Pressmeddelanden

Ändringar i receptföreskrifterna i november

2011-10-31 09:57 CET
Den 16 november 2011 träder en rad ändringar ikraft i Läkemedelsverkets föreskrifter (L...