Nyheter

Byggbranschen möter utmaningar med nya förslaget om entreprenörsansvar

Byggbranschen möter utmaningar med nya förslaget om entreprenörsansvar

2017-04-25 10:55 CEST

Under våren 2017 förväntas regeringen lägga fram en proposition som kan komma att medfö...

Ny upphandlingslagstiftning sedan årsskiftet - men vad har egentligen ändrats?

2017-04-24 10:14 CEST

Den 1 januari 2017 trädde de nya lagarna om offentlig upphandling ikraft, vilka impleme...

​​Ny lag om skydd för visselblåsare

​​Ny lag om skydd för visselblåsare

2017-04-19 11:29 CEST

I Sverige har en fortlöpande diskussion förts huruvida visselblåsare åtnjuter ett tillr...

Första svenska klimatlagen nära

2017-04-12 11:19 CEST

Delar av Sveriges klimatpolitiska arbete kan redan nästa år komma att regleras av en ny...

Avskattning, schablonintäkt och retroaktiva effekter i en ogynnad bransch

Avskattning, schablonintäkt och retroaktiva effekter i en ogynnad bransch

2017-04-11 10:27 CEST

​Möjligheten att överlåta fastigheter indirekt genom en skattefri aktieförsäljning, s.k...

Fastighetsägare – vad kan du göra om du påverkas av störningar?

2017-02-28 09:16 CET

Stora infrastruktursatsningar är aktuella på många håll i landet. Men vad kan du som är...

Förslag till nya regler för beskattning av personaloptioner

2017-02-13 11:18 CET

​Strax innan årsskiftet överlämnade Regeringen en remiss till Lagrådet med ett nytt för...

Så anpassar du din verksamhet till de nya personuppgiftsreglerna

2017-02-10 14:01 CET

Den 25 maj 2018 kommer den svenska personuppgiftslagen att ersättas av GDPR (General Da...

Garantiförsäkringar allt vanligare vid försäljning av bolag

2017-02-09 09:59 CET

​Garantikatalogen i ett överlåtelseavtal syftar till att riskfördela parternas åtagande...

Extern tvistfinansiering nu även i Sverige

2017-02-08 09:44 CET

Olika former av tvistfinansiering, såsom ”After the Event Insurance” (ATE) och ”Third P...