finansiering av förlängningen av Roslagsbanan till city

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Länet växer och Stockholm är en attraktiv region att bo och verka i. För att möta behovet i framtiden utvecklas Täby med fler bostäder, mer service och förbättrad kollektivtrafik. Täby bygger fler bostäder per invånare än genomsnittet bland länets kommuner visar rapport från Länsstyrelsen.

Läs vidare »

Färre konkurser i Täby 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 11:34 CEST

Andelen konkurser i Stockholms län har ökat. I Täby är trenden den motsatta. Antalet konkurser har minskat med 35 procent de fyra första månaderna 2018 jämfört med samma period 2017.

Täby kommun har i flera år arbetat målinriktat utifrån en näringslivsstrategi, som drar upp riktlinjerna för hur kommunen ska arbeta med frågor som rör tillväxt och utveckling av näringslivet. Fokus är bland annat service och bemötande och att förenkla för företag genom digital service, men också att på olika sätt möjliggöra tillväxt, både nyetableringar och utveckling av befintligt näringsliv.

– Täby är en företagarvänlig kommun. Idag har vi 10 000 företag i kommunen och antalet ökar ständigt. I Täby ser företagarna möjligheter och skapar egna förutsättningar att utvecklas i konkurrens med andra, säger Camilla Brodin (KD), ordförande i arbetsmarknad- och näringslivsutskottet.

I Stockholms län ökade antalet företagskonkurser 2018 med 14 procent. I hela landet ökade antalet konkurser med fyra procent.


Kontakt

Leif Eriksson
Frågor om näringsliv

08-55 55 90 00
leif.eriksson@taby.se

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Läs vidare »

Förlängning av Roslagsbanan till city - klart med finansiering

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 11:38 CEST

Regeringen har beslutat om satsning på infrastrukturen i Sverige, som för Täby kommun och nordostregionen betyder att förlängningen av Roslagsbanan till city via Odenplan är säkrad.

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har tidigare beslutats om att Roslagsbanan ska förlängas till city via Odenplan. Nu är det sista steget klart i och med att regeringen nu beslutat om finansiering.

- Vi i Alliansen tycker det är viktigt för Täby och hela norrorts utveckling att regeringen nu pekar ut Roslagsbanans förlängning till city via Odenplan i den nationella infrastrukturplanen. Som motprestation för förbättrad infrastruktur förbinder sig Täby kommun att medverka till att 16 200 bostäder byggs fram till 2035, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen har fattat beslut om en satsning på 700 miljarder kronor för järnväg, väg och sjöfart. Satsningen omfattar nybyggnation, upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.

För att ytterligare förstärka infrastrukturen verkar kommunen även för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Mer om beslutet på regeringens webbplats

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Regeringen har beslutat om satsning på infrastrukturen i Sverige, som för Täby kommun och nordostregionen betyder att förlängningen av Roslagsbanan till city via Odenplan är säkrad.

Läs vidare »

​Regeringen lyssnar på Täby kommun i digitaliseringsarbetet

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 07:11 CEST

För att utveckla servicen för alla som bor eller driver företag i Täby arbetar kommunen med att planera och utveckla nya digitala lösningar och tjänster, bland annat inom sysselsättning, trafikstyrning och automatisering av beslut.

Täby kommun har också tagit fram ett förslag på plan för hur kommunen kan använda digitaliseringens möjligheter framåt.

Om det ska bli enkelt för invånare och företagare att hantera sina ärenden digitalt är det också viktigt att slippa behöva lämna samma information flera gånger - att rätt information följer med när flera myndigheter är iblandade. Medborgarna ska inte behöva kontakta flera olika myndigheter i samma ärende. Så fungerar det inte idag.

Därför har Täby kommun under våren påpekat för Regeringen att en avgörande del i den kommande digitaliseringsmyndighetens uppdrag saknas – att förenkla utbytet av data med, och inom offentlig sektor.

Täby kommun är därför mycket positivt överraskade när Regeringen valt att lyssna och nu presenterar ett kommande uppdrag till digitaliseringsmyndigheten – att ta fram ett förslag för hur elektronisk information och grunddata kan användas inom offentlig sektor.

