Nyheter

Den nya penningtvättslagen kräver betydande åtgärder av verksamhetsutövare

Den nya penningtvättslagen kräver betydande åtgärder av verksamhetsutövare

2017-06-14 11:25 CEST

Nyligen överlämnade regeringen en proposition om ytterligare åtgärder mot penningtvätt ...

Lex Laval ändras – rätten att vidta stridsåtgärder mot utländsk arbetskraft utvidgas

2017-06-13 09:56 CEST

Riksdagen beslutade den 26 april 2017 att ändra i den s k Lex Laval, enligt vilken rätt...

​Regeringen tillsätter utredning om upplysningsplikt

2017-06-07 09:47 CEST

Som en del i sitt 10-punktspogram mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt...

Avtalets begränsade verkan i förhållande till annan

Avtalets begränsade verkan i förhållande till annan

2017-06-01 13:28 CEST

I ett nyligen meddelat avgörande (beslut 2017-04-12 i mål nr Ö 583-16) har Högsta domst...

Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmål

Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmål

2017-05-30 11:53 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har i två nya avgöranden konstaterat att det inte var skäl...

Eversheds Sutherland – advokatfirman topprankad i UK Law Brand Index

Eversheds Sutherland – advokatfirman topprankad i UK Law Brand Index

2017-05-17 09:32 CEST

Eversheds Sutherland toppar Acritas senaste lista över UK Law Brand Index. Indexet utvä...

Byggbranschen möter utmaningar med nya förslaget om entreprenörsansvar

Byggbranschen möter utmaningar med nya förslaget om entreprenörsansvar

2017-04-25 10:55 CEST

Under våren 2017 förväntas regeringen lägga fram en proposition som kan komma att medfö...

Ny upphandlingslagstiftning sedan årsskiftet - men vad har egentligen ändrats?

2017-04-24 10:14 CEST

Den 1 januari 2017 trädde de nya lagarna om offentlig upphandling ikraft, vilka impleme...

​​Ny lag om skydd för visselblåsare

​​Ny lag om skydd för visselblåsare

2017-04-19 11:29 CEST

I Sverige har en fortlöpande diskussion förts huruvida visselblåsare åtnjuter ett tillr...

Första svenska klimatlagen nära

2017-04-12 11:19 CEST

Delar av Sveriges klimatpolitiska arbete kan redan nästa år komma att regleras av en ny...