Pressmeddelanden

Konferens om framtidens äldreomsorg - för dig som arbetar med äldre

2014-10-14 09:25 CEST Bräcke diakoni Det har sagts länge; vi blir fler och vi blir äldre. Men vilken äldreomsorg kommer vi få i framtiden? Under en hel dag tittar vi på helheten och siktar framåt. Vi som arbetar på olika platser i vårdkedjan behöver samarbete, engagemang och nya tankesätt. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Och hur kommer vi vidare?

Nobelpristagare djupdyker i åldrandets gåta och utmaningar

2014-09-23 16:17 CEST Nobel Media AB Elizabeth Blackburn, Craig Mello och 4 andra Nobelpristagare kommer till Stockholm den 9 december för att tillsammans med andra världsledande tänkare och debattörer delta i Nobel Week Dialogue. Årets tema för detta öppna diskussionsforum är utmaningar med världens åldrande befolkning. Idag öppnar bokningen för det begränsade antalet biljetterna.

2014-08-15 12:12 CEST Strålskyddsstiftelsen Ny forskning från Zurichs universitet visar att inte bara människor utan även kor påverkas av strålning från mobilmaster och att känsligheten varierar mellan olika individer. Forskningen har tidigare visat att mobilmasters strålning är en hälsorisk, bland annat risk för cancer. Strålskyddsstiftelsen uppmanar åter till skärpning av gällande gränsvärden för tillåten strålning från trådlös teknik.

Dags att förbättra vården av våra multisjuka äldre

2014-07-07 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Äldre får idag alltför sällan vård som är anpassad till deras hälsoproblem: bemötande och behandling av multisjuka äldre är temat för Läkaresällskapets kongress 20-22 aug i Stockholm: ”Personalized Geriatric Medicine. Improving prevention, assessment and management of multimorbid elderly people”. Ledande forskare från Japan, USA, England, Irland, Spanien, Finland och Norge presenterar senaste rön.

Åldrandet dansas fram i Struck Silent - Scenkonst Sörmland och Baxter Theatre i samarbete

2014-06-30 09:30 CEST Scenkonst Sörmland Att bli gammal och kosta pengar. Att vara årsrik och nyttig. Eller kanske bara få leva. Scenkonst Sörmland och Baxter Theatre (Kapstaden) fortsätter för andra året i rad sitt dans- och musiksamarbete. Den här gången är det åldrandets plats i samhällsekonomin som undersöks. I dansensemblen finns bland annat Gunilla Hammar, tidigare solistdansare i Cullbergbaletten.

Linköpings universitet i Almedalen

2014-06-24 08:02 CEST Linköpings universitet (LiU) Välkommen till Linköpings universitet i Almedalen där rektor Helen Dannetun bjuder till angelägna seminarier kring välfärdens stora utmaningar: Pisa-paniken i skolorna, migrationen och de ökande klyftorna i Europa samt hur vi organiserar ett gott äldreliv för alla 80+. Tid: 1 juli 2014 10.00 – 12.45 Plats: East Sweden Garden, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

2014-05-28 10:32 CEST Uppsala universitet Vi lever allt längre och andelen äldre väntas öka radikalt de närmaste årtiondena i stora delar av världen. Fram till 2050 väntas vårdkostnaderna i Sverige öka med totalt 30 procent, och för äldreomsorgen med hela 70 procent. Nästa veckas toppmöte om hälsosamt åldrande har lockat flera högt uppsatta politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till Uppsala.

2014-05-22 15:20 CEST Uppsala universitet Den 3-4 juni är det dags: Uppsala universitet och sju andra svenska aktörer har bjudit in politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till en förutsättningslös och öppen dialog om vägen framåt i ett åldrande samhälle. Målet med Uppsala Health Summit är att gå från kunskap till handling. Mötet samlar en rad tunga personer till rundabords-samtal inom hälsoområdet.

2014-05-12 11:16 CEST Uppsala universitet Den 3-4 juni är det dags: Uppsala universitet och sju andra svenska aktörer har bjudit in politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till en förutsättningslös och öppen dialog om vägen framåt i ett åldrande samhälle. Målet med Uppsala Health Summit är att gå från kunskap till handling. Mötet samlar en rad tunga personer till rundabords-samtal inom hälsoområdet.

2014-05-09 09:39 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Den 14 maj inviger barn- och äldreminister Maria Larsson Fortes nya äldreforskningscentrum AgeCap, som är ett samarbete mellan fem forskargrupper från olika discipliner vid Göteborgs universitet. Det gemensamma målet är att öka äldre personers förmågor för att nå ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. Forte är huvudfinansiär av centrat.