Kontaktpersoner

Domytask.se

Domytask Sverige AB

Oddbirds

Oddbirds

Christian Löwhagen
Kristina Mjörnell

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Miljonprogramsområdena är i stort behov av renovering och måste även energieffektiviseras. Vi måste finna kostnadseffektiva lösningar, inte minst vad gäller drift och underhåll, som ger låg framtida miljöpåverkan. SP-koncernen tar fram ny kunskap genom att driva en rad FoU-projekt där vi tillsammans med ett stort antal aktörer utvecklar och utvärderar ny teknik och nya system.

Håkan Schede

Sims Recycling Solutions

Sims Recycling Solutions

Gepant Sverige Handelsbolag

Anders Norén

Bioptech