Pressmeddelanden

När ålder får mening för äldre människor

2012-09-26 09:07 CEST Umeå universitet Erfarenheter av åldrande är mer komplexa än våra föreställningar om det. En ny avhandling visar att situationer där ålder får mening för äldre människor ofta handlar om att omvärdera och ompröva sina föreställningar om ålder, åldrande och äldre människor.

2012-03-28 09:29 CEST Linköpings universitet (LiU) Torsdagen den 29 mars kommer äldrefrågor diskuteras och aktuell forskning presenteras på ett heldagsseminarium för politiker, kommunala tjänstemän, forskare och andra intresserade.

3,9 miljoner kronor till äldreforskning

2011-12-01 10:51 CET Hälsohögskolan Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping har tillsammans med Karolinska Institutet tilldelats forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projektet ”The Swedish Adoption/Twin Study of Aging” (SATSA).