Pressmeddelanden

2014-04-07 08:44 CEST Kikki Sandström Inspiratör & Coach Idag klockan 14:00 står jag inför ledamöterna i Bodens kommunfullmäktige och introducerar dem för teknikerna bakom effektiv andning. Men vad har det med smartare beslut att göra? Den korta versionen är att bättre syresättning av ”de små grå” gör att hjärnan fungerar optimalt och det i sin tur gör att tankarna löper lättare och därför är det lättare att komma fram till smartare beslut.

2014-03-19 09:04 CET Kikki Sandström Inspiratör & Coach Alla företag slipar på sina konkurrensfördelar för att bibehålla sin livskraftighet. Ofta via personalens prestationer. Men det finns något grundläggande som kan förbättras högst märkbart – andningen. Låter det tokigt? Inte alls, här finns mycket att hämta för den som siktar högre med sitt företag.

12 miljoner till forskning om vård av äldre

2013-12-12 09:14 CET Hälsohögskolan I takt med att befolkningen blir äldre, ökar också problemen med multisjuklighet och multipla funktionella problem. Hälsohögskolan i Jönköping och Karolinska Institutet ska i ett gemensamt projekt ta fram verktyg för att förebygga och behandla multipla sjukdomar hos äldre.

Sjukhusmiljön gör det svårt att vårda äldre patienter med kognitiv svikt

2013-12-09 08:55 CET Umeå universitet Dagens sjukhusmiljöer ger personalen små möjligheter att hjälpa äldre patienter med sviktande kognitiv förmåga. Det leder till negativa konsekvenser både för patienter och personal, enligt den avhandling som Anita Nilsson försvarar vid Umeå universitet den 13 december.

Stabil vikt bättre för hälsan hos äldre än viktnedgång

2013-12-02 10:49 CET Hälsohögskolan Alla vet vid det här laget riskerna med övervikt i medelåldern – ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och demens. Anna Dahl, som forskar om viktförändingar kopplat till hälsa, berättar att det faktiskt inte finns tydliga samband mellan övervikt och sämre hälsa hos personer över 65. Där kan låg vikt istället innebära högre risk för till exempel demenssjukdomar.

Därför bevarar vissa äldre sitt minne bättre än andra

2013-10-07 07:02 CEST Stockholms universitet En ny avhandling i psykologi kastar ljus på varför det finns stora skillnader i hur väl äldre personer bibehåller sin minnesförmåga, även i frånvaro av demenssjukdomar. Resultaten tyder på att bevarad funktion i vissa viktiga minnescentra i hjärnan har en avgörande roll. Men individuella skillnader i minnesförmåga från unga år kan också ha betydelse för hur hjärnan fungerar när vi åldras.

Hälsosamt åldrande stor utmaning

2013-10-02 15:40 CEST Hälsohögskolan Fler blir äldre och fler äldre är friska. Nationella konferensen Swedage 2013 diskuterar äldres hälsa och livsvillkor. Tid: Torsdagen den 17 oktober 9.30 – 17.30 Plats: Stora Hotellet, Jönköping Konferensen lyfter fram tre temablock: Aktivt åldrande i ljuset av aktuella EU-initiativ Sociala innovationer för ett bättre liv Äldres arbete och lärande – i nöd eller lust?

2013-09-04 16:27 CEST Axellus Åldrande är ofta förenat med nedsatt kognitiv förmåga. En studie från Lunds universitet visar att tillskott med omega-3-fettsyror i fem veckor hos äldre personer kan bidra till bättre kognitiv funktion när det gäller arbetsminne, särskilt när det gäller att minnas ord och meningar.

Äldre med demens som bor hemma riskerar att bli undernärda

2013-06-14 13:41 CEST Hälsohögskolan För personer med demenssjukdom kan svårigheter som att inhandla, tillaga och äta mat uppstå. Samtidigt finns det aktiviteter kring måltiden som personerna kan utföra och dessa bör bevaras så länge som möjligt. I vissa fall behövs stöd och hjälp och detta ska bygga på individens behov, önskemål och problem. Detta visar Linda Johansson i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

2013-06-05 10:17 CEST Rawfoodmiddagar Världshälsoorganisationen presenterade i våras en uppmärksammad studie om kemikalierna i samhället och vilken påverkan de har på vår hälsa. Frågan om att minimera exponeringen för farliga kemikalier har därför blivit hett omdebatterad. Nu kommer två av pionjärerna och de internationella auktoriteterna inom helhetshälsa till Sverige nästa vecka för att tala om ett kemikaliefritt liv och vägen dit.