Pressmeddelanden

2010-09-22 10:56 CEST Swedbank Swedbanks årsstämma kommer att hållas fredagen den 25 mars 2011 på Cirkus i Stockholm.

2010-09-10 08:52 CEST SEB Den 11 maj 2010 beslöt Årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program. I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 33 520 000 aktier av serie A för de långfristiga aktiebaserade programmen.

2010-07-01 08:43 CEST Sectra AB Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 30 juni 2010.

2010-06-22 09:00 CEST MO'CYCLE Industries AB (publ) Hemligheter och framgångsfaktorer som legat till grund för modehuset, MO’CYCLE, berättas nu för första gången. Med början i Stockholm, 29 juni, kommer Moses Shahrivar, VD på MO’CYCLE, att besöka Sveriges tre största städer och berätta hur han skapat ett prisbelönt klädmärke. Under informationsmötet kommer deltagarna att ha möjligheter att ställa frågor och lära känna Bolaget genom grundarens ögon

2010-05-25 13:04 CEST Svenska Ägg Den 26 maj håller branschorganisationen Svenska Ägg årsstämma i Visby på Clarion Hotel Wisby. Allt fler äter ägg och äggbranschen växer just nu. Gotland är ett län med stor äggproduktion.

2010-05-19 11:54 CEST Besqab Vid årsstämman för Besqab Projekt och Fastigheter AB den 18 maj 2010 omvaldes följande styrelseledamöter: Johan Nordström (ordförande), Georg Danell, Gunnar Lindberg, Håkan Einerth och Freddie Norvell. Till ny styrelseledamot valdes Svante Torell.

2010-05-05 16:58 CEST Insplanet AB

2010-05-05 08:00 CEST Norrmejerier Henrik Wahlberg tar över som styrelseordförande efter Herbert Nyman som lämnar Norrmejeriers styrelse efter 16 år. Det blev klart efter Norrmejeriers föreningsstämma igår som samlade ett 50-tal ombud från Örnsköldsvik i söder till Överkalix i norr. Henrik Wahlberg har suttit i styrelsen sedan 2002, varit vice ordförande sedan 2006 och driver ett mjölkföretag i Soukolojärvi utanför Övertorneå.

2010-05-04 18:30 CEST World Class Styrelsen i World Class Seagull International AB fattade den 28/4 enligt tidigare pressmeddelande beslut om en nyemission om 7 142 857 aktier riktad till NorgesInvestor IV. Emissionen är avhängig bolagsstämmans godkännande. Emissionsbeslutet kommer därför att prövas vid ordinarie bolagsstämma den 4.e juni i enlighet med kallelse nedan.

Bilprovningens årsstämma

2010-04-29 13:00 CEST Bilprovningen Den 29 april höll Bilprovningen sin årsstämma. Kerstin Lindberg Göransson omvaldes till styrelseordförande. Annika Sten Pärson, Anna Nilsson Ehle samt Håkan Bryngelsson valdes till övriga styrelseledamöter. Ny ledamot efter Christer Berggren valdes Richard Reinius. Enligt de privata ägarnas förslag omvaldes Per Johansson, Ulf Blomgren, Christer Zetterberg och Thomas Winskog.