Nyheter

Svårtillämpad lagstiftning komplicerar beslut om skattskyldighet

2016-06-17 11:29 CEST

En vanligt återkommande skattefråga för privatpersoner är hur man undkommer att betrakt...

Fem tips inför årets deklaration

2016-04-28 11:14 CEST

Den 2 maj ska årets deklaration senast lämnas in till Skatteverket. Wistrands skatteexp...

Värdeöverföringar i form av koncernbidrag - vilka krav ställs på formalia?

2016-04-27 13:24 CEST

Det har länge varit oklart hur vissa värdeöverföringar, däribland koncernbidrag, ska ha...

Fler kan få rätt att överklaga startbesked för byggnation

2016-04-26 11:18 CEST

Den 23 februari 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i två mål om rätt att ö...

Dags att se över gemenskapsvarumärken registrerade före den 22 juni 2012

2016-04-25 11:34 CEST

Den 23 mars 2016 trädde en ny varumärkesförordning i kraft. Denna innebär bland annat a...