Pressmeddelanden

Viking Line lanserar Stallhagens historiska öl

2014-03-05 13:39 CET Viking Line Sverige

2013-12-03 09:07 CET Akademiska sjukhuset Ålänningar i behov av högspecialiserad vård kan även fortsättningsvis remitteras till Akademiska sjukhuset. Det står klart efter att samarbetet förlängts till årsskiftet 2014/2015.

2013-11-26 10:49 CET Uppsala universitet Förutsättningarna är goda för att satsa på vågkraftsutbyggnad i Östersjön. Det visar en tvåårig EU-finansierad pilotstudie som nu avslutats. Den 28 november presenteras resultaten av studie vid ett öppet seminarium på Geocentrum, Uppsala universitet. Journalister och allmänhet hälsas välkomna.

2013-10-21 11:56 CEST Informationsförlagsgruppen I boken Lidingöhistorier blandar Jan Malmstedt lättsamt och betydelsefullt, känt och okänt i Lidingös historia. Inte sällan är berättelserna lokala återspeglingar av stora, historiska skeenden. Allt varvat med personliga minnen från det Lidingö där han själv växte upp. Boken är rikligt illustrerad med bilder varav vissa nu publiceras för första gången.

2013-08-02 11:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Ålands regering gav i mars 2012 kommittén ”Omställning Åland” i uppdrag att fram ett förslag på en långsiktig strategi för en omställning av det åländska samhället. Strategin skulle innefatta tydliga hållbarhetsmål, förslag på åtgärder samt ett förslag på tidsplan när Åland ska vara ett hållbart samhälle. Metodiken som ska användas är utvecklad vid BTH.

2013-07-05 11:51 CEST Birds Will Sing For You Enterprises Kristian Anttila ger sig ut på en omfattande akustisk sommarturné!

Flybe fortsätter att sponsra IFK Mariehamn

2013-04-19 13:53 CEST Flybe Nordens ledande regionala flygbolag Flybe sponsorerar IFK Mariehamn under säsongen 2013 i den finska Tipsligan som startade förra söndagen. Sponsoravtalet är mera omdattande än ifjol och innehåller förutom sponsorering av spelen även en stor synlighet på Wiklöf Holding Arena.

Så sprider sig en förorening i Östersjön

2013-03-25 09:45 CET KTH Östersjöns miljö är utsatt för hot. Ett årligt genomsnitt av cirka 3 600 ton fosfor transporteras till svenska kuster av vattendrag, med övergödning som följd. Därtill visar beräkningar från Helsingforskommissionen att stora oljeutsläpp på upp till 5 000 ton statistiskt sett inträffar vart fjärde år. En ny simuleringsmodell framtaget av KTH-forskare visar hur dessa utsläpp sprider sig i Östersjön.

83 miljoner kronor till europeisk forskning om hållbar stadsutveckling

2012-12-19 10:00 CET Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Svenska forskare hade stora framgångar i JPI Urban Europe’s första pilotutlysning. I sex av de tio projekt som beviljas medel finns svenska deltagare. Många av projekten bygger på så kallade urban living labs där forskare och intressenter aktivt deltar i hela forskningsprocessen.

NextJet fortsätter trafikera efter Air Åland

2012-07-10 10:00 CEST Nextjet Redan den 1:a Juli tog NextJet över trafiken efter Air Åland på linjen Mariehamn-Arlanda. NextJet har tidigare varit operatör på uppdrag åt Air Åland . NextJet har även stått för viss distribution och försäljning sedan tidigare.