Pressmeddelanden

2010-12-21 16:55 CET 3P International AB (publ) Styrelsen har sedan tidigare kallat till årsstämma 22 december kl 10.00 i Västerås. På grund av rent administrativa omständigheter har styrelsen beslutat skjuta fram årsstämman och avser efter nyår kalla till ny årsstämma.

2010-11-26 08:31 CET Eniro Den 20 september 2010 meddelade Eniro att en valberedning utsetts inför årsstämman 2011.

2010-10-26 08:46 CEST Axfood AB I enlighet med beslut på Axfoods årsstämma år 2010 har, baserad på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2010,

2010-09-24 17:10 CEST IFS I enlighet med beslut vid IFS årsstämma den 25 mars 2010 skall valberedningen inför årsstämman 2011, med utgångspunkt i ägarsituationen den 31 augusti 2010, utgöras av en representant för den största aktieägaren i bolaget, en representant vardera för de två största institutionella aktieägarna i bolaget, en representant för bolagets grundargrupp samt styrelsens ordförande.

2010-09-22 10:56 CEST Swedbank Swedbanks årsstämma kommer att hållas fredagen den 25 mars 2011 på Cirkus i Stockholm.

2010-09-10 08:52 CEST SEB Den 11 maj 2010 beslöt Årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program. I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 33 520 000 aktier av serie A för de långfristiga aktiebaserade programmen.

2010-07-01 08:43 CEST Sectra AB Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 30 juni 2010.

2010-06-22 09:00 CEST MO'CYCLE Industries AB (publ) Hemligheter och framgångsfaktorer som legat till grund för modehuset, MO’CYCLE, berättas nu för första gången. Med början i Stockholm, 29 juni, kommer Moses Shahrivar, VD på MO’CYCLE, att besöka Sveriges tre största städer och berätta hur han skapat ett prisbelönt klädmärke. Under informationsmötet kommer deltagarna att ha möjligheter att ställa frågor och lära känna Bolaget genom grundarens ögon

2010-05-25 13:04 CEST Svenska Ägg Den 26 maj håller branschorganisationen Svenska Ägg årsstämma i Visby på Clarion Hotel Wisby. Allt fler äter ägg och äggbranschen växer just nu. Gotland är ett län med stor äggproduktion.

2010-05-19 11:54 CEST Besqab Vid årsstämman för Besqab Projekt och Fastigheter AB den 18 maj 2010 omvaldes följande styrelseledamöter: Johan Nordström (ordförande), Georg Danell, Gunnar Lindberg, Håkan Einerth och Freddie Norvell. Till ny styrelseledamot valdes Svante Torell.