Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACCELERATOR NORDIC AB (PUBL)

2011-02-22 14:38 CET
Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ), org. nr. 556464-2220, (”Accelerator”) kalla...

Välkommen till SEB:s årsstämma den 24 mars 2011

2011-02-21 16:14 CET
Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum torsdagen den 24 mars 2011 kl 14.00 p...

Valberedningens förslag till ReadSofts årsstämma den 3 maj 2011

2011-02-18 11:20 CET
Valberedningen i ReadSoft AB har följande förslag till årsstämman: Valberedningen f...

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

2011-02-18 09:02 CET
Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars 2011 kl. 17.00 ...

Nominering till styrelsen i Swedbank 2011

2011-02-10 09:39 CET
Valberedningen i Swedbank AB föreslår Olav Fjell till ny ledamot i styrelsen. Valberedn...

Kallelse till årsstämma

2011-02-09 09:40 CET
Aktieägarna i AxfoodA B kallas till årsstämma onsdagen den 16 mars 2011, klockan 17.00 ...

Joakim Westh föreslås till ny styrelseledamot i Intrum Justitia AB (publ)

2011-02-01 09:03 CET
Valberedningen har meddelat Intrum Justitia att den till bolagets årsstämma den 31 mars...

Valberedningen i Eniro föreslår Lars-Johan Jarnheimer till ny styrelseordförande

Valberedningen i Eniro föreslår Lars-Johan Jarnheimer till ny styrelseordförande

2011-01-31 12:02 CET
Eniros valberedning meddelar idag att Lars-Johan Jarnheimer kommer att föreslås till ny...

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

2010-12-30 11:46 CET
Global Gaming Factory X AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 29 december 2010 i Stockh...

3P INTERNATIONAL SKJUTER FRAM ÅRSSTÄMMAN

2010-12-21 16:55 CET
Styrelsen har sedan tidigare kallat till årsstämma 22 december kl 10.00 i Västerås. På ...