Pressmeddelanden

Fortsatt samarbete om vattenkraftåtgärder i Dalälven

Fortsatt samarbete om vattenkraftåtgärder i Dalälven

2018-12-20 10:00 CET
Efter tre år av gemensam analys av möjligheten att genomföra miljöåtgärder i Dalälven m...

Fisket hotar matfiskbestånd och biologisk mångfald

Fisket hotar matfiskbestånd och biologisk mångfald

2016-05-24 08:00 CEST
Svenska bestånd av de vanliga matfiskarna torsk, kolja, långa, kummel och hälleflundra ...

Östersjöseminarium 8 oktober – om åtgärdsprogram, mikroskräp och nya tekniker

2015-10-05 13:46 CEST
Den 8 oktober är det dags för IVL:s Östersjöseminarium. I år diskuterar vi vattenpoliti...

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

2015-06-08 07:10 CEST
Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha ...

Mångfald och tillgänglighet – kan förskolan och skolan möta utmaningarna?

2015-03-10 14:30 CET
Skolor och förskolor behöver dagligen tackla utmaningar kring mångfald, inkludering och...

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

2015-02-05 07:30 CET
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i...

Sveriges första webbverktyg för arbetet kring skolans nya stödinsatser

2014-09-16 11:05 CEST
Sveriges första webbverktyg för skolans arbete med nya stödinsatser - förenklar arbet...

Åtgärdsprogram för Umeås luft

2014-09-02 16:30 CEST
Ett förslag på nytt åtgärdsprogram för luft är ute på samråd till den 3 november 2014, ...

Inhouse och IHM Business School i exklusivt avtal

2014-03-27 10:54 CET
Inhouse har i dagarna skrivit ett samarbetsavtal med IHM Business School. Vår VD Jens Ö...