Pressmeddelanden

2014-02-13 09:30 CET Accelerator Nordic AB

Minc i nytt samarbete med BootstrapLabs i Silicon Valley

2014-02-04 21:44 CET Minc Minc i Malmö inleder samarbete med BootstrapLabs för att underlätta för skånska, svenska och på sikt skandinaviska startup-bolag att nå marknaden i Silicon Valley. Mentorer från Bootstraplabs kommer att aktivt stötta utvalda Mincbolag med uttalad ambition att växa globalt från Silicon Valley.

2014-01-24 16:56 CET Accelerator Nordic AB Nortal har beslutat att någon förlängning av Anmälningstiden inte kommer att ske och vill därför uppmärksamma aktieägare i Accelerator som önskar delta i Erbjudandet men som ännu inte anmält sig att sista dag för deltagande således är 31 januari 2014.

MTGx strengthens its team by hiring Bonnier Growth Media CFO

2014-01-14 07:00 CET MTGx MTGx, the digital accelerator of leading international entertainment group Modern Times Group, today announced that Ingrid Seldén joins the company as COO and Integration Manager. MTGx, which was launched in June 2013, is now home to over 50 full time employees, with strong digital expertise and with backgrounds from leading companies like Google, Facebook, Universal Music and Spotify.

2014-01-13 09:00 CET Accelerator Nordic AB Värderingsutlåtande (”fairness opinion”) angående Nortal Investments budpliktsbud på Accelerators återstående aktier har inhämtats från Hjalmarsson & Partners i enlighet med budpliktsreglerna och beslut av Accelerators styrelse.

2013-12-20 08:31 CET Accelerator Nordic AB I anledning av Nortal Investments budpliktsbud till Accelerator Nordic AB:s (”Accelerator”) aktieägare om att förvärva samtliga aktier i Accelerator mot ett vederlag om 1,90 kronor per aktie, konstaterar Accelerators styrelse att den inte är beslutför för att tillkännage en uppfattning om budet.

2013-12-20 08:20 CET Accelerator Nordic AB

2013-12-19 08:43 CET Accelerator Nordic AB

2013-12-12 08:18 CET Accelerator Nordic AB Nortal Investments AB (”Nortal”) har förvärvat 2 046 397 aktier i Accelerator Nordic AB (”Accelerator”), varefter Nortal innehar 5 663 631 aktier i Accelerator. Nortals aktieinnehav i Accelerator har därmed ökat från omkring 33,0 procent av aktierna och rösterna till omkring 51,6 procent av aktierna och rösterna.

2013-12-04 08:52 CET Accelerator Nordic AB I enlighet med beslut från extra bolagsstämma handlas Accelerator från och med den 5 december 2013 i ett aktieslag, stamaktier. Kortnamnet blir ACCE.