Pressmeddelanden

Rapport från Skanskas årsstämma

2011-04-06 08:44 CEST
Utdelningen för 2010 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 5,75 kronor pe...

Intrum Justitias Årsstämma 2011

2011-04-01 11:01 CEST
Vid årsstämman i Intrum Justitia AB (publ) omvaldes till styrelsen ledamöterna Matts Ek...

Kallelse till årsstämma

2011-04-01 08:54 CEST
Aktieägarna i Mabi Rent AB (publ.) 556675-9394, kallas härmed till årsstämma onsdagen d...

Electrolux årsstämma 2011

2011-03-31 16:35 CEST
Årsstämman i Electrolux hålls idag klockan 17.00 i Stockholm. Electrolux VD och koncern...

Kallelse till årsstämma

2011-03-30 08:00 CEST
Aktieägarna i Acando AB (publ.) org.nr. 556272-5092 kallas härmed till årsstämma torsda...

PledPharma listas på First North

2011-03-25 09:52 CET
PledPharma AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets ak...

Kommuniké från årsstämman i Accelerator

2011-03-25 09:37 CET
Årsstämman i Accelerator Nordic AB (publ) har avhållits den 24 mars 2011 varvid stämman...

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2011-03-23 09:18 CET
Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27...

Kallelse till årsstämma i Alfa Laval

2011-03-21 11:35 CET
I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Alfa Laval härmed att kallelse ...

Inbjudan till Swedbanks årsstämma

2011-03-21 09:31 CET
Fredagen den 25 mars klockan 11.00 håller Swedbank årsstämma på Cirkus, Djurgårdsslätte...