Pressmeddelanden

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

2015-11-27 07:00 CET Umeå universitet För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.

2015-11-26 07:56 CET Eskilstuna kommun ​Vård- och omsorgsförvaltningens folkhälsokonsulenter i samverkan med Eskilstunas interreligiösa nätverk arrangerar en dag om religion. Syftet är att sprida information och därmed öka förståelsen för olika religioner bland seniorer och personal. Temat under dagen är synen på äldre och åldrandet i världens religioner.

2015-11-26 07:56 CET Eskilstuna kommun ​Vård- och omsorgsförvaltningens folkhälsokonsulenter i samverkan med Eskilstunas interreligiösa nätverk arrangerar en dag om religion. Syftet är att sprida information och därmed öka förståelsen för olika religioner bland seniorer och personal. Temat under dagen är synen på äldre och åldrandet i världens religioner.

2015-10-29 08:51 CET Eskilstuna kommun Samhället utmanas av att allt fler människor, även personer med intellektuella funktionsnedsättningar, blir äldre. Det betyder att medarbetare inom området behöver nya färdigheter, kunskaper och metoder för att klara av brukarnas förändrade behov så att de kan bibehålla eller få en bättre livskvalitet när de blir äldre.

Kan man bromsa åldrandet?

2015-05-04 11:32 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Vid vårt seminarium i Uppsala den 6 maj kommer vi ta upp; hur kan man bromsa åldrandet?, prostatacancer, torra ögon, Osteoporos, hur vi kan äta för en fräsch insida och så kommer Alexandra Charles prata om sin bok Livet är en dröm.

Bo Malmberg fick Stora Gerontologipriset

2015-04-20 08:57 CEST Jönköping University Bo Malmberg, professor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, fick i fredags ta emot Stora Gerontologipriset 2015.

Äldres rätt till delaktighet värderas lågt av personalen

2015-04-08 09:00 CEST Jönköping University Personalens värdesystem har avgörande betydelse för hur de ser på delaktighet och självbestämmande hos de äldre. Det finns en utmanande diskrepans mellan värdesystem bland personal och efterfrågan på delaktighet och individualisering från äldre, beslutsfattare och lagstiftning. Det visar en studie vid Hälsohögskolan i Jönköping som har analyserat hur personer rangordnar etiska frågor.

Äldres rätt till delaktighet värderas lågt av personalen

2015-04-08 08:56 CEST Jönköping University Inom äldreomsorgen är det viktigt att de äldre får möjlighet att själva fatta vissa beslut om sin tillvaro. För att detta ska fungera behöver personalen förstå de äldres behov av delaktighet. Men en ny studie från Hälsohögskolan i Jönköping i visar stora skillnader i hur personal i äldreomsorgen värderar etiska frågor.

2015-03-20 08:30 CET Linköpings universitet (LiU) Hur undviks händelser som den i Husby och hur tas äldre personer som inte fötts i Sverige om hand på bästa sätt? Hur motverkas könsstympning? Det är några av frågorna som diskuteras under en nationell konferens som Linköpings universitet står värd för 23-24 mars 2015.

2015-03-02 07:00 CET Pfizer AB Att sexlivet skulle försvinna med åldern är en myt. En ny undersökning från Pfizer inom initiativet Älska att åldras visar att 2 av 3 (66 %) svenskar över 65 år har ett aktivt sexliv. Många av de äldre upplever dessutom att de är förälskade.