Pressmeddelanden

Nej till Untra - seger eller inte?

Nej till Untra - seger eller inte?

2018-11-12 14:16 CET
Fortum har fått nej på sin ansökan att förnya Untra kraftverk i Dalälven. Älvräddarna ä...

Älvräddarnas uttalande efter årsmötet 2018

Älvräddarnas uttalande efter årsmötet 2018

2018-08-21 08:49 CEST
Älvräddarna har haft årsmöte i Nordanstigs kommun. Nordanstig är ett föredöme för andra...

Skellefteå Kraft tappar stor kund

Skellefteå Kraft tappar stor kund

2018-07-15 16:27 CEST
Skellefteå Kraft AB med en stor mängd icke miljöanpassade vattenkraftverk har tappat en...

Ljusdal Energi får miljödiplom av Älvräddarna

Ljusdal Energi får miljödiplom av Älvräddarna

2018-06-04 15:23 CEST
Ljusdal Energi AB fick 4 juni Älvräddarnas miljödiplom för sitt arbete med biologisk må...

Miljömål får stå tillbaka för vattenkraften

Miljömål får stå tillbaka för vattenkraften

2018-03-12 06:45 CET
Fredagens besked från regeringen är ett bakslag för våra strömmande vattenmiljöer. Mi...

Älvräddarna - skattemedel slösas på olönsamt kraftverk

Älvräddarna - skattemedel slösas på olönsamt kraftverk

2018-02-13 05:15 CET
Skellefteå Kraft AB (SkeKraft) äger Hednäs kraftverk i Åbyälven. Under decennier har ...

Älvräddarna medlemmar i globalt nätverk

2017-12-12 21:46 CET
Sedan våren 2017 är Älvräddarnas Samorganisation medlem av det globala nätverket Waterk...

Årsmöte vid Alsterån och omorganisation i Älvräddarna

Årsmöte vid Alsterån och omorganisation i Älvräddarna

2017-08-25 06:10 CEST
Älvräddarna har haft årsmöte på Vidinge gård i Älghul, Kronobergs län. Anläggningen lig...

Lagförslag permanentar småskaliga kraftverk

Lagförslag permanentar småskaliga kraftverk

2017-06-30 19:59 CEST
Regeringens lagförslag som kom den 29 juni hotar att permanenta mer än tusen meningslös...

Älvräddargrupp vill att Hednäs kraftstation skall rivas

Älvräddargrupp vill att Hednäs kraftstation skall rivas

2017-06-16 13:13 CEST
Natursköna Åby älv är en pärla bland skogsälvar i norr. Älven är skyddsklassad enligt n...