Pressmeddelanden

Socialstyrelsen tar bort abortstatistiken

2013-05-29 08:20 CEST
RFSU ser det som olyckligt att det nu inte finns någon form av uppföljning av abortvård...

De sena aborterna fortsätter att öka och når nya rekordnivåer

2011-06-07 19:06 CEST
Varje vår presenterar Socialstyrelsen helårsstatistiken för fjolårets aborter. De senas...

Abort i Europa - Största ökningen i Spanien, Belgien, Grekland, Georgien och Sverige

2011-06-06 20:11 CEST
Under de senaste tio åren är det tydligt att aborterna nu minskar i Europa. I åtskillig...

Ny statistik från Dansk Cytogenetisk Centralregister visar att utsorteringen av barn med downs ökar.

2010-12-09 11:22 CET
Aldrig förr har så få fått födas. Aldrig förr har många valts bort. Endast 26 av 160 ba...

Socialstyrelsens "ja", som blev "nej", som blev "ja" på förfrågan om statistik om barnaborter i Sverige, Ja till Livet

2010-06-03 16:44 CEST
När Ja till Livet begärde att få ut abortstatistik rörande barnaborter fick föreningen ...

Ja till Livets ordförande Gunilla Gomér välkomnar abortminskningen

2010-05-19 15:02 CEST
- Det är naturligtvis glädjande att se att aborterna minskat, efter de stora ö...

Hur ska aborterna minska?

2010-03-08 18:30 CET
Aborterna i Danmark har mellan åren 1975 och 2006 minskat från 27 884 till 15 053. I Fi...

Ja till Livet begär korrekt och relevant abortstatistik av Socialstyrelsen

2010-03-01 09:23 CET
Ja till Livet visade i förra veckan att Socialstyrelsens publikation ”Utländska kvinnor...

Socialstyrelsens statistik om utländska kvinnors aborter felaktig

2010-02-26 17:33 CET
I veckan publicerade Socialstyrelsen en rapport med budskapet att "under 2009 gjorde 13...

Länsvis abortstatistik 1999-2009 med tabeller och grafer

2009-09-30 19:05 CEST
Socialstyrelsen publicerade idag abortstatistiken för första halvåret 2009. Här present...