Pressmeddelanden

Net Insights valberedning inför årsstämman 2019

Net Insights valberedning inför årsstämman 2019

2018-10-12 11:07 CEST
I enlighet med beslut på årsstämman 9 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför å...

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2019

2018-10-02 11:24 CEST
Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2019 har nu utsetts.

Grant Thornton Sverige får ny styrelseordförande

Grant Thornton Sverige får ny styrelseordförande

2018-06-19 13:43 CEST
Lena Möllerström Nording lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande och ersätts av Mich...

EYEONID GROUP AB: Kommuniké från årsstämma 2018

2018-06-15 13:46 CEST
Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 juni kl. 10:00 i S...

Antura förstärker styrelsen – tar in Elicits och Benifys medgrundare

2018-06-13 10:06 CEST
Vid Anturas årsstämma 2018 valdes Patrik Thelandersson (Elicit) och Andreas Nyberg (Ben...

Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 22 maj 2018

Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 22 maj 2018

2018-05-22 13:20 CEST
Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 på bolaget...

EYEONID GROUP AB: Kallelse till årsstämma 2018

2018-05-16 08:38 CEST
Kallelse till årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ...

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ)  den 8 maj 2018

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2018

2018-05-08 07:26 CEST
Stockholm – Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2018 fattade årsstämman bla...

Kommuniké från årsstämman i Skanska AB (publ)

2018-04-13 13:02 CEST
Vid Skanska AB (publ)s årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut...

Årsstämma i JM AB

2018-04-13 09:03 CEST
Vid årsstämman i JM AB den 12 april 2018 antog stämman styrelsens och valberedningens s...