Pressmeddelanden

Dags att förbättra vården av våra multisjuka äldre

2014-07-07 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Äldre får idag alltför sällan vård som är anpassad till deras hälsoproblem: bemötande och behandling av multisjuka äldre är temat för Läkaresällskapets kongress 20-22 aug i Stockholm: ”Personalized Geriatric Medicine. Improving prevention, assessment and management of multimorbid elderly people”. Ledande forskare från Japan, USA, England, Irland, Spanien, Finland och Norge presenterar senaste rön.

När ålder får mening för äldre människor

2012-09-26 09:07 CEST Umeå universitet Erfarenheter av åldrande är mer komplexa än våra föreställningar om det. En ny avhandling visar att situationer där ålder får mening för äldre människor ofta handlar om att omvärdera och ompröva sina föreställningar om ålder, åldrande och äldre människor.

2012-03-28 09:29 CEST Linköpings universitet (LiU) Torsdagen den 29 mars kommer äldrefrågor diskuteras och aktuell forskning presenteras på ett heldagsseminarium för politiker, kommunala tjänstemän, forskare och andra intresserade.

3,9 miljoner kronor till äldreforskning

2011-12-01 10:51 CET Hälsohögskolan Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping har tillsammans med Karolinska Institutet tilldelats forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projektet ”The Swedish Adoption/Twin Study of Aging” (SATSA).