Skip to main content

Goda resultat i Täby kommun!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 12:30 CET

Bokslutet för Täby kommun år 2015 är nu klart och visar på ett väldigt gott resultat. Sammantaget uppgår överskottet till 184 miljoner kronor. Av dessa står nämnderna för ett samlat resultat om 120 miljoner kronor.

- En budget i balans lägger grunden för att bygga skyddsvallar för att Täby ska stå starkt även i framtiden. Jag är oerhört stolt och nöjd med alla fantastiska arbetsinsatser som medarbetare och chefer stått för, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M). I en orolig och osäker omvärld är det viktigt med överskott för att kunna säkra goda förutsättningar att både hålla fast vid löftet om oförändrad kommunalskatt, men även en utveckling av verksamheterna och en god kvalitet i alla vardagsnära tjänster, fortsätter han.

- Kommunen är i en fortsatt stark tillväxt av bostäder, näringsliv och utvecklad infrastruktur. I detta arbete spelar också ansvarstagande och starka ekonomiska resultat stort roll, avslutar Leif Gripestam.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.