Pressmeddelanden

Övergödning och marinor hot mot ålgräsängar på Västkusten

2013-04-25 07:32 CEST Havs- och vattenmyndigheten Ålgräsängar i Västerhavet fungerar som barnkammare och skafferi för bland annat torsk, sej och ål. Men övergödning och andra miljöhot slår hårt mot dem. - Det är väldigt oroväckande, ålgräsängar spelar en viktig roll i kustekosystemet. Senaste 10 - 15 åren har i snitt 60 procent försvunnit och i vissa områden är det ännu mer, säger Karin Pettersson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.