Pressmeddelanden

​Återvinningsstationen vid Bromma Blocks tas bort

2015-01-30 12:41 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 5 februari kommer återvinningsstationen vid infarten till Bromma Blocks att tas bort med hänsyn till att ytan kommer att bli byggarbetsplats, inför byggnation av en ny station för Tvärbanan. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar till återvinningsstationerna vid Kvarnbacksvägen 64 och Adolfsbergsvägen 13.

2015-01-30 09:45 CET Sakab AB Den 29 januari 2015 köpte Ekokem Group det danska miljöserviceföretaget NORD. NORDs omsättning uppgår till ca 50 M€ och personalstyrkan till cirka 200 personer. NORD har sex verksamhetsställen i Danmark. I och med företagsförvärvet kommer Ekokem Groups omsättning att överstiga 250 M€ och personalstyrkan att uppgå till cirka 670 personer.

2015-01-29 14:13 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Norrsundavägen i Rosersberg, där Norsk Hydro tidigare låg tas bort den 30 januari. Anledningen är bygglovet för platsen inte förlängs. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå. Förslag på alternativa platser har diskuterats vid samråd med Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten och Renhållning AB, en ny plats är inte klar.

2015-01-29 13:59 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 29 januari tas återvinningsstationen på Bassåsvägen 1 vid OKQ8 i Billdal att stängas eftersom markägaren behöver ytan för egen verksamhet.

Sveriges fjärdeklassare kan bli batterihjältar

2015-01-29 08:40 CET Stiftelsen Håll Sverige Rent ​Den 5 mars drar Batterijakten 2015 igång för andra året i rad – en insamlingskampanj och tävling för Sveriges fjärdeklassare. Tävlingen går ut på att samla in så många förbrukade batterier som möjligt och se till att de återvinns. Initiativtagare till Batterijakten är Håll Sverige Rent, Varta och Clas Ohlson.

INDISKA startar klädinsamling i samarbete med Myrorna

2015-01-28 10:07 CET INDISKA Genom att erbjuda sina kunder att lämna textilier i butik hoppas INDISKA i samarbete med Myrorna att kunna bidra till ökad återanvändning av textilier samtidigt som man bidrar till att hjälpa människor i behov av stöd och hjälp.

Matavfallskampen – hur går det för Stureby och Svedmyra?

2015-01-28 08:00 CET Familjebostäder Efter 10 veckors Matavfallskamp har hyresgästerna i de två områdena tillsammans sorterat ut 3270 kg matavfall.

Kundens miljönytta presenteras i en helt  ny rapportmodell

2015-01-26 13:49 CET IL Recycling Idag lanserar vi på IL Recycling en ny typ av miljörapport som blir ett bra stöd i våra kunders förbättringsarbete för en effektivare och mer hållbar återvinning. Rapporten belyser utveckling av kundens återvinning och kan därför lätt användas som underlag för måluppföljning.

2015-01-24 14:50 CET Rehabredskap Tillhör du dem som lätt får diskbänken full av förpackningar som är på väg till återvinningen? Då kan Återstället vara något för dig. Återstället är ett torkställ för återvinning som sätts fast på väggen och skapar en naturlig plats för ursköljda mjölkpaket, konservburkar och andra förpackningar innan de läggs i återvinningen.

Namnet ReTuna klart på nya centrumet för återanvändning och hållbarhet i Eskilstuna

2015-01-23 14:28 CET Eskilstuna Energi och Miljö AB För några månader sedan utlyste vi en namntävling för platsen där vi bygger upp ett centrum för återanvändning och hållbarhet i Eskilstuna. Namnförslagen har varit många (351 st) och en jury har usett namnet ReTuna som det vinnande bidraget.