Pressmeddelanden

Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar

Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar

2017-01-15 11:39 CET
Migrationsverket har de senaste månaderna anklagats för schablonmässiga och felaktiga å...

Stoppa Migrationsverkets rättosäkra utvisningar till krigets Afghanistan

Stoppa Migrationsverkets rättosäkra utvisningar till krigets Afghanistan

2017-01-08 21:27 CET
Idag får alla alliansens riksdagsledamöter ett brev med uppmaningen att inom respektive...

Upprop till alla partier: Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

2016-12-19 01:46 CET
Ett brev med ett upprop undertecknat av 6000 personer samt två debattartiklar underteck...