Pressmeddelanden

Astrid Fiskexport väljer affärssystem från Visma

2015-11-17 10:00 CET Visma Astrid Fiskexport har valt Vismas affärssystem Visma Business. Med det nya systemet kommer de bland annat få bättre kontroll på försäljning och kunder och en helhetslösning för hantering av ekonomi och lager. Affärssystemet gör det även möjligt för dem att leva upp till de nya kraven på spårbarhet från Havs- och vattenmyndigheten. Systemet levereras av Vismas certifierade partner Direktkonsult.

Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år

2015-10-08 10:16 CEST Skolverket Totalt hade 64 600 av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram hösten 2014. Detta är nästan en halvering på ett år. Detta beror troligen på den lagändring som gjort att skolor snabbt kan sätta in stöd utan att upprätta ett åtgärdsprogram.

2015-04-20 13:05 CEST Alla tiders Kalmar Omsorgsnämnden beslutade i januari att omsorgsförvaltningen ska genomgå en omorganisation med inriktningen att skapa en tydligare och plattare struktur. Nu lägger förvaltningsledningen fram sitt förslag till omsorgsnämnden för att kunna ta nästa steg i omorganisationen som ska leda till en verksamhetsutveckling som gynnar omsorgstagaren.

2015-04-13 09:35 CEST utbildning.se utbildning.se har granskat cirka 2900 aktuella jobbannonser inom ekonomi och administration för att kartlägga vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu. Här är listan med de 100 mest attraktiva kompetenserna och systemen.

2015-01-10 18:37 CET Cayenne rekrytering och outsourcing Funderar du på att prova egenanställning som arbetsform? Kontakta oss.

2014-11-20 09:14 CET Demokratikonsult Sverige AB Expertkonsult inom Arbetsmarknadsområdet blir Lars Sjöström, med sina 40 år inom Arbetsmarknadsstyrelsen med tidigare uppdrag som bland annat vice generaldirektör. Expertkonsult inom Ledarskapsutveckling blir Göran Söderberg, med sin stora erfarenhet av arbete på olika chefspositioner inom finans- och affärsvärlden med tidigare uppdrag som bland annat finanschef i Stockholms stad.

2014-07-29 12:05 CEST Invoice Mobile Nylanseringen av tjänsten är en storsatsning på småföretagare och entreprenörer världen över. Målet har varit att kunna skapa en faktura på under 30 sekunder, och med nya Invoice Mobile kan man göra det. För att tilltala fler småföretagare och entreprenörer har Combain även sänkt priserna för tjänsten, samt introducerat ett gratispaket med vissa begränsningar.

Bemannia vinner Kungsbacka kommuns upphandling avseende bemanningstjänster

2014-01-16 09:15 CET Bemannia AB (publ) Av Kungsbacka kommuns tilldelningsbeslut har det framkommit att kommunen väljer att teckna avtal med Bemannia gällande leverans av bemanningstjänster inom kategorin Administration.

2013-12-03 16:33 CET Umeå kommun Kommunstyrelsen har fastställt sin uppdragsplan för planeringsperioden 2014-2015. Budgetramen för kommungemensam administration och politisk verksamhet minskas med 10,5 milj kr.

Intelligent mjukvarulösning för utskriftshantering ger ökad säkerhet och minskad pappersförbrukning

2013-11-27 08:00 CET Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S, Danmark Brother lanserar en ny och mycket användarvänlig mjukvarulösning för övervakning och hantering av skrivare i nätverket. B-guard är perfekt för alla verksamheter, oavsett om de har en eller flera skrivare. Systemet ökar säkerheten, kontrollerar kostnaderna och minskar förbrukningen.