Nyheter

KO tar bloggare till domstol

2016-11-22 10:08 CET

Konsumentombudsmannen (KO) har på senare tid riktat allt mer fokus på marknadsföring i ...

Kattrumpan är borta

Kattrumpan är borta

2016-11-21 10:44 CET

Möjligheten att utföra en s.k. ”kattrumpa” har upphört. Kattrumpan var en särskild form...

Skärpta krav för lotterier

2016-11-18 14:28 CET

Under hösten 2015 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna ...

Förslag till förändring av de s.k. 3:12-reglerna

Förslag till förändring av de s.k. 3:12-reglerna

2016-11-17 11:52 CET

Utredningen om de s.k. 3:12-reglerna har i SOU 2016:75 kommit med en rad förslag som sk...

Företagsrekonstruktion och avtal – så fungerar det

Företagsrekonstruktion och avtal – så fungerar det

2016-11-16 13:57 CET

För många företag är det oklart vad som händer med avtal som ingåtts med ett företag so...

​​Vilka hyrestillägg kan en hyresvärd och hyresgäst avtala om?

2016-10-05 09:51 CEST

I början av juli kom en dom från Svea hovrätt i en tvist mellan en hyresvärd – ägaren a...

Utökat arbetsmiljöansvar för arbetsgivare

2016-10-04 10:39 CEST

​Arbetsrelaterad ohälsa kopplat till frågor som rör annat än den fysiska arbetsmiljön h...

Finansiering och miljöfrågor för energi- och råvarumarknader

Finansiering och miljöfrågor för energi- och råvarumarknader

2016-10-03 10:20 CEST

De pressade priserna på energi- och råvarumarknaderna innebär stora utmaningar. Det fin...