Pressmeddelanden

Äldrekontakt tackar alla inblandade, våra volontärer och gäster

Äldrekontakt tackar alla inblandade, våra volontärer och gäster

2013-06-18 14:44 CEST
"Alla äldres dag" har ägt rum för första gången. 130 unga och gamla samlades i Humlegår...