Nyheter

Styrelsearvoden ska beskattas i inkomstslaget tjänst

2017-10-03 11:22 CEST

I början av sommaren fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett förhandsbesked ...

​​​Krav på juridiska personer m.fl. att registrera verklig huvudman

2017-09-27 10:45 CEST

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft den 1 augusti 2017. L...

Företagslägenheter och korttidsuthyrning – möjligheter till högre hyresintäkter

2017-09-21 13:14 CEST

Den svenska hyresmarknaden är föremål för ett omfattande regelverk. Ur hyresvärdsperspe...

​​​​​​​Vad gäller för direktmarknadsföring?

2017-09-20 13:40 CEST

All marknadsföring där näringsidkare marknadsför produkter eller tjänster genom att dir...

Den nya penningtvättslagen kräver betydande åtgärder av verksamhetsutövare

2017-06-14 11:25 CEST

Nyligen överlämnade regeringen en proposition om ytterligare åtgärder mot penningtvätt ...

Lex Laval ändras – rätten att vidta stridsåtgärder mot utländsk arbetskraft utvidgas

2017-06-13 09:56 CEST

Riksdagen beslutade den 26 april 2017 att ändra i den s k Lex Laval, enligt vilken rätt...

​Regeringen tillsätter utredning om upplysningsplikt

2017-06-07 09:47 CEST

Som en del i sitt 10-punktspogram mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt...

Avtalets begränsade verkan i förhållande till annan

2017-06-01 13:28 CEST

I ett nyligen meddelat avgörande (beslut 2017-04-12 i mål nr Ö 583-16) har Högsta domst...

Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmål

2017-05-30 11:53 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har i två nya avgöranden konstaterat att det inte var skäl...

Eversheds Sutherland – advokatfirman topprankad i UK Law Brand Index

Eversheds Sutherland – advokatfirman topprankad i UK Law Brand Index

2017-05-17 09:32 CEST

Eversheds Sutherland toppar Acritas senaste lista över UK Law Brand Index. Indexet utvä...