- Det är utmärkt att vi kan komma vidare i denna grundläggande fråga, säger Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Kontaktperson
Johannes Söderlund
johannes.soderlund@taby.se

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Läs vidare »

Nu startar arkitekttävlingen för Tibble-Åvatriangeln

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 09:35 CEST

Nu byggs 99 ägarlägenheter i attraktiva Hägerneholm

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 15:00 CET

Ägarlägenheter är en upplåtelseform som innebär att lägenheten ensam räknas som en fastighet. Skillnaden på en ägarlägenhet och bostadsrätt är att en ägarlägenhet äger lägenhetsinnehavaren och en bostadsrätt innebär att lägenhetsinnehavaren endast har en andel i bostadsrättföreningen.

Projektet förväntas färdigställt i slutet av 2019. NRE Sweden är ansvarig totalentreprenör. Arkitekterna Architects är arkitekter.

- Det här är de första ägarlägenheterna som byggs i Täby. Vi glada över att det finns och erbjuds olika upplåtelseformer för boende i kommunen, säger Hans Ahlgren (L) ordförande i Täby Fastighets AB.

- Hägerneholm är en ny stadsdel i ett populärt och växande område. På NRE är vi mycket glada att bidra till denna utveckling med 99 moderna hem. Ägarlägenheter som upplåtelseform är i Sverige fortfarande inte särskild utbredd, och därför är det ett intressant erbjudande på marknaden när det är möjligt att köpa sitt boende med ett personligt ägande av lägenheten och utan gemensamma lån i föreningen i motsats till hur det fungerar med bostadsrätter, säger Mark Frederiksen, vd i NRE Sweden AB.

Hans Ahlgren (L) Ordförande Täby Fastighet AB
Telefon: 08-555 596 23

Per Blomstrand VD Täby Fastighets AB
Telefon: 070-472 92 44

Søren Katholm Presskontakt
Telefon: +45 31 44 15 95
E-post: sbk@nre.dk

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Ny byggs 99 ägarlägenheter i Hägerneholm i Täby.

Läs vidare »

Tillväxt för framtiden - nu börjar Täby park byggas

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 14:27 CET

Täbys webbplats utsedd till Sveriges bästa kommunwebb

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 17:52 CET

Nya taby.se som lanserades förra året har nu utsetts till Sveriges bästa kommunwebbplats av IDG.se.

- Det här är viktigt och ett kvitto på att vi är på rätt väg. Det ska vara enkelt att leva, bo och arbeta i Täby och för det är webben en viktig kanal, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.

I arbetet med nya taby.se bidrog många Täbybor med sina synpunkter dessa blev fokus för arbetet.

I motiveringen skriver IDG.se:

”Täby kommun har satsat rejält och siktat högt med sin nya webb, och resultatet imponerar. Deras syfte har varit att förenkla för användarna, och det tycker vi att de har lyckats riktigt bra med. Det har blivit enklare att ta kontakt med kommunen. Informationen är lätt att förstå och lätt att hitta. Byggprojekt i den snabbväxande kommunen listas snyggt och smidigt, sökbara på en karta.”

Den nya webbplatsen är en första del i Täby kommuns arbete med att förenkla för invånare och företagare genom digitala lösningar.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • karin.ohlander@taby.se
  • 08 55 55 96 33

Om Täby kommun

Täby är en av regionens snabbast växande kommuner med fler än 70 000 invånare och 10 000 företag. Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många. I takt med att nya stadsdelar växer fram utvecklas också kollektivtrafiken och vägarna. På sikt blir det ännu enklare att åka till Täby när Roslagsbanan förlängs till Stockholms city via Odenplan och just nu pågår också förberedelser för en framtida förlängning till Arlanda. Idag arbetar fler än 25 000 personer i Täby och med det strategiska läget nära både och Arlanda och centrala Stockholm är prognosen att det finns ytterligare 20 000 nya arbetstillfällen här år 2040.