Pressmeddelanden

Roschier Running Club med Urban Tribes

2014-08-20 13:51 CEST Urban Tribes Från och med i höst springer Roschiers advokater med Urban Tribes. Med start den 27 augusti kommer Roschier att låta alla sina medarbetare träna i Urban Tribes regi under luncherna. Säsongens träning börjar med en frukostföreläsning av Urban Tribes grundare Rubin McRae där han berättar hur man maximerar sin träning- och tävlingsprestation.

2014-07-21 10:06 CEST White & Case Advokataktiebolag WHITE & CASE JURIDISKA RÅDGIVARE TILL NORDIC CAPITAL VID FÖRVÄRVET AV LINDORFF Nordic Capital Fond VIII blir majoritetsägare i inkassobolaget Lindorff genom förvärv från Altor och Investor. Transaktionen har ett värde av 2,1 miljarder euro plus 200 miljoner euro i en villkorad tilläggsköpeskilling. Investor och Altor kvarstår som minoritetsägare.

2014-07-08 23:19 CEST MAQS Law Firm

2014-07-02 10:17 CEST MAQS Law Firm Charlotte Hybinette är från den 1 juli 2014 ny managing partner för MAQS Stockholmskontor. Charlotte har arbetat på byrån sedan 2001, blev delägare 2009, och kommer vid sidan av uppdraget som managing partner att fortsätta arbeta främst med fastighetstransaktioner och aktiemarknadsfrågor.

2014-06-30 16:22 CEST MAQS Law Firm MAQS har biträtt North Investment Group AB i samband med att de lämnat ett offentligt uppköps-erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i ACAP Invest AB (publ). North Investment Group AB, som ägs av Frigaard Invest, har lämnat ett bud på samtliga aktier i ACAP Invest AB (ACAP). ACAP är en svensk industrikoncern noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

2014-06-25 20:51 CEST MAQS Law Firm MAQS har biträtt Knight & Day Invest AB och Tedsjö & Co AB i samband med försäljningen av MYM Custom Publishing AB till Aller Media AB.

Delphi advisors to Nibe Industrier AB (publ) on the acquisition of WaterFurnace Renewable Energy, Inc. in a recommended transaction

2014-06-25 17:00 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has advised Nibe Industrier AB (publ) on the acquisition of WaterFurnace Renewable Energy, Inc. in a recommended transaction. WaterFurnace is one of the market leaders in the North American geothermal heat pump heating and cooling solutions market and is listed on the Toronto Stock Exchange.

Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) vid förvärv av WaterFurnace Renewable Energy, Inc. i en rekommenderad transaktion

2014-06-25 09:14 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) vid förvärv av WaterFurnace Renewable Energy, Inc i en rekommenderad transaktion. WaterFurnace är en av marknadsledarna på den nordamerikanska bergvärmemarknaden och är noterat på Torontobörsen.

2014-06-24 10:51 CEST MAQS Law Firm Från årsskiftet 2015 kommer MAQS att upphöra att bedriva verksamhet under eget namn i Danmark, Estland, Lettland och Litauen för att istället fokusera på verksamheten på de svenska kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2014-06-12 12:11 CEST MAQS Law Firm MAQS har biträtt de svenska fotbollsklubbarna Malmö FF (”MFF”) och Lunds SK (”LSK”) i samband med Behrang Safaris övergång från RSC Anderlecht till FC Basel. MAQS har biträtt klubbarna med att utifrån internationella fotbollsförbundets (FIFA) regelverk fastställa deras exakta andelar av den solidaritetsersättning som ska utbetalas vid övergångar, samt har därtill säkerställt att dessa utbetalats.