Pressmeddelanden

2015-04-24 17:15 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 29 april ställs en ny återvinningsstation ut vid Valhallavägen-Oxenstiernsgatan på Östermalm. Nu blir det enklare för hushållen på östra Östermalm, som får avsevärt närmare till att återvinna sina förpackningar och tidningar. Detta är även den första återvinningsstationen som erhållit permanent bygglov vid etableringen i Stockholm.

2015-04-24 17:08 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Anledningen är ett systembyte till krantömmande behållare. Idag töms plast- och pappersförpackningar med frontlastande fordon. Efter bytet kommer alla fem material att samlas in i krantömmande behållare på alla 22 återvinningsstationer i Värmdö kommun. Arbetet beräknas pågå under maj månad.

Hur lyckas vi med fastighetsnära källsortering?

2015-04-17 13:30 CEST Teknologisk Institut På konferensen Avfallshantering och återvinning kommer vi under två dagar att ta ett helhetsgrepp om avfallsfrågan. Hur kan vi arbeta för att förebygga och minimera avfallsmängden i samhället? Och hur ska vi på bästa sätt hantera avfallet som ändå uppstår.

Ny infart till Lilla Nyby pausad

2015-04-15 12:54 CEST Eskilstuna Energi och Miljö AB

Från avfall till hållbar produkt

2015-04-13 11:47 CEST Stena Recycling AB Stena Recycling AB kan som första företag i Sverige erbjuda marknaden en produkt som tidigare varit klassad som farligt avfall. Den spillolja som bolaget tar hand om för energiåtervinning, kan efter behandling likställas med de tunga eldningsoljor som produceras ur jungfrulig råvara.

Sveriges fjärdeklassare slog deltagarrekord i Batterijakten

2015-04-13 08:38 CEST Stiftelsen Håll Sverige Rent Mellan den 5-25 mars pågick Batterijakten 2015 för andra året i rad. 34 491 elever från 1 505 klasser deltog och samlade totalt in 287,5 ton förbrukade batterier. Klass 4 på Otterstads skola i Lidköping, Västra Götalands län, samlade in flest förbrukade batterier, 142,6 kg/elev, och vinner förutom titeln Sveriges batterihjältar även surfplattor till hela klassen.

Grontmij tecknar utökat ramavtal med Käppalaförbundet

2015-04-13 08:00 CEST Grontmij Grontmij tecknar ramavtal för teknikkonsulttjänster med Käppalaförbundet, ett avtal som innebär ett större åtagande än tidigare. Käppalaverket renar avloppsvattnet åt drygt en halv miljon människor i Stockholmsområdet och ägs gemensamt av elva kommuner i norra östra Stockholms län.

2015-04-10 10:04 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 13 april kommer återvinningsstationen i höjd med korsningen Göteborgsvägen-Karlstorpsvägen i området Skoftebyn i Trollhättan att tas bort, med hänsyn till att markägaren kommer att bygga bostäder på platsen. Borttag av återvinningsbehållare har redan påbörjats och de sista kommer att tas bort under måndagen.

2015-04-10 07:32 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) byter nu ut samtliga behållare för återvinning av förpackningar av papper och plast i Sundbybergs kommun. Även behållarna för metallförpackningar kommer bytas till ny modell. Sammanlagt tio återvinningsstationer berörs, vilket betyder alla i Sundbyberg, Hallonbergen och Rissne. Utbytet görs dels för att skapa bättre tillgänglighet och mer utrymme.

Mindmancers lösning specialanpassad av norska Skan-kontroll

2015-04-08 14:45 CEST Mindmancer AB En ökad konsumtion har satt press på sophanteringen i Norge. Norr om Oslo brottas Romerike Avfallsforedling (ROAF) med nedskräpning av återvinningsstationerna, vilket bland annat hindrar tömning av centralens containrar och skapar sopberg. Norska Skan-kontroll såg problemet och löste det med en utveckling av Mindmancers intelligenta kamerasystem.