Pressmeddelanden

2011-02-18 11:20 CET ReadSoft Valberedningen i ReadSoft AB har följande förslag till årsstämman: Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter och nyval av bolagets verkställande direktör Jan Andersson. Som framgår av separat pressmeddelande har Jan Andersson beslutat sig för att sluta som verkställande direktör i bolaget. Jan Andersson blir kvar i tjänst till dess hans ersättare är på plats.

2011-02-18 09:02 CET Electrolux AB Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars 2011 kl. 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

2011-02-10 09:39 CET Swedbank Valberedningen i Swedbank AB föreslår Olav Fjell till ny ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Ulrika Francke, Göran Hedman, Lars Idermark, Anders Igel, Helle Kruse Nielsen, Pia Rudengren, Anders Sundström, Karl-Henrik Sundström och Siv Svensson.

2011-02-09 09:40 CET Axfood AB Aktieägarna i AxfoodA B kallas till årsstämma onsdagen den 16 mars 2011, klockan 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Registrering börjar klockan 16.00.

2011-02-01 09:03 CET Intrum Justitia AB Valberedningen har meddelat Intrum Justitia att den till bolagets årsstämma den 31 mars 2011 föreslår att antalet styrelseledamöter ska fortsatt vara sju och att sex av de nuvarande ledamöterna omväljs. Dessa är Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Lundquist, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg och Fredrik Trägårdh. Lars Förberg har avböjt omval.

Valberedningen i Eniro föreslår Lars-Johan Jarnheimer till ny styrelseordförande

2011-01-31 12:02 CET Eniro Eniros valberedning meddelar idag att Lars-Johan Jarnheimer kommer att föreslås till ny styrelseordförande i Eniro vid årsstämman 2011. Lars-Johan Jarnheimer har lång erfarenhet från bolag inom branscher såsom telekom, media och internet, vilka präglas av snabb förändring och ständig utveckling av nya produkter och tjänster.

2010-12-30 11:46 CET Global Gaming Factory Global Gaming Factory X AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 29 december 2010 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

2010-12-21 16:55 CET 3P International AB (publ) Styrelsen har sedan tidigare kallat till årsstämma 22 december kl 10.00 i Västerås. På grund av rent administrativa omständigheter har styrelsen beslutat skjuta fram årsstämman och avser efter nyår kalla till ny årsstämma.

2010-11-26 08:31 CET Eniro Den 20 september 2010 meddelade Eniro att en valberedning utsetts inför årsstämman 2011.

2010-10-26 08:46 CEST Axfood AB I enlighet med beslut på Axfoods årsstämma år 2010 har, baserad på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2010